Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 28 Sayı: 1 Ocak 1994
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 28 Issue: 1 January 1994
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Saptanan Hastane Enfeksiyonları
Hospital Acquired Infetions in the Department of Gynecology and Obstetrics (2936 defa görüntülendi)
1 - 7
Hasan ÇOLAK, Sinan ÖZALP, Nazan BAŞIBÜYÜK, Suat GENCER 
[Özet ] [PDF ] 
 Kapiller Pipet Yöntemi Uygulanarak Penisilinaz Aktivitesinin Saptanması
Detection of Penicillinase Activity by the Capillary Tube Method (1157 defa görüntülendi)
8 - 11
Zeynep GÜLAY, Seval TÜKEL, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Erişkinlerde Oral ve Faringeal Florada Branhamella Catarrhalis Taşıyıcılığı
Oral and Pharyngeal Crriage of Branhamella Catarrhalis in Healthy Adults (915 defa görüntülendi)
12 - 15
Hakan AKINCIBAY, Tanıl KOCAGÖZ, Sesin KOCAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Gastroenteritlerin Yersinia Enterocilitica Yönünden İncelenmesi
Examination of the Gastroenteritis for Yersinia Enterocolitica (981 defa görüntülendi)
16 - 20
Feriha ÖZKAN, Cahit GÜNHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Salmonella'ların İn Vitro Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
Avaluation of Antimicrobial Susceptibility of Clinical Isolates of Salmonella (978 defa görüntülendi)
21 - 26
Bülent SÜMERKAN, Muharrem İNAN, Abdülkadir ÇAĞLAYANGİL, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Eskişehir'de Bazı Gram Olumlu Bakterilerin Antimikrobik Duyarlılık Sonuçları
Antimicrobic Susceptibilities of Various Gram Positive Bacteria in Eskisehir (873 defa görüntülendi)
27 - 34
Yurdanur AKGÜN, Tercan BOLATLI, Haluk GÜRİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Minosiklin ve Tetrasiklinin Staphylococcus Aureus Suşlarına Karşı İn Vitro Etkinliği
In Vitro Efficacy of Minocycline and Tetracycline Against Staphylococcus Aureus Strains (1245 defa görüntülendi)
35 - 38
Fügen ÇOKÇA, Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 İn Vitro Isı Artışının Seftriaksonun Bakterisidal Etkisi ile İlişkisi
The Relation Between İn Vitro Temperature Elevation and Bactericidal Effect of Ceftriaxone (915 defa görüntülendi)
39 - 42
Ünsal ÖZGEN, Nuran GÜRSES, İsmail İŞLEK, Davut ALBAYRAK, Şükrü KÜÇÜKÖDÜK, Serap UYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğan ve Süt Çocuklarının Cytomegalovirus Enfeksiyonu Üzerine Bir Çalışma
A Study on Cytomegalovirus Infections of Newborns and Infants (1349 defa görüntülendi)
43 - 47
Sümer YILMAZ, Ergene BÜGET 
[Özet ] [PDF ] 
 Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfomalı Olgularla, Lösemili Bir Grup Hastada Epstein-Baar Virus (EBV) Enfeksiyonlarının Paul-Bunnel ve ELISA Yöntemleriyle Araştırılması
Investigation of Epstein-Barr Virus (EBV) Infections by Paul-Bunnel and ELISA Tests in Cases of Hodgkin and Nonhodgkin Lymphoma and in a Group of Patients with Leukemia (972 defa görüntülendi)
48 - 57
Murat ÖZSAN, A. Tevfik CENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Erişkin Yaş Grubunda Toksoplazma, Kızamıkçık ve Sitomegalovirus Seropozitiflik Oranları
The Seropositivity of Toxoplasma, Rubella and Cytomegalovirus in Adult Age Groups in the East Black Sea Region (960 defa görüntülendi)
58 - 66
İftihar KÖKSAL, Müjgan AYNACI, Bülent KARDEŞ, Vedat AYDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Trichomonas Vaginalis İzolatlarının İn Vitro Nitroimidazol Duyarlılığı
In Vitro Susceptibility of Trichomonas Vaginalis to Nitroimidazoles (1223 defa görüntülendi)
67 - 72
A. Sevil BELEK, Mehmet AYDIN, Ferda TUNÇKANAT, Oya GÖKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Typhimurium TA98 ve TA100 Suşlarından Timin Mutantlarının İzolasoyun ve Bu Mutasyonun Kimyasalların Mutajenik Teşhisinde Kullanılması
Isolation of Thymine Mutants of the Salmonella Typhimurium Strains TA98 and TA100 and Determination of The Mutation Frequency for this Marker by Using Some Chemicals (948 defa görüntülendi)
73 - 78
Süheyla İNAN, Ali KALAYCIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Postantibiyotik Etki
Postantibiotic Effect (953 defa görüntülendi)
79 - 83
A.N. YALÇIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)84 - 91