Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 31 Sayı: 2 Nisan 1997
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 31 Issue: 2 April 1997
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Vajinal Akıntı Yakınmasıyla Başvuran Hastalarda Etkenlerin Mikrobiyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Microbiological Evaluation of Causative Agents in Patients with Vaginal Discharge (1116 defa görüntülendi)
103 - 111
Sevtap ARIKAN, Ferda TUNÇKANAT, Serdar GÜNALP, Sibel ERGÜVEN, Ayfer GÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Streptococcus Pneumoniae Suşlarında Penisilin Duyarlılığının Araştırılması
Investigation of Penicillin Susceptibilities of Streptococcus Pneumoniae Strains (983 defa görüntülendi)
113 - 118
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Mine HOŞGÖR, Alper TÜNGER, Mehmet ALİ ÖZİNEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibilities of Gram Negative Bacteria Isolated From Patients in Intensive Care Unit (963 defa görüntülendi)
119 - 125
Arif KAPUAĞASI, Canan AĞALAR, Ahmet ELALDI, Arzu KAPUAĞASI, Rüçhan TÜRKYILMAZ, Cihat DİRİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu Dirençli Klebsiella Pneumoniae Salgını
An Outbreak Due to Multidrug-Resistant Klebsiella Pneumoniae in Neonatal Intensive Care Unit (1150 defa görüntülendi)
127 - 133
Salih HOŞOĞLU, Celal AYAZ, Celal DEVECİOĞLU, Mehmet BOŞNAK, Mehmet FARUK GEYİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Sütte Listeria Monocytogenes'in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması
Detection of Listeria Monocytogenes in Milk by the Polymerase Chain Reaction (945 defa görüntülendi)
135 - 140
Siavosh SALMANZADEH AHRABİ, Özgen KÖSEOĞLU; Tanıl KOCAGÖZ, Sibel ERGÜVEN, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Non-Fermentatif Gram Negatif Bakterilerin Tanımlanmasında Konvansiyonel Yöntemlerle API 20 NE Sisteminin Karşılaştırılması
A Comparative Evaluation of API 20 NE System and the Conventional Methods for the Identification of Non-Fermentative Gram Negative Bacteria (1150 defa görüntülendi)
141 - 148
Nilay ÇÖPLÜ, Adem DEMİRER, İbrahim DALKILINÇ, Belkıs LEVENT, Engin GÜVENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokok Grupları ve Antibiyotiklere Duyarlılıkların Araştırılması
Investigation of the Beta Hemolytic Streptococcus Groups Isolated From Throat Cultures and Antibiotic Susceptibilities (1432 defa görüntülendi)
149 - 153
Şükrah YAVUZDEMİR, J. Sedef BENGİSUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sistemik Lupus Eritematozus'lu Hastalarda Ekstrakte Edilebilir Nükleer Antijenlere Karşı Antikor (Anti-ENA) Varlığının İmmunoblot Yöntemiyle Araştırılması
Investigation of the Presence of Antibodies to Extractable Nuclear Antigens (Anti-ENA) by Immunoblot Techniquen in Systemic Lupus Erythematosus Patients (1838 defa görüntülendi)
155 - 163
Dürdal US, Burçin ŞENER, Gülşen HASÇELİK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Pringle Manevrasından Sonra Ratlarda Bakteriyel Translokasyon
Bacterial Translocation After Pringle Maneuver in Rats (948 defa görüntülendi)
165 - 171
Cavit ÇÖL, Deniz TEZEREN, Ahmet ARSLANTAŞ, Meltem ÇÖL, Ertan GÖNEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Tümör Nekrozis Faktör: Yapısı, Etkileri ve Fizyopatolojisi
Tumor Necrosis Factor: Structure, Effects and Physiopathology (1054 defa görüntülendi)
173 - 189
Ziya Cibali AÇIKGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Vibrio Cholerae ve Yeni Gelişmeler
Vibrio Cholerae and New Developments (988 defa görüntülendi)
191 - 199
Pınar ZARAKOLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu Ön Tanılı Hastalarda Mikolojik Kültürün Tanıya Katkısının İrdelenmesi
Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu Ön Tanılı Hastalarda Mikolojik Kültürün Tanıya Katkısının İrdelenmesi (1144 defa görüntülendi)
201 - 203
İffet PALABIYIKOĞLU, J. Sedef BENGİSUN 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)205 - 208