Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 28 Sayı: 4 Ekim 1994
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 28 Issue: 4 October 1994
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Semen Örnekleriyle Endoservikal ve Üretral Sürüncü Örneklerinde Ureaplasma Urealyticum ve Mycoplasma Hominis İzolasyon Sıklığının Araştırılması
Investigation of Isolation Frequency of Ureaplasma Urealyticum and Mycoplasma Hominis in Semen Specimens and in Endocervical and Urethral Swabs (1061 defa görüntülendi)
299 - 307
Ömer KOCABEYOĞLU, Mustafa YILMAZ, Y. Ziya YERGÖK, Erdoğan KOŞAN, Doğan ERDEN, İlhan BİRİNCİ, Arif FİDAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ürolitiyazisli Olgularda Mycoplasma ve Ureaplasma Araştırılması
Investigation of Mycoplasma and Ureaplasma Species in Urolithiasis Cases (985 defa görüntülendi)
308 - 312
Mine YÜCESOY, Ayşe YÜCE, Coşkun BÜYÜKSU, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Donörlerinde Anti-HCV Antikorlarının ELISA ile Araştırılması
Investigation of Anti-HCV Antibodies in Blood Donors by ELISA Method (1064 defa görüntülendi)
313 - 321
A. Tevfik CENGİZ, M. Ali AKDENİZLİ, Necati BİNGÖL, Mehmet KIYAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kanser Hastalarında Hepatit Belirleyicileri
Hepatitis Markers in Cancer Patients (921 defa görüntülendi)
322 - 327
Arzu TOPELİ, Esin ÖZYILKAN, Özgür ÖZYILKAN, Ayşe KARS, Eşmen BALTALI, Gülten TEKUZMAN, Burhan KAYHAN, Hasan TELATAR, Dintçer FIRAT 
[Özet ] [PDF ] 
 HBsAg Pozitif Değişik Gruplarda Delta Antikoru Prevalansı
Prevalence of Delta Antibodies in Various HBsAg Positive Groups (1162 defa görüntülendi)
328 - 332
Süleyman FELEK, Ayhan AKBULUT, Ahmet IŞIK, Süleyman Sırrı KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sıçanlarda Bazı Antibiyotiklerin Hümoral İmmün Cevap Üzerine Etkilerinin Gösterilmesi
Demonstarition of the Effects of Some Antibiotics on Humoral Immune Response in Rats (1033 defa görüntülendi)
333 - 337
Tercan BOLATLI Kevser EROL, Mahmut ÖZDEMİR, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Albicans Suşlarında Proteinaz Aktivitesinin Kazein Agar Yöntemi ile Gösterilmesi
Detection of Proteinase Activity in Candida Albicans Strains Isolated From Clinical Samples With Casein Agar Method (1000 defa görüntülendi)
338 - 344
Mehmet ERGİN, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Son Üç Yılda Kliniğimizde Onikomikoz Etkeni Olarak Saptadığımız Mantarlar
Fungi as the Agents of Onychomycosis in Our Clinic Since the Last Three Years (1303 defa görüntülendi)
345 - 351
Serap ÖZTÜRKCAN, Nevzat YALÇIN, Sibel AKINCI, Güler ÜNLÜGÜNEŞ, M. Zahir BAKICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Örneklerden İzole Edilen Maya Türlerinin Bazı Antifungal Maddelerle Duyarlılıkları
Susceptibilities of Yeasts Isolated From Vaginal Discharge Specimens to Some Antifungal Agents (974 defa görüntülendi)
352 - 358
Demet KAYA, Nuri KİRAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Farmasötik Önemli Olan Bazı Droglarda Mikolojik Analizler
Mycological Analyses of Some of The Pharmaceutically Important Crude Herbs (1073 defa görüntülendi)
359 - 365
Oğuz ÖZYARAL, Ö. TARKAN, Adile ÇEVİKBAŞ, Candan BOZOK JAHANSSON 
[Özet ] [PDF ] 
 İstanbul Gecekondu İlkokularında Barsak Parazit İnfeksiyonlarının Prevalansı, Etkileyen Faktörler ve Büyümeye Etkisi: Epidemiyolojik Bir Çalışma
The Prevalence of Intestinal Parasitic Infections Between Primariy School Children In Squatter Areas of Istanbul, Factors Influencing the Prevalence of the Infections and Their Effects on Growth: An Epidemiological Study (989 defa görüntülendi)
366 - 377
Bedi AYHAN, Yıldız TÜMERDEM 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kala-Azar: Üç Olgu Raporu
Kala-Azar: Report of Three Cases (1148 defa görüntülendi)
378 - 384
Kadri Güven, Ali Ünal Olcay KANDEMİR, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Pneumocystis Carinii Pnömonisi: Üç Olgu Raporu
Pneumocystis Carinii Pneumonia: Report of Three Cases (984 defa görüntülendi)
385 - 391
Bilgehan AYGEN, Bülent SÜMERKAN, Muharrem İNAN, Olcay KANDEMİR, Mehmet DOĞANAY, Mustafa ÖZESMİ, Hacı Ali KAHYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 İnfluenza Aşılaması
Influenza Vaccination (968 defa görüntülendi)
392 - 403
M. Bahadır BERKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (3 defa görüntülendi)404 - 409