Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 31 Sayı: 3 Temmuz 1997
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 31 Issue: 3 July 1997
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Branhamella Catarrhalis'in İzolasyon Sıklığı ve İn Vitro Antibiyotik Duyarlılığı
The Isolation Rate and Antimicrobial Susceptibility of Branhamella Catarrhalis in Children with Lower Respiratory Tract Infection (1103 defa görüntülendi)
209 - 217
Özgen KÖSEOĞLU, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede Yatan Hastalarda ve Kanalizasyon Örneklerinde Vankomisin ve Yüksek Düzey Aminoglikozid Dirençli Enterokok Suşlarının Araştırılması
Investigation of the Prevalence of High Level Aminoglycoside Resistant and Vancomycin Resistant Enterococci Among Hospitalized Patients and Sewage Samples (1098 defa görüntülendi)
219 - 229
Ayşegül ESKİTÜRK, Mehmet ETKİ, Gülay ÇULHA, Volkan KORTEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tanısında Farklı Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparative Evaluation of Different Staining Methods in the Diagnosis of Tuberculosis (1137 defa görüntülendi)
231 - 236
Hakan ÖZTÜRKERİ, Mehmet Akif DEMİR, Süleyman BALLI, Recep AYDİLEK, Ömer KOCABEYOĞLU, O. Şadi YENEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı Farenjitlerde Beta Hemolitik Streptokok Gruplarının Yeri ve Streptokok Farenjitlerinin Tedavisinde Penisilin G Prokain ile Sefuroksim Aksetil'in Karşılaştırılması
The Importance of Beta Hemolytic Streptococcus Groups in Childhood Pharyngitis and the Comparison of Penicillin G Procaine and Cefuroxime Axetile in the Treatment of Streptococcal Pharyngitis (1142 defa görüntülendi)
237 - 244
Ömer CEVİT, Hayri B. TOKSOY, M. Zahir BAKICI, Dilara İÇAĞASIOĞLU, İdris SÜTÇÜ, Sadi TÜRKAY, Ayça T. ERGÜR, Gülden KAFALI 
[Özet ] [PDF ] 
 Meropenem'in Bazı Gram Negatif ve Pozitif Bakteriler Üzerine İn-Vitro Etkisi
The In-Vitro Activity of Meropenem Against Some Gram Negative and Positive Bacteria (1004 defa görüntülendi)
245 - 251
Mine YÜCESOY, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Otitis Media Tedavisinde Azitromisin ve Sefuroksim Aktesil'in Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Clinical Efficiacy of Azithromycin and Cefuroxime Axetile in the Treatment of Patients with Acute Otitis Media (1120 defa görüntülendi)
253 - 262
Onur ÇELİK, Üzeyir GÖK, Şinasi YALÇIN, Turgut KARLIDAĞ, Nihat SUSAMAN, Tufan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Çiğ Sütlerde Listeria Türlerinin İnsidansı ve Listeria Monocytogenes'in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Hızlı Tanısı
Incidence of Listeria spp. in Raw Milk Samples and Rapid Identification of Listeria Monocytogenes by teh Polymerase Chain Reaction (3276 defa görüntülendi)
263 - 268
Siavosh SALMANZADEH AHRABI, Sibel ERGÜVEN, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede Yatan Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalara Çeşitli Antibiyotiklerin Etkinliğinin Üç Yıllık Değerlendirilmesi
A Three Year Evaluation of the Efficiacy of Various Anktibiotics Against the Microorganisms Isolated From the Urine Cultures of Hospitalized Patients (1055 defa görüntülendi)
269 - 273
D. ARMAN, F. ÇOKÇA, D. TURAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden Chlamydia Trachomatis İzolasyonu, Chlamyida Antijeninin ve IgG Antikorlarının Araştırılması ve Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Isolation of Chlamydia Trachomatis From Clinical Sepicimens, Investigation of Chlamydia Antigen and IgG Antibodies and Evaluation of These Methods (988 defa görüntülendi)
275 - 283
Mustafa KANMAZ, Ömer KOCABEYOĞLU, Erdoğan KOŞAN, İlhan BİRİNCİ, Y. Ziya YERGÖK, Doğan ERDEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Genelev Kadınları ve Transseksüellerden Alınan Örneklerden Chlamydia Trachomatis Antijeninin Saptanması
Detection of Chlamydia Trachomatis Antigen in Samples Collected From Prostitutes and Transsexulams (1280 defa görüntülendi)
285 - 289
Metih DENLİ, Kenan HIZEL, Gürol EMEKDAŞ, Bülent SAKIZLIGİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Erişkinlerde Bazı Lenfosit Yüzey Antijenlerinin Oranları
The Rates of Some Lymphoctyte Surface Antigens in Healthy Adults (1087 defa görüntülendi)
291 - 297
Akgün YAMAN, Salin ÇETİNER, Yeşim TAŞOVA, Mustafa İTEGİN, İsmail H. DÜNDAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Biyofilmler
Biofilms (998 defa görüntülendi)
299 - 310
Ziya Cibali AÇIKGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
 Yabancı Yayınlardan Özetler
Foreign Abstracts (1000 defa görüntülendi)
311 - 313
[Özet ] [PDF ]