Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 38 Sayı: 3 Temmuz 2004
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 38 Issue: 3 July 2004
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Salmonella Enterica Serotipleri ve Salmonella Enfeksiyonları: Türkiye'de On İli Kapsayan Çok Merkezli Bir Çalışma
Salmonella Enterica Serotypes and Salmonella Infetions: A Multicenter Study Covering Ten Provinces in Turkey (1418 defa görüntülendi)
173 - 186
Birsel ERDEM, Gülşen HASÇELİK, Suna GEDİKOĞLU, Deniz GÜR, Serpil ERCİS,
Bülent SÜMERKAN, Ahmet Derya AYSEV, İnci TUNCER, Murat Tuğrul,
Müşerref TATMAN OTKUN, Alper TÜNGER, Yurdanur AKGÜN, Nilgün ACAR, İftihar KÖKSAL,
Meral GÜLTEKİN, Güner SÖYLETİR, Atila ELHAN
 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakya Üniversitesi Hastanesinde 1997-2002 Yılları Arasında Saptanan Brucella İzolatlarının Tür ve Biyovar Dağılımı
Species and Biovar Distribution of Brucella Isolates in Trakya University Hospital Between 1997-2002 (1103 defa görüntülendi)
187 - 191
Figen KULOĞLU, Sevil ERDENLİĞ, Filiz AKATA, Özlem TANSEL, Şaban GÜRCAN, H. Murat TUĞRUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında COBAS Amplicor Sistemi ve Mikroskopik İnceleme Yöntemlerinin BACTEC Radyometrik Yöntemi ile Karşılaştırılması
Comparison of COBAS Amplicor System and Microscopic Examination with BACTEC Radiometric Method for the Detection of Mycobacterium Tuberculosis in Clinical Samples (928 defa görüntülendi)
193 - 201
Alpaslan ALP, Ahmet PINAR, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis Suşlarının Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları: Ege Bölgesine Ait İki Yıllık Verilerin Değerlendirilmesi
The Resistance Rates of Mycobacterium Tuberculosis Strains to Antituberculosis Drugns Evaluation of Two Years DATA in Aiegean Region, Turkey (952 defa görüntülendi)
203 - 212
Sevinç GÜNERİ, İpek ÜNSAL, Aygün ÖZTOP, Mehmet ERKUT, Vildan AVKAN OĞUZ, Ayşe ÖZGÜ, Rıza ÇAKMAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Aterosklerozda Chlamydophila Pneumoniae, Helicobacter Pylori ve Cytomegalovirus Varlığının Moleküler ve Serolojk Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of the Presence of Chlamydophila Pneumoniae, Helicobacter Pylori and Cytomegalovirus in Human Atherosclerosis by Molecular and Serological Methods (916 defa görüntülendi)
213 - 222
Ahmet PINAR, Mehmet ÖÇ, Yakut AKYÖN, Bora FARSAK, Ergin KOÇYILDIRIM, Dürdal US,
Yaman ZORLUTUNA, Lale TOKGöZOĞLU, Erkmen BÖKE
 
[Özet ] [PDF ] 
 Servikal Örneklerde İnsan Papillomavirus DNA Varlığının Hibdid Yakalama Yöntemiyle Araştırılması
Investigation of Human Papillomavirus DNA in Cervical Specimens by Hybrid Capture Assay (984 defa görüntülendi)
223 - 232
Süal ÖZTÜRK, İlknur KALELİ, Babür KALELİ, Ferda BİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerde Herpes Simpleks Virus DNA Varlığının Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
Investigation of Herpes Simplex Virus DNA by Real-Time Polymerase Chain Reaction in the Clinical Samples (1124 defa görüntülendi)
233 - 238
Seyyal ROTA, Gülendam BOZDAYI, Bora DOĞAN, Bedia DİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Yeni Bir T-Klonlama Vektör Sistemi
A Novel T-Cloning Vector System (1102 defa görüntülendi)
239 - 243
Özgen KÖSEOĞLU, Tanıl KOCAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kistik Ekinokokkozisin Serolojik Tanısındna In-House Enzim İmmün Yöntemi ve İndirek Hemaglütinasyon Yönteminin Kullanılması
Application of In-House Enzyme Immunoassay and Indirect Hemagglutination Methods for the Serologic Diagnosis of Cystic Echinococcosis (921 defa görüntülendi)
245 - 251
Ümit AKSOY, Aşkın İNCİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Raporu: Subdural Kanama ile Seyreden Nörobrusellozis
Case Report: Subdural Hemorrhage in Neurobrucellosis (912 defa görüntülendi)
253 - 256
Günay TUNCER ERTEM, Necla TÜLEK, M. Arzu YETKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Kaynaklı Ralstonia Pickettii Enfeksiyonu
Case Report: Nosocomial Ralstonia Pickettii Infection in Neonatal Intensive Care Unit (951 defa görüntülendi)
257 - 260
Ali K. ADİLOĞLU, Ali AYATA, Cem ŞİRİN, Canan YÖNDEM, Hüseyin OKUTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Stutzeri'nin Neden Olduğu Bir Menenjit Olgusu
Menengitis Due to Pseudomonas Stutzeri: A Case Repot (938 defa görüntülendi)
261 - 264
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, İbrahim Çağatay ACUNER, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Tunç FIŞGIN, Asuman BİRİNCİ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: Bir Fusarium Fungemisi
Case Report: A Fusarium Fungaemia (926 defa görüntülendi)
265 - 271
Mine YÜCESOY, M. Cem ERGON, Hale ÖREN, Zeynep GÜLAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Bakteriyel İletişim: 'Quorum-Sensing'
Bacterial Communication: Quorum-Sensing (893 defa görüntülendi)
273 - 284
Aslı ÇAKAR 
[Özet ] [PDF ] 
 RNA İnterferensi: Mekanizması ve Uygulamalar
RNA Interference: Mechanism and Applications (1156 defa görüntülendi)
285 - 294
Koray ERGÜNAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Lejyoner Hastalığında İmmünopatogenez
Immunopathogenesis of Lengionnaires Disease (987 defa görüntülendi)
295 - 303
Ahmet ALİM 
[Özet ] [PDF ] 
 İntegronlar
Integrons (1078 defa görüntülendi)
305 - 312
Özgen KÖSEOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Esmer (Dematiaceous) Mantarların Morfolojik Yapıları ve Tanımlanmaları
Morphologic Structures and Identification of Dark (Dematiaceous) Fungi (1111 defa görüntülendi)
313 - 324
Oğuz ÖZYARAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Laboratuvar Kaynaklı Brusellozis
Laboratuvar Kaynaklı Brusellozis (997 defa görüntülendi)
325 - 326
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)327 - 333