Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 29 Sayı: 2 Nisan 1995
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 29 Issue: 2 April 1995
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen Beta-Hemolitik Streptokokların Gruplandırılmaları ve Penisiline Duyarlılıklarının Araştırılması
Grouping and Penicillin Susceptibility of Beta-Hemolytic Streptococci Isolated From Throat Cultuers (1022 defa görüntülendi)
111 - 116
İffet PALABIYIKOĞLU, Semih KANDİLCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum Kaynaklı Metisiline Duyarlı ve Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının Kinolon Duyarlılıklarının İnvitro Değerlendirilmesi
Invitro Quinolone Susceptibility of Community Isolates of Methicillin Susceptible and Resistant Staphylococcus Aureus Strains (1100 defa görüntülendi)
117 - 122
Pınar ZARAKOLU, Engin GÜVENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Erzurum'da Tifo ve Paratifo Olguları
Cases of Typhoid and Paratyphoid Fever in Erzurum (984 defa görüntülendi)
123 - 130
Mehmet A. TAŞYARAN, Mehmet PARLAK, Ali KAYA, Şerfattin YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Febril Nötropenik Hastalarda Tek Merkezli Randomize Bir Çalışmada Sulbaktam/Sefoperazon + Amikasin ile Seftazidim + Amikasin Etkinliğinin Karşılaştırılması
A Single Center Randomized Study Comparing the Efficacy of Sulbactam/Cefoperazone + Amikacin vs Ceftazidim + Amikacin in Febrile Neutropenic Patients (1008 defa görüntülendi)
131 - 135
Hamdi AKAN, Haluk KOÇ, İsmet AYDOĞUDU, Osman İLHAN, Meral BEKSAÇ, Günhan GÜRMAN, Nahide KONUK, Akın UYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Genital Mycoplasmaların Preterm Eylemdeki Rolü
The Role of Genital Mycoplasmas in Preterm Labor (961 defa görüntülendi)
136 - 141
Mehmet AYDIN, L. Hale DAYAN, Muammer M. DOĞAN, Ali HABERAL, Serdar OĞUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Moraxella Catarrhalis'in Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarındaki Yeri
Importance of Moraxella Catarrhalis in Lower Respiratory Tract Infections Aetiology (1107 defa görüntülendi)
142 - 148
Haluk GÜRİZ, Tercan BOLATLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Viral Ajanların Seroepidemiyolojik Analizi
The Seroepidemiological Analysis of Viral Agents in Acute Lower Respiratory Tract Infections in Pediatric Population (1062 defa görüntülendi)
149 - 156
Fügen YARKIN, Emre ALHAN, Filiz KİBAR, Aysun KARABAY, Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 HIV-1 Proviral DNA'nın PCR Yöntemi ile Saptanması
Detection of HIV-1 Proviral DNA by PCR (1193 defa görüntülendi)
157 - 163
Gülden YILMNAZ, Salih TÜRKOĞLU, Selim BADUR, Nilgün IŞIK, Mürüvet BOZACI, Derya YÜKSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve C Virüs Enfeksiyon Sıklığı
The Prevalence of Hepatitis B and C Virus Infection in Hemodialyis Patients (1119 defa görüntülendi)
164 - 169
Ferhan CANDAN, Saniye TOPÇU, Ömer POYRAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelerde ve Bebeklerinde Hepatit B Virus Belirleyicileri ve Doku Antijenleriyle İlişkisi
The Serologic Markers of Hepatitis B Virus in Pregnant Women and Their Newborn Infants and Relationship Between HLA Antigens (945 defa görüntülendi)
170 - 178
İlhan Malik ABACI, Ruhan DÜŞÜNSEL, Türkan PATIROĞLU, Neşide ÇETİN, Hüseyin KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Antikandidal Duyarlılık Testlerinde Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparative Evaluation of Alternative Method for Anticandidal Susceptibility Testing (1115 defa görüntülendi)
179 - 188
Zeynep GÜLAY, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sepsis: 104 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Sepsis: Retrospective Analysis of 104 Cases (1044 defa görüntülendi)
189 - 194
Mehmet BAKIR, A. Nevzat YALÇIN, İlyas DÖKMETAŞ, Muhsin BOZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Hastalarda BK Virus Hemaglütinasyon Önlenim Antikorlarının Araştırılması
Investigation of BK Virus Hemagglutination Inhibition Antibodies in Various Disorders (1003 defa görüntülendi)
195 - 202
E. Oray ANDAŞ, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bir Cryptococcus Neoformans Menenjiti Olgusu
A Case of Cryptococcus Neoformans Menengitis (1165 defa görüntülendi)
203 - 207
Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Ahmet SANİÇ, Murat GÜNAYDIN, Necmiye EMİRLER, Şahin ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Antimikrobiyal Ajanlara Karşı Yeni Bakteriyel Direnç Mekanizmaları
New Mechanism of Bacterial Resistance to Antimicrobial Agents (989 defa görüntülendi)
208 - 214
Nilgün ÇERİKCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (4 defa görüntülendi)215 - 218