Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 33 Sayı: 1 Ocak 1999
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 33 Issue: 1 January 1999
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Chlamydia Pneumonia'nın Atherosklerozla İlişkisinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Mikroimmünofloresan Yöntemleriyle Araştırılması
Investigation of the Relationship Between Chlamydia Pneumoniae and Atherosclerosis by Polymerase Chain Reaction and Microimmunofluorescence Methods (1056 defa görüntülendi)
1 - 11
Ziya Cibali AÇIKGÖZ, Rıza DOĞAN, Aydın KARAKUZ, Şemsettin USTAÇELEBİ, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Aside Dirençli Basil Boyama Yönteminin Isı Uygulama Safhasında Mikrodalga Enerjisi Kullanımı: Mikobakterilerin Kalite, Kantite ve Canlılığına Etkisi
Use of Microwave Energy for the Stage of Heating of the Acid-Fast Bacilli Staining Procedure: Effects Over Quality, Quantity and Viability of Mycobacteria (1529 defa görüntülendi)
13 - 20
Hakan ÖZTÜRKERİ, Ömer KOCABEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebe Kadınlar ve Yenidoğan Bebeklerinde Grup B Streptokok Taşıyıcılığı
Group B Streptococcal Carriage in Pregnant Women and Their Newborn Infants (1130 defa görüntülendi)
21 - 27
Nurgül CERAN, Paşa GÖKTAŞ, Ömer CERAN, Hatice GÜVEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kasapların Serumlarında Brucella Aglütinin Titrelerinin Dağılımı
Distribution of Brucella Agglutinin Titers Amongst the Butchers' Sera (1078 defa görüntülendi)
29 - 36
Mehmet KIYAN, A. Tevfik CENGİZ, Muzaffer GÖZ, G. İştan DOLAPÇI 
[Özet ] [PDF ] 
 İntravasküler Kateter Kolonizasyonuna Etki Eden Katetere Ait Faktörlerin Araştırılması
Investigation of the Catheter Related Factors Affecting Intravascular Catheter Colonization (1253 defa görüntülendi)
37 - 43
Ahmet KALKAN, İlhami ÇELİK, Süleman FELEK, Ayhan AKBULUT, S. Sırrı KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Yüzey Antijeninin (HBsAg) Saptanmasında Laboratuvar Yapımı Bir ELISA Kitinin Değerlendirilmesi
Evaluation of a Home-Made ELISA Kit for the Detection of Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (1433 defa görüntülendi)
45 - 54
Cemalletin AYBAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Staphylococcus Aureus Suşlarının Protein Profillerine Göre Tiplendirimi
Typing of Staphylococcus Aureus Strains According to Their Protein Profiles (1100 defa görüntülendi)
55 - 62
Sefa C. SAÇILIK, Özlem OSMANAĞAOĞLU, Nurten ALTANLAR, Cumhur ÇÖKMÜŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Hepatit G Virusu
Hepatitis G Virus (1125 defa görüntülendi)
63 - 74
Ayhan PEKBAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (3 defa görüntülendi)75 - 78