Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 30 Sayı: 4 Ekim 1996
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 30 Issue: 4 October 1996
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Streptococcus Pneumoniae Suşlarında Penisilin Duyarlılığı
Susceptibility of Streptococcus Pneumoniae to Penicillin (948 defa görüntülendi)
333 - 341
Dilek KILIÇ, Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kistik Fibrozis Olgularının 5 Yıllık Mikrobiyolojik Değerlendirimi
Microbiological Evaluation of Cystic Fibrosis Cases Over A Five-Year Period (995 defa görüntülendi)
343 - 351
Burçin ŞENER, Ayfer GÜNALP, Uğur ÖZÇELİK, Ayhan GÖÇMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Suşlarının Bazı Antibiyotiklere İn Vitro Duyarlılıkları
In Vitro Susceptibility of Pseudomonas Species to Various Antibiotics (988 defa görüntülendi)
353 - 357
Günay TUNCER, Dilek ARMAN, T. Hasip SÖZEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisiline Duyarlı Staphylococcus Aureus Suşlarında Antibiyotik Toleransı
Antibiotic Tolerance in Methicillin-Sensitive Staphylococcus Aureus Strains (1173 defa görüntülendi)
359 - 362
Ahmet SANİÇ, Murat GÜNAYDIN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Şahin ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Kayseri Yöresinde 1992-1994 Yılları Arasında İzole Edilen Shigella Suşları: Epidemiyolojik Özellikler ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Shigella Strains Isolated in Kayseri Region Between 1992-1994 Period: Epidemiological Aspects and Antimicrobial Susceptibilities (1143 defa görüntülendi)
363 - 368
Bilgehan AYGEN, Bülent SÜMERKAN, Emine SEHMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Klinik Yaklaşım: Grup A Streptokok Üreme Yoğunluğunun Bu Yaklaşıma Katkısı
Clinical Prediction for the Etiology of Upper Respiratory Tract Infections: Predictive E ffect of Group A Streptococcal Growth Intensity (1007 defa görüntülendi)
369 - 374
U. ÖVER, G. SÖYLETİR, S. BERRAK, M. BAŞARAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yanıklardan İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Üremesi Üzerine Silver Sülfadiyazin ve Sefalosporinlerin Sinerjik Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Synergic Effects of Silver Sulfadiazine and Cephalosporins on the Growth of Pseudomonas Aeruginosa Isolated From Burned Skin (1059 defa görüntülendi)
375 - 382
Uğur SIDAL, Nazif KOLANKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virusunun Aile İçi Geçişi
Intrafamilial Transmission of Hepatitis B Virus (967 defa görüntülendi)
383 - 389
Neşe SALTOĞLU, Yeşim TAŞOVA, Gürkan YILMAZ, Özlem GÜLER, İ. Hakkı DÜNDAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Candida Albicans İzolatlarını Suş Düzeyinde Tiplendirmede Virülans Faktörlerinin Rolü
The Role of Virulence Factors in Strains Delineation of Various Candida Albicans Isolates (996 defa görüntülendi)
391 - 398
Beyza ENER, Ayşegül ESKİTÜRK, Ömür AYDIN, Nuran DELİALİOĞLU, Nural BEKİROĞLU, Wim QUINT 
[Özet ] [PDF ] 
 Vero Hücre Kültürlerinden Hazırlanan Kabakulak Virus Antijenlerinin Kullanıldığı Hemaglütinasyon Önlenim Testiyle Değişik Yaş Gruplarında Seropozitifliğin Araştırılması
Ivestigation of Seropositivity in Different Age Groups with Haemagglutination Inhibiton Test bye Use of Mumps Virus Antigen Prepared From Vero Cell Lines (1190 defa görüntülendi)
399 - 404
Ahmet AKIN, Nurten ALTANLAR, Ömer KOCABEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Olgu Raporu: Haemophilus Haemolyticus'un Neden Olduğu Bir Pnömoni Olgusu
Case Report: Pneumoniae Due to Haemophilus Haemolyticus (971 defa görüntülendi)
405 - 408
Nezihe SAYGUN, Buket CİCİOĞLU, Oya KALAYCIOĞLU, Gaye ULUBAY, Sumru BEDER, Hilmi GÜRSES, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Mycobacterium Tuberculosis'in Antimikobakteriyel Ajanlara Karşı Duyarlılık Tesbitinde Yeni Yöntemler
New Methods in Detection of Drug Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis to Antimycobacterial Agents Alpaslan ALP (1066 defa görüntülendi)
409 - 417
Alpaslan ALP 
[Özet ] [PDF ] 
 İn Vitro Antifungal Duyarlılık Testleri: Standardizasyon ve Klinik Önemi
In Vitro Antifungal Susceptibility Tests: Standardization and Clinical Significance (1026 defa görüntülendi)
419 - 425
Beyza ENER 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)427 - 428