Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 37 Sayı: 2-3 Nisan-Temmuz 2003
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 37 Issue: 2-3 April-July 2003
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Saptanmasında Disk Difüzyon Yönteminin Değeri ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Karşılaştırılması
Value of Disk Diffusion Method for the Detection of Methicillin Resistance in Staphylococci and Comparision with Polymerase Chain Reaction (926 defa görüntülendi)
109 - 115
Banu SANCAK, Serpil ERCİS, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Grup G Streptokoklarda Makrolid Direnç Fenotip ve Genotipleri
Macrolide Resistance Phenotypes and Genotypes in Gorup G Streptococci (942 defa görüntülendi)
117 - 124
Ziya Cibali AÇIKGÖz, Safiye GÖÇER, Ebru ALMAYANLAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Siprofloksasine Dirençli Escherichia Coli Suşlarında gyrA Mutasyonlarının İncelenmesi
Investigation of gyrA Mutations in Ciprofloxacin Resistant Escherichia Coli Strains (979 defa görüntülendi)
125 - 130
B. ERAÇ, A. GILL, S.G.B. AMYES, Z. GÜLAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tanısında Auramine-Rhodamine ve Erlich-Ziehl-Neelsen Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Auramine-Rhodamien and Erlich-Ziehl-Neelsen Staining Methods in te Diagnosis of Tuberculosis (950 defa görüntülendi)
131 - 136
Gülnur TARHAN, Lale ORDULU, Feyzullah GÜMÜŞLÜ, İsmail CEYHAN, Salin CESUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Personeli ve Normal Popülasyonda Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığ ve İzolatların Antibiyotik Direnci
Nasal Carriage of Staphylococcus Aureus in Hospital Personnel and Normal Population and Antibiotic Resistance of the Isolates (961 defa görüntülendi)
137 - 142
Halil YAZGI, Mustafa ERTEK, Ahmet ÖZBEK, Ayten KADANALI 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara İli Mezbahaları Çalışanlarında Anti-Leptospira Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Anti-Leptospira Antibodies in Slaugherhouse Workers in Ankara (966 defa görüntülendi)
143 - 150
Cahit BABÜR, Vildan ÖZDEMİR, Selçuk KILIÇ, Erdal EROL, Berrin ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Nitrik Oksitin Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması
Investigation of Antibacterial Effect of Nitric Oxide (1080 defa görüntülendi)
151 - 155
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Gülçin BAYRAMOĞLU, Bora EKİNCİ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Sık Kullanılan Dezenfektan ve Antiseptiklerin Nozokomiyal Bakteriyel Suşlara Karşı Etkinliği
Effecacy of Widely Used Disinfectanst and Antiseptics Against Nosocomial Bacterial Isolates (997 defa görüntülendi)
157 - 162
Zülal ÖZKURT, Ülkü ALTOPARLAK, Serpil EROL, Selahattin ÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Siklik Sitrülan Peptid Antikorları (Anti-CCP)'nin Romatoid Artritin Serolojik Tanısında Kullandığı Diğer Bazı Parametrelerle Birlikteliği
The Combination of Antibodies Against Cyclic Citrullinated Peptide (Anti-CCP), with Some Other Parameters Used for the Serological Diagnosis of Rheumatoid Arthritis (1312 defa görüntülendi)
163 - 170
Dürdal US, Dolunay GÜLMEZ, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Antinükleer Antikorların Saptanmasında Kullandığı Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of the Methods Used for the Detection of Antinuclear Antibodies (1105 defa görüntülendi)
171 - 178
Rukiye BERKMEN, Tülay GÜMÜŞ, Esra KARAKOÇ, Nilgün ACAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Böbrek ve Kemik İliği/Kök Hücre Alıcılarında İnsan Herpesvirus Enfeksiyonunun Araştırılması
Investigation of Human Herpesvirus 6 Infections in Kidney and Bone Marrow/Stem Cell Transplant Recipients (1162 defa görüntülendi)
179 - 186
Nisel ÖZKALAY, Tijen ÖZACAR, Gülay AŞÇI, Hüseyin TÖZ, Savaş KANSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B ve Hepatit C Saptanan Hastalarda Ekstrahepatik Hastalıkların Sıklığı 435 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi
Prevalence of Extrahepatic Manifestations in Patients with Chronic Hepatitis B and Hepatitis C Infection: Retrospective Analysis of 435 Patients (994 defa görüntülendi)
187 - 193
Salih CESUR, Kemal AKIN, Fahrettin ALBAYRAK, Serhat BİRENGEL, Halil KURT, İsmail BALIK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Klinik Virolojik Tanısına Güncel Yaklaşım
Updates in the Clinical Virologic Diagnosis of Viral Respiratory Tract Infections (1104 defa görüntülendi)
195 - 204
Candan ÇİÇEK, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Genital Herpes Enfeksiyonları
Genital Herpes Infetions (943 defa görüntülendi)
205 - 213
Nizami DURAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Maya Öldürücü Toksinin Tıbbi Önemi
Medical Importance of Yeast Killer Toxin (1018 defa görüntülendi)
215 - 221
Nilgün ÇERİKCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Hepatit A Virusu ve Koroner Arter Hastalığı: Serolojik İlişkinin Yokluğu
Hepatit A Virusu ve Koroner Arter Hastalığı: Serolojik İlişkinin Yokluğu (909 defa görüntülendi)
223 - 224
Halil YAZGI, Serpil EROL, Mustafa Kemal EROL, Mustafa ERTEK 
[Özet ] [PDF ]