Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 29 Sayı: 3 Temmuz 1995
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 29 Issue: 3 July 1995
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Değişik Bordetella Pertussis Suşlarının Bağışıklama Gücü ve Patojeniteleri
The Patency and Pathogenicity of Various Bordetela Pertussis Starins (1289 defa görüntülendi)
219 - 226
Gülnur TARHAN, Erkan ÖZCENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 İmipenemin Normal ve Splenektomili Sıçanlarda Serumun Bakterisidal Aktivitesine Etkisi
Effect of Imipenem On Serum Bactericidal Activity of Normal And Splenectomized Rats (1025 defa görüntülendi)
227 - 232
Güner SÖYLETİR, Ayşegül ESKİTÜRK, Meral DEMİREL, Necdet DUMAR, Candan BOZOK JOHANSSON 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Kristal Viyole Reaksiyonu
Crystal Violet Reactions of Staphylococcus Strains Isolated From Various Clinical Samples (1053 defa görüntülendi)
233 - 240
Birsel ERDEM, Derya AYSEV, Devran GERÇEKER, Füsun ERLER 
[Özet ] [PDF ] 
 Üropatojen Escherichia Coli'lerde Lizotipler ve Antibiyogram Profilleri Arasındaki İlişki
Relationship Between Lysotypes and Antibiotic Resistance Profiles of Uropathogenic Escherichia Coli (1056 defa görüntülendi)
241 - 249
Kıymet GÜVEN, Gül DURMAZ, Mustafa ŞENGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Atatürk Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Son On Yılda Yatan Akut Bakteriyel Menenjit Olguları
Patients with Acute Bacterial Menengitis Followed During the Last ten Years in Infections Diseases Clinical of Atatürk University (1098 defa görüntülendi)
250 - 254
Ali KAYA, Mehmet A. TAŞYARAN, Mehmet PARLAK, Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki Yara Enfeksiyonları Kültür Sonuçlarının 10 Yıllık Analizi
Analysis of Wound Infections Culture Results for 10 Years at Osmangazi University Medical Faculty (1001 defa görüntülendi)
255 - 260
Tercan BOLATLI, Gül DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelerde Servikal Chlamydia Trachomatis Enfeksiyonunun Araştırılması
Sereening for Chlamydia Trachomatis in Pregnan Women (997 defa görüntülendi)
261 - 264
Deniz DERELİ, Demir SERTER, Ekin ERTEM, Uçar ASENA 
[Özet ] [PDF ] 
 Böbrek Transplant Alıcılarında ve Hemodializ Uygulanan Kronik Böbrek Hastalarında Cytomegalovirus Antikorlarının Araştırılması
Cytomegalovirus Antibody Seropositivity in Renal Transplant Recipients and Hemodialysis Patients with Chronic Renal Failure (1027 defa görüntülendi)
265 - 272
M. BİTİRGEN, D. ÇİFTÇİ, H. POLAT, M. SÜNBÜL, M. YEKSAN, Ş. ECİRLİ, Y. KARAASLAN, M. BAYKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Gebelerde Herpes Simpleks Virus Tip 1 ve Tip 2 Antijenlerinin Direkt İmmünofloresan Yöntemi ile Araştırılması
Investigation on Herpes Simplex Virus Type 1 and Type 2 Antigens by Direct Immunofluorescent Antibody Technique in Healthy Pregnan Women (1267 defa görüntülendi)
273 - 277
Neşe ATABEY, Atakan TOPUZ, Berrin ACAR, İbrahim AÇIKBAŞ, Meral SAKIZLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalansı
Hepatitis B and C Seroprevalence in Health Care Workers (19822 defa görüntülendi)
278 - 283
İ. DÖKMETAŞ, A.N. YALÇIN, M. BAKIR, Ö. POYRAZ, N. ELALDI, N. YALMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit B Aşılaması
Hepatitis B Vaccination in Medical Students (1184 defa görüntülendi)
284 - 289
Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Murat GÜNAYDIN, Funda FURTUN, Ahmet SANİÇ, Yunus NAS, Necmiye EMİRLER 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfertil Erkek Hasta Serumu ile Reaksiyona Giren Sperm Antijenlerinin Westren Immunoblotting Yöntemi ile Belirlenmesi
Idendification of Sperm Antigens Reacting with Sera From Infertile Males bye Western Immunoblotting Method (1016 defa görüntülendi)
290 - 295
Işık TAŞDEMİR, Murat TAŞDEMİR, Jun FUKUDA, Hideya KODOMA, Toshinobu TANAKA 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bir Plasmodium Vivax Malaryası: Primakin Dirençliliği?
A Case of Plasmodium Vivax Malaria: Primaquin Resistance? (1280 defa görüntülendi)
296 - 298
Figen ÇOKÇA, İsmet BATTAL, Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Neonatal Listeriyozis: İki Olgu Raporu
Neonatal Listeriosis: Report of Two Cases (1068 defa görüntülendi)
299 - 303
Adnan ÖZTÜRK, İ. Kurtuluş HALLAÇ, Mustafa ÖZTÜRK, Bülent Sümerkan, Selim KURTOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Teknolojisi ve Mikrobiyolojide Kullanımı
Polymerase Chain Reaction (PCR) Technology and Diagnostic Applications in Microbiology (1201 defa görüntülendi)
304 - 320
Rıza DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hantavirus Enfeksiyonları
Hantavirus Infections (972 defa görüntülendi)
321 - 328
Dürdal US 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Editore Mektup (1 defa görüntülendi)329 - 329
S. İsmet GÜRHAN 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (2 defa görüntülendi)330 - 332