Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 37 Sayı: 1 Ocak 2003
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 37 Issue: 1 January 2003
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde İzole Edilen Streptococcus Pneumoniae Suşlarında Antibiyotik Direnci ve Serotip Dağılımı
Antibiotic Resistance and Serotype Distribution of Streptococcus Pneumoniae Isolated in Hacettepe University Hospital (1000 defa görüntülendi)
1 - 11
Gülgün Yenişehirli, Burçin ŞENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis İzolatlarında Rifampin Direncinin RNA/RNA Uyumsuz Birleşme (MISMATCH) Yöntemi ile Saptanması
Detection of Rifampim Resistance in Mycobacterium Tuberculosis Strains by RNA/RNA MISMATCH Method (1067 defa görüntülendi)
13 - 18
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Haemophilus Influenzae Suşlarının Çeşitli Antimikrobik İlaçlara İn-Vitro Duyarlılığı
In-Vitro Activity of Antimicrobial Agents Against Haemophilus Influenzae Strains Isolated From Various Clinical Specimens (1109 defa görüntülendi)
19 - 25
Fatma BUDAK, Deniz GÜR 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Enterica Serovar Typhimurium'un Reatif Oksijen ve Nitrojen Ara Ürünlerine İn-Vitro Duyarlılığı
In-Vitro Susceptibility of Salmonella Enterica Serovar Typhimurium To Reactive Oxygen and Nitrogen Intermediates (1244 defa görüntülendi)
27 - 33
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Bora EKİNCİ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Poliklinik Hastaları ile Hastane Personelinin Burun Kültürlerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının Proetin Profillerinin ve Antibiyotikh Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
Comparision of Protein Profiles and Antibiotic Susceptibility Patterns of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Nasal Swabs of Outpatients and Hospital Staff (994 defa görüntülendi)
35 - 40
Salih CESUR, Fügen ÇOKÇA, Reyhan ÇOLAK, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır-Ergani, Ahmetli Köyünde Ortaya Çıkan Bir Tifo Salgını
Typhoid Fever Outbreak in Ahmetli Village, Ergani-Diyarbakır (983 defa görüntülendi)
41 - 47
Ali CEYLAN, Hamit ACEMOĞLU, Salih HOŞOĞLU, Kadri GÜL, Ersen İLÇİN, Mustafa EFE 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Dubliniensis Suşlarının Sıcaklık Toleransı Testi, Morfolojik Özellikler ve Moleküler9 Yöntemlerle Tanımlanması
Identification of Candida Dubliniensis by Theromotolerance Test, Morphological Features and Molecular Methods (1108 defa görüntülendi)
49 - 57
Sevtap ARIKAN, Özge DARKAN, Gülşen HASÇELİK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Türlerinin Esteraz Aktivitesinin Belirlenmesi
Determination of Esterase Activity of Candida Species (1100 defa görüntülendi)
59 - 63
Mine YÜCESOY, Serhat MAROL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Raporu: Streptococcus Pneumoniae Menenjitli Bir Olguda Tedavi Güçlüğü
Case Report: Difficulty in the Management of Meningitis Caused by Streptococcus Pneumoniae (976 defa görüntülendi)
65 - 69
Kenan HIZEL, Özlem GÜZEL, Arzu ALTUNÇEKİÇ, Deniz GÜR, Dilek ARMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Brusellozise Bağlı Trombositopeni Olguları
Thrombocytopenia Cases Due to Acute Brucellosis (985 defa görüntülendi)
71 - 73
Salih CESUR, Fahrettin ALBAYRAK, Davut ÖZDEMİR, Halil KURT, Tuncay Hasip SÖZEN, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Kemokin Reseptörleri: İnsan İmmünyetmezlik Virusu (HIV) Patogenezinde ve HIV Enfeksiyonuna Dirençteki Rolleri
Chemokine Receptors: Their Roles in the Pathogenesis of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Resitance to HIV Infection (1018 defa görüntülendi)
75 - 87
Dürdal US 
[Özet ] [PDF ] 
 Gen Aktarım Sistemleri ve Gen Tedavisi
Gene Delivery System and Gene Therapy (3285 defa görüntülendi)
89 - 98
Engin YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bakteriyel Vajinit: Genel Bir Bakış
Bacterial Vaginitis: An Overview (959 defa görüntülendi)
99 - 104
Şayeste DEMİREZEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)105 - 108