Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 30 Sayı: 3 Temmuz 1996
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 30 Issue: 3 July 1996
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Azitromisin'in Mycobacterium Tuberculosis Suşlarına İn-Vitro Etkinliği
In Vitro Activity of Azithromycin Against Mycobacterium Tuberculosis Strains (2426 defa görüntülendi)
209 - 213
Ayşe YÜCE, Mine YÜCESOY, Hale ERCAN, Emel ÇELİKTEN, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Urogenital Sistem Enfeksiyonlarında Ureaplasma Urealyticum Araştırılması
Investigation of Ureaplasma Urealyticum in Urogenital Infections (945 defa görüntülendi)
215 - 225
Hasan KILIÇ, Ahmet AKIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit E Virus (HEV) Antikor Prevalansı
Prevalence of Hepatitis E Virus (HEV) Antibody in Hemodialysis Patients (1107 defa görüntülendi)
227 - 232
Tuğrul SEZER, İnci SÜLEYMANLAR, Meral GÜLTEKİN, Murat TUNCER, Fahri IŞITAN,
Fevzi ERSOY, Gülşen YAKUPOĞLU, Gültekin SÜLEYMANLAR
 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda Streptokoksik Farenjit ve Tonsillit Tedavisinde Azitromisin, Sefaleksin ve Oral Penisilin V'nin Etkinliğinin Karşılaştırılması
A Comparative Study of Azithromycin, Cephalexin and Penicillin V For the Treatment of Streptococcal Pharyngitis and Tonsillitis in Children (1155 defa görüntülendi)
233 - 238
Aydın ECE, Akın İŞCAN, A. Zeki ŞENGİL, Can BALKAN, Zafer ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Koagülaz Negatif Stafilokokların Tanımlanmasında Desferrioksamine Duyarlılığın Tanıda Kullanılabilirliği
Utility of Testing Susceptibility to Desferrioxamine in the Identification of Coagulase-Negative Staphylococci (955 defa görüntülendi)
239 - 245
Hakan ÖZTÜRKERİ, Ömer KOCABEYOĞLU, Süleyman BALLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Beta Hemolitik Streptokok İzolasyonunda Anaerobik Kültür Ortamının Etkisi
The Effect of Anaerobic Culture Condition for the Isolation of Beta Hemolytic Streptococci (1110 defa görüntülendi)
247 - 250
Şir Ahmet FAZLI, İffet ERECEK, Neriman AYDIN, A. Nedret KOÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antimikrobik Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Agar Difüzyon ve Agar Dilüsyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Agar Diffucion And Agar Dilution Techniques for Antimicrobial Susceptibility of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Clinical Specimens (1240 defa görüntülendi)
251 - 259
Funda KOÇOĞLU; Gülendame SAYGI, M. Zahir BAKICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyaliz Hastaları ve Aile Bireylerinde Anti-HCV Sıklığının Araştırılması
Prevalence of Anti-HCV in Hemodialysis Patients And Their Family Members (1043 defa görüntülendi)
261 - 267
Adnan SEYREK, Zülah AŞÇI, Emir DÖNDER, Mehmet Cudi EKİNGEN, Ahmet KİZİRGİL, Mustafa YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Refik Saydan Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 1994 Yılı Poliovirus İzolasyonları
Poliovirus Isolations in Refik Saydam Central Hygiene Institute in 1994 (962 defa görüntülendi)
269 - 272
İffet ALAEDDİNOĞLU, Ayten TÜRKERİ, Mustafa BAŞOĞLU, Tahsin DOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Erişkinlerde Kızamık Olgularındaki Artışın İrdelenmesi
Evaluation of the Increased Incidence of Measles Infetions in Adults (973 defa görüntülendi)
273 - 280
Paşa GÖKTAŞ, Gürsel ERSAN, Fuat ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Taksometri ve Bakteriyel İdentifikasyonda Bilgisayar Kullanımı
Taxometri and Computerization in Bacterial Identification (1241 defa görüntülendi)
281 - 287
Murat AYDIN, İsmail GÜNAY, Fatih KÖKSAL, Mehmet Sami SERİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sival İl Merkezinde Onikomikoz Sıklığı ve Etyolojik Faktörleri
Frequency of Onychomycosis and Etiologic Factors in Sivas County (934 defa görüntülendi)
289 - 300
Sibel AKINCI, Mehmet MARUFİ HAN, Serap ÖZTÜRKCAN, Reyhan EĞİLMEZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Süperantijenler
Superantigens (1268 defa görüntülendi)
301 - 312
Ziya Cibali AÇIKGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Legionellaceae; İntrasellüler Parazitizm
Legionellaceae; Intracellular Parasitism (1156 defa görüntülendi)
313 - 322
Efsun AKBAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 İnfeksiyon mu, Mikrobiyoloji mi? Süregiden Yanlış Değerlendirmeler Üzerine
İnfeksiyon mu, Mikrobiyoloji mi? Süregiden Yanlış Değerlendirmeler Üzerine (913 defa görüntülendi)
323 - 327
O. Şadi YENEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)329 - 332