Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 23 Sayı: 4 Ekim 1989
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 23 Issue: 4 October 1989
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Vajinal Akıntılardan İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı
The Distrubution of Candida Species From Vaginal Discharga (898 defa görüntülendi)
275 - 283
A. Tevfik CENGİZ, Haluk ATAOĞLU, Lügen CENGİZ, Arif SEYHUN,
Metin GÜLMEZOĞLU, Hasan KILIÇ
 
[Özet ] [PDF ] 
 Ülkemizde Son Yıllarda Görülmeye Başlayan Botulismus Olguları ve
Epidemiyolojik Özellikleri
Food-Borne Botulism and its Epidemiological Features Seen
in the Last Few Years in Our Contry
(896 defa görüntülendi)
284 - 291
Melahat ONUL, Ayşe Willke 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelerde Sitomegalovirus Enfeksiyonu
Cytomegalovirus Infection in Pergnants (909 defa görüntülendi)
292 - 301
Behire ÖZEK, Şemsettin USTAÇELEBİ, Ziya DURMUŞ, Ümran BÜYÜKKAĞNICI,
Kazım ARAL, Tuğrul AYDOĞDU
 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Kamu Kuruluşunda Görülen Besin Kaynaklı A Grubu Streptokok Farenjiti Epidemisi
A Food-Borne Outbreak of Group a Streptococcal Pharyngitis (879 defa görüntülendi)
302 - 311
Fatma ULUTAN, Kazım KURTAR, Esin ŞENOL, Nedim SULTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğaz Kültürlerinde Bactracin'e Dirençli Beta-Hemolitik Streptokok
Görülme Sıklığı ve İn Vitro Antibiyotik Duyarlılıkları
Frequency and In Vitro Antibiotic Susceptibility of Bactracin-Resistant Beta-Hemolytic
Streptococci From Throat Swab Specimens
(889 defa görüntülendi)
312 - 317
Gülşen HASÇELİK, Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Postoperatif Ortopedik ve Travmatolojik Enfeksiyonların İncelenmesi
The Research of Postoperative Orthopaedic and Traumatologic Infections (1140 defa görüntülendi)
318 - 322
M. Ali TÜMÖZ, Gündüz TEZEREN, Süheyla ÖZTÜRK,
Deniz TEZEREN, Orhan GİRGİN
 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları
ile İlgili Epidemiyolojik Bir Çalışma
An Epidemiological Survey of Antibiotic Susceptibility of Bacteria Isolated
From Patient with Urinary Tract Infections
(893 defa görüntülendi)
323 - 328
Serhat ÜNAL, Mehmet AYDIN, Ayşe AKIN DERVİŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Atık Sülfit Liköründe Tek Hücre Proteini Üretimi ve
Likörün Kirlilik Yükünün Azaltılması
Single Cell Protein Production and Reduction of Pollutants
in Waste Sulphite Liquor
(918 defa görüntülendi)
329 - 335
Murat GÜVEN, Emir CANSUNAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğaz-Burun Kültürerinden İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokoklar ve
Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Antibiotic Succeptibility of Beta Heamolytic Streptococci Isolated from Throat and
Nasal Swabs
(896 defa görüntülendi)
336 - 341
Hatice ÖZENCİ, Gül TAN, Murat ÖZSAN, Şükran YAVUZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Leukotrienler ve Nörolojik Hastalıklar
Leukotrienes and Neurological Diseases (1154 defa görüntülendi)
342 - 347
Ceyla İRKEÇ, Sevim ERCAN, Murat İRKEÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Methylene Blue'nun E. Coli Kromozomal DNA'sı ile İn Vitro'da Etkileşimi
In Vitro Interaction Between Methylene Blue and the Chromosomal DNA of E. Coli (911 defa görüntülendi)
348 - 355
Afife İZBIRAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Hastalık Materyallerinden İzole Edilen Bakterilerin
Geniş Spektrumlu Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Susceptibility of Problem Pathogenic Bacteria
to Broad Spectrum Antibiotics
(1034 defa görüntülendi)
356 - 360
Şir Ahmet FAZLI, Tülin AKSEBZECİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kanal Dolgu Maddelerinin Antibakterial Özelliklerin Araştırılması
The Research of the Characteristics of Antibacterial Canal Filling Materials (797 defa görüntülendi)
361 - 368
Nilgün SEVEN, Ahmet AYYILDIZ, Zühal KIRZIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda Üretilen ve Kullanılan Dudak Boyalarının
Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri Üzerinde Araştırmalar
Microbiologic Quality Control of Lipsticks Which are in Market in our Contry (863 defa görüntülendi)
369 - 378
Ahmet AKIN, Nurten ALTANLAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 AIDS: Akkiz İmmünyetmezlik Sendromu
AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome (844 defa görüntülendi)
379 - 387
Burçin ŞENER, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)388 - 393