Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 23 Sayı: 2 Nisan 1989
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 23 Issue: 2 April 1989
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 HBsAg Taşıyıcılarında Antidelta Antikoru Sıklığı
Prevalance of Antidelta Antibodies in HBsAg Carriers (804 defa görüntülendi)
97 - 101
Güner SÖYLETİR, Funda BABACAN, Mehmet GÖRAÜL, Adil CAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Amyotrofik Lateral Sklerozda Viral Etyolojinin Araştırılması
Investigation on the Viral Etiology of Amyotrophic Lateral Sclerosis (641 defa görüntülendi)
102 - 109
Ceyla İRKEÇ, Şemsettin USTAÇELEBİ, Kemal ÖZALP, Coşkun ÖZDEMİR, H. Atilla İDRİSOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 BOS Laktik Asit Düzeyinin LDH Enzimi ile Saptanması ve Sonuçlarının Viral ve
Bakteriyel Menejit Ayırımı İçin Değerlendirilmesi
Determination of CSF Lactate Concenrtration by LDH for the Diagnosis of Bacterial and Viral Menegitis (652 defa görüntülendi)
110 - 115
Güler KANRA, Şükriye AYTER, Gülten SEÇMEER 
[Özet ] [PDF ] 
 13-25 Yaş Grubundaki Sağlıklı Kişilerde Respiratory Syncytial Virus Antikor
Düzeylerinin Mikronötralizasyon Testi ile Araştırılması
Investigation of Respiratory Syncytial Virus Antibody Levels in 13-25 Age Group
of Healty People by Using Microneutralisation Test
(652 defa görüntülendi)
116 - 120
Ömer KOCABEYOĞLU, Yılmaz AKÇA; Asuman TOKER, Gürol EMEKDAŞ, Aykut ÖZKUL, İbrahim BURGU 
[Özet ] [PDF ] 
 Cryptococcus Neofermans'ın Güvercin Dışkılarındaki Dağılımı
Distribution of Cryptococcus Neoformans in Pigeon Feces (681 defa görüntülendi)
121 - 126
Ahmet YILMAZ, Güher GÖRAL, Safiye HELVACI, Kaya KILIÇTURGAY, Feridun GÖKIRMAK,
Okan TÖRE, Suna GEDİKOĞLU
 
[Özet ] [PDF ] 
 Kolostrum ve Matür İnsan Sütünün Bakteriyolojik Yönden Karşılaştırılması
The Bacteriological Comparison of Colostrum and Mature Human Milk (647 defa görüntülendi)
127 - 132
Semra ATALAY, Nermin BALABAN, Safiye HELVACI 
[Özet ] [PDF ] 
 Tavşanlarda Deneysel Sinüzit Oluşturulması ve Burun Damlası Şeklinde Hazırlanan
Mukolitik Bromhexine'in Sinüzit Tedavisindeki Yeri
The Existence of Experimental Sinusitis in Rats and the Place of Bromhexine
as a Mucolytic Nose Drop in the Treatment of Sinusitis
(660 defa görüntülendi)
133 - 144
Mehmet KOYUNCU, Mustafa YILMAZ, Şinasi YALÇIN, Nursal METİN, Seçkin GÜNDÜZ, Erkan KARATAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Saptanması ve
Ofloksasin'e Karşı Duyarlılık Durumlarının Araştırılması
Identification of Pseudomonas Species Isolated from Various Clinical Specimens and
Investigation of Susceptibility to Oflaxacin
(657 defa görüntülendi)
145 - 149
Ferda TUNÇKANAT, Meral ÖZALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Yara Enfeksiyonlarında İzole Edilen Gram Pozitif Bakteriler ve
Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Detection of Gram Positive Bacteria Isolated from Wound Infections and
Susceptibility to Various Antibiotics
(701 defa görüntülendi)
150 - 156
C. ÖZKUYUMCU, B. DURUPINAR, E. GİRİŞKEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Stafilokoklardaki İn-Vitro Antibiyotik Duyarlılığı
Susceptibility of Staphylococci to Various Antibiotics (669 defa görüntülendi)
157 - 162
Muzaffer BAYKAL, H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Antibiyotiklere Duyarlılığı
The Antibiotics Susceptibility of Group A Beta Hemolotic Streptococcus (651 defa görüntülendi)
163 - 173
A. Tevfik CENGİZ, Mehmet KIYAN, Neva ÇİFTÇİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 İnsan B-Lenfotropik Virusu (HBLV): İnsan Herpes Virusu-6 (HHV-6)
Human B-Lymphotropic Virus (HSLV): Human Herpes Virus-6 (HHV-6) (686 defa görüntülendi)
174 - 177
Dürdal US, Murat HAYRAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)178 - 183