Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 29 Sayı: 1 Ocak 1995
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 29 Issue: 1 January 1995
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Antalya Yörenisnde Borrelia Burgdorferi Antikorlarının ve Vektörlerinin Araştırılması
Investigation of Borrelia Burgdorferi Antibodies and Vectors in Antalya Region (800 defa görüntülendi)
1 - 6
Gönül MUTLU, Meral GÜLTEKİN, Çağrı ERGİN, Fahri SAYIN, Ahmet E. KURŞUN 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsan Kaynaklı Salmonella Suşlarında Fenolat Tipi Siderofor Sentezi
The Phenolate Type Siderophore Production of Salmonella Strains Isolated From Human Sources (1150 defa görüntülendi)
7 - 13
Birsel ERDEM, Füsun ERLER 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Dışı Enfeksiyonlara Yol Açan Gram Negatif Bakterilere Karşı Cefetamet'in İn Vitro Etkinliği
In Vitro Activity of Cefetamet Against Gram-Negative Bacteria Causing Community-Acquired Infections (800 defa görüntülendi)
14 - 19
Sevtap ARIKAN, Deniz GÜR, Murat HAYRAN, Cumhur ÖZKUYUMCU, H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direncinin Saptanmasında Agar Tarama (Screen) ve Disk Difüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Agar Screen and Disc Diffusion Methods for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Strains (2944 defa görüntülendi)
20 - 25
Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Koagülaz-Negatif Stafilokok'larda Slime Yapımı ve Antibiyotik Direnci ile İlişkisi
Association of Slime Production and Antibiotic Resistance of Coagulase-Negative Staphylococci (2819 defa görüntülendi)
26 - 31
Murat GÜNAYDIN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Ahmet SANİÇ, Müjgan PİRİNÇÇİLER 
[Özet ] [PDF ] 
 Helicobacter Pylorki Enfeksiyonlarının Tanısında ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi
Evaluation of ELISA Method in the Diagnosis of Helicobacter Pylori Infections (983 defa görüntülendi)
32 - 37
Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Hüseyin GÜN; M. Ali SARAÇLI, Feyzullah ÖZTÜRK, Mehmet BAYSALLAR, Onur HAMZAOĞLU, Güzin EVREN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik B Hepatitlerde Hepatit B Virus DNA'sının Gösterilmesi
Detection of Hepatitis B Virus DNA in Chronic Hepatitis B Patients (1106 defa görüntülendi)
39 - 46
Mine YÜCESOY, İ. Hakmı BAHAR, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Viral Hepatit B'li (AVHB) Olgularda PRE-S1 Antijeninin İzlenmesi ve HBsAg Pozitif Kan Donörlerindeki Prevalansı
PRE-S1 Antigen Follow up in Acute Viral Hepatitis B (AVHB) Cases and its Prevalence in HBsAg Positive Blood Donors (938 defa görüntülendi)
47 - 51
Reşit MISTIK, Cezmi AKDİŞ, Güher GÖRAL, Havva KENTSÜ, Okan TÖRE, Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Tıp Öğrencileri ve Sağlık Personelinde HBs Antijeni (HBsAg) ve Antikoru (anti-HBs) Pozitifliği
Prevalence of Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) and Antibody (anti-HBs) in Medical Students And Hospital Personnel (843 defa görüntülendi)
52 - 57
Ali KOŞAR, Mustafa SÜNBÜL, Ahmet SANİÇ, Süleyman ALICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Aydınlıkevler Körler İlköğretim Okulu Öğrenci ve Görevlilerinde HBsAg ve Anti-HBs'nin ELISA ile Araştırılması
Determining of HBsAg and Anti-HBs with ELISA in the Sera of Students and Personnel at Aydınlıkevler Blinds Primary School (948 defa görüntülendi)
58 - 65
A. Tevfik CENGİZ, Mehmet KIYAN, Muzaffer GÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kalsiyum Fosfat Esaslı Kanal Dolgu Maddelerinin Hemolitik ve Antibakteriyel Etkilerinin Kıyaslamalı Olarak Araştırılması
Investigation of Haemolytic and Antibacterial Activity of Calcium Phosphate Based Sealers (1012 defa görüntülendi)
66 - 72
Cüney TELLİ, Dürdal US, Şemsettin USTAÇELEBİ, Veli DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kolorimetrik Bir Yöntemle Doğal Hücresel Sitotoksisitenin Ölçülmesi
Neasurement of Natural Cell-Mediated Cytotoxicity by a Colorimetric Assay (760 defa görüntülendi)
73 - 84
Zeynep GÜLAY, Turgut İMİR 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Enfeksiyöz Monoükleoz'a Bağlı Hepatit
Hepatitis Due to Infectious Mononucleosis (1123 defa görüntülendi)
86 - 90
Demir SERTER, A. Arzu SAYINER, Münir BÜKE 
[Özet ] [PDF ] 
 Chlamydia Psittaci Pnömonisi: Olgu Raporu
Chlamydia Psittaci Pneumonia: A Case Report (1161 defa görüntülendi)
91 - 94
Ayşe BOŞÇA, Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Sitokinler ve Enfeksiyon Hastalıkları
Cytokines and Infectious Diseases (1078 defa görüntülendi)
95 - 102
Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)103 - 107