Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 30 Sayı: 1 Ocak 1996
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 30 Issue: 1 January 1996
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hastane Enfeksiyonlarından Soyutlanan Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Beta-Laktam Antibiyotiklere Duyarlılığının ve Beta-Laktamaz Tiplerinin İncelenmesi
Investigation of the Beta-Lactam Antibiotic Susceptibility and Beta-Lactamase Patterns of Klebsiella Pneumoniae Strains Isolated From Nosocomial Infections (935 defa görüntülendi)
1 - 11
Zeynep GÜLAY, Sebastian GB AMYES, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Aeruginosa Suşlarına Karşı İmipenem-Amikasin Kombinasyonunun Etkinliği
The Efficacy of Imıpenem-Amikacin Combination Against Psedomonas Aeruginosa Strains (926 defa görüntülendi)
13 - 18
Gül DURMAZ, Demet KAYA, Nuri KİRAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokokların Tiplendirilmesi ve Slime Faktör Üretiminin Araştırılması
Typing of Coagulase Negative Staphylococci Isolated From Clinical Specimens and Detection of Slime Production (1169 defa görüntülendi)
19 - 24
Duygu FINDIK, İnci TUNCER, Gülşen KALOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda Hastalık Etkeni Olan Streptococcus Pneumoniae Suşlarında Antibiyotik Direnci
Antibiotic Resistance of Streptococcus Pneumonia Strains Isolated From Infections in Children (982 defa görüntülendi)
25 - 31
Güler KANRA, Özay AKAN, Mehmet CEYHAN, Güliz ERDEM, Zafer ECEVİT, Gülten SEÇMEER 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Akıntıdan Mycoplasma ve Ureaplasma İzolasyonu ve Antibakteriyellere Karşı Duyarlılıklarının Saptanması
Isolation of Mycoplasma and Ureaplasma From Vaginal Discharge and Investigation of Their Susceptibilities to Antimicrobial Drugs (1207 defa görüntülendi)
33 - 39
J. Sedef BENGİSUN, Hatice ÖZENCİ, Cihat ÜNLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplumda Bakteriyel Vajinozis Tanısı ve İlgili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Diagnosis of Bacterial Vaginosis and Factors Affected on Prevalence in the Community (981 defa görüntülendi)
41 - 49
Nuray YOLSAL, Melek ŞALCIOĞLU, Ayşen BULUT, Carine RONSMANS 
[Özet ] [PDF ] 
 Vulvovajinal Candidiasis Olgularından İzole Edilen Mayaların Türlerine Göre Dağılımı
Identification of the Yeasts Isolated From Vulvovaginal Candidiasis Cases (952 defa görüntülendi)
51 - 55
Farut AYDIN, İlknur TOSUN, Ümit EKMEN, Candemir BİLEKLİ, Hülya KÖROĞLU, Hulusi SOYLU, Şengül ALPAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Samsun ve Çevresinde Dermatofitozlar
Dermatophytoses in Samsun Region (1121 defa görüntülendi)
57 - 64
Ahmet SANİÇ, Murat GÜNAYDIN, Belma DURUPINAR, Ahmet YAŞAR TURANLI, Ayhan PEKBAY, Deniz SEÇKİN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Anti-HCV Pozitif Olgularda Otoantikorlar
Autoantibodies in Anti-Hepatitis C Virus (HCV) Positive Cases (1102 defa görüntülendi)
65 - 68
Dilek ÇOLAK, Meral GÜLTEKİN, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Gözde ÖNGÜT, Dilek DEMİRGİLLER, Mehmet BAYSALLAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Asemptomatik HBsAg Taşıyıcılarında Anti-HCV Seroprevalansı
Anti-HCV Seroprevalence in Chronic Asymptomatic HBsAg Carriers (944 defa görüntülendi)
69 - 72
Mustafa Aydın ÇEVİK, Sami KINIKLI, Nuray ÖZTÜRK DURMAZ, Nilgün ACAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Personelinde Hepatit E Virus Antikor Prevalansı
Prevalence of Antibodies to Hepatitis E Virus in Healt Care Workers (932 defa görüntülendi)
73 - 77
Meral GÜLTEKİN, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK, Levent ÜNDAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Sitomegalovirus DNA'sının Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Gösterilmesi
Detection of Cytomegalovirus DNA by Using Polymerase Chain Reaction (988 defa görüntülendi)
79 - 85
Neşe ATABEY, İbrahim AÇIKBAŞ, Meral SAKIZLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Yaşlardan Çocukların Serumlarında ELISA ile Sitomegalovirus (CMV) ve Rubella Virus IgG-IgM Antikorlarının Araştırılması
Detection of Cytomegalovirus (CMV) and Rubella IgG-IgM Antibodies with ELISA in the Sera of Children (2418 defa görüntülendi)
87 - 94
A. Tevfik CENGİZ, Mehmet KIYAN, G. İştar DOLAPÇI, Derya AYSEV, Meltem TİBET 
[Özet ] [PDF ] 
 Kızamıkçık Virus Antikorlarının Araştırılmasında, Laboratuvarımızda Hazırlanan Bir Antijenin Kullanıldığı ELISA Testi ile Ticari Bir ELISA Kitinden Alınan Sonuçların Karşılaştırılması
Comparison of the Results of a Homemade Antigen Used in ELISA with a Commercial ELISA Kit for Detection of Rubella Virus Antibodies (1389 defa görüntülendi)
95 - 101
Ömer KOCABEYOĞLU; Hakan ÖZTÜRKERİ, Erdoğan KOŞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Diüretik, Hipotansif ve Sistemik Steroid Tabletlerin Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri
Microbiological Wuality Controls of Diuretic, Hypotensive and Systemic Streoid Tablets (927 defa görüntülendi)
103 - 108
Ahmet AKIN, Sulhiye YILDIZ, Nejat UÇARTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Kolera Aşıları
Cholera Vaccines (1134 defa görüntülendi)
109 - 114
Ahmep PINAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)115 - 117