Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 27 Sayı: 4 Ekim 1993
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 27 Issue: 4 October 1993
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Actinobacillus Actinomycetemcomitans'ın İnce Yapı ve Özellikleri
Fine Structure and Properties of Actinobacillus Actinomycetemcomitans (968 defa görüntülendi)
277 - 283
Hakan AKINCIBAY, Mürvet HAYRAN, Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Escherichia Coli Hemolizini: Salınım Kinetiği ve Sitotoksik Etkisi
Escherichia Coli Hemolysin: Its Secretion Kinetics and Cytotoxic Effecty (1035 defa görüntülendi)
284 - 293
Hakan ABACIOĞLU, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Helicobacter Pylori Tanısında ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi
Evaluation of ELISA Method in the Diagnosis of Helicobacter Pylori (925 defa görüntülendi)
294 - 298
Safiye HELVACI, Cezmi AKDİŞ, Macit GÜLTEN, Ömer YERCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelikle İlgili Sorunları Bulunan Anne Serumlarında ve Bebek Kordon Seroumlarında, ELISA ile Herpes Simpleks Virus-1 ve 2 (HSV-1 ve HSV-2) IgG ve IgM'nin Araştırılması
Detection of Herpes Simplex Virus-1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) IgG and IgM Antibodies with ELISA in Sera Cord and Mothers with Problems During Pregnancy (1030 defa görüntülendi)
299 - 307
Lügen CENGİZ, Mehmet KIYAN, A. Tevfik CENGİZ, Fadıl KARA, M. Şahin UĞUREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Virusa Bağlı Kronik Karaciğer Hastalıklarında HBV Yüzey Antijeni, Anti-HDV ve Anti-HCV Antikor Sıklığı
Prevalence of HBV Surface Antigen, Anti-HDV and Anti-HCV Antibodies in Patients with Virus-Related Chronic Liver Disease (1099 defa görüntülendi)
308 - 313
Esin ÖZYILKAN, Gonca TATAR, Tankut KÖSEOĞLU, Cumhur ÖZKUYUMCU, Burhan KAYHAN, Hasan TELATAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit Öntanılı Hastalarda Bir Yıllık Hepatit B Belirleyicilerinin İncelenmesi
Investigation of Hepatitis B Markers in the Prediagnosed Hepatitis Patients During One Year Period (1033 defa görüntülendi)
314 - 320
Ömer POYRAZ, Muharrem GÖKOĞLU; Yasemin ÖZTOP 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit Belirleyicilerin Araştırılması
Investigation of Hepatitis Markers in Hemodialysis Patients (1186 defa görüntülendi)
321 - 326
Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Murat GÜNAYDIN, Kuddusi CENGİZ, İsmail İŞLEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Servisit Olgularında ve Vajinal Akıntısı Buluanan Hastalarda Chlamydia Trachomatis Antijeni Araştırılması
Investigation of Chlamydia Trachomatis Antigen in Cases of Cervisitis and Patients With Vaginal Discharge (1045 defa görüntülendi)
327 - 334
A. Murat AKSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 İzmir Genelevinde Çalışan Kadınlarda Chlamydia Trachomatis Araştırılması
Screening for Chlamydia Trachomatis in Prostitutes Working in a Brothel in Izmir (2070 defa görüntülendi)
335 - 337
Ekin ERTEM, Deniz DERELİ, Demir SERTER, Özger ERGİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Alt Genital Sistem Enfeksiyonu olan Kadınlarda Candida Albicans Aberan Formlarının İzolasyonunda Hipertonik Besiyerinin Değeri
Value of Hypertonic Media in Isolation of Aberrant Forms of Candida Albicans From Women with Lower Genital Tract Infection (1111 defa görüntülendi)
338 - 343
Haluk ATAOĞLU, Çiğdem GÜNGÖR, Esra AKSOY, Fırat ORTAÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kandida Suşlarında Salgısal Asit Proteinaz Ensiz Varlığının Proteinli Agar Besiyerlerinde Gösterilmesi
Detection of Secretory Acid Proteinase Enzyme From Candida Strains on Protein Supplemented Agar Media (998 defa görüntülendi)
344 - 351
Nilgün ÇERİKÇİOĞLU, Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Diabetik Hastalarda Oral Kandida İnsidansı
The Incidence of Oral Candida in Diabetic Patients (1043 defa görüntülendi)
352 - 356
Sedat ÖZTÜRKCAN, Serap ÖZTÜRKCAN, Saniye TOPÇU, Sibel AKINCI, M. Zahir BAKICI, Nevzat YALÇIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Trichomonas Vaginalis Araştırılması
Investigation of Trichomonas Vaginalis in Women Attending to the Gynecology Clinics (1196 defa görüntülendi)
357 - 363
A. Sevil BELEKR, Ferda TUNÇKANAT 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Allerji, Enfeksiyon ve Psişik Durum Arasındaki Karşılıklı İlişki
The Interrelationships of Allergy, Infection and the Psyche (969 defa görüntülendi)
364 - 377
Buket CİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)379 - 380