Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 27 Sayı: 2 Nisan 1993
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 27 Issue: 2 April 1993
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 İstanbul'da Rotavirus Çocuk Diyareleri Epidemiyolojisinin Virus Genom RNA'sı Elektroforezi ile Araştırılması
Epidemiology of Rotavirus Diarrhea in Istanbul Revealed By Virus Genome RNA Electrophoresis (987 defa görüntülendi)
93 - 98
Salih TÜRKOĞLU, Agnes PETIT ÇAMURDAN, Neşe AKIŞ, Selim BADUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Dermatofitoz Klinik Tanılı Olgulardan İzole Edilen Etkenler
Microorganisms Isolated From Cases of Dermatophytoses (970 defa görüntülendi)
100 - 106
Şükran YAVUZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Değişik Gruplarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HDV Pozitifliğinin Karşılaştırılması
A Comparison of HBsAg, Anti-HCV and Anti-HDV Positivity in Various Groups (967 defa görüntülendi)
107 - 112
Mehmet DOĞANAY, Türkan PATIROĞLU, Cengiz UTAŞ, Ömer ÖZBAKIR, Ali ÜNAL, Serap UTAŞ, Bilgehan AYGEN, Mehmet YÜCESOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Personelinde Hepatit B Seroprevalansı
Hepatitis B Seroprevalence of Hospital Workers (923 defa görüntülendi)
113 - 118
Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Murat GÜNAYDIN, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Homoseksüel ve Transseksüellerde Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM'nin ELISA ile Gösterilmesi
Detection of Cytomegalovirus (CMV) IgG and IgM with ELISA in Homosexuals and Transsexuals (1102 defa görüntülendi)
119 - 126
Mehmet KIYAN, A. Tevfik CENGİZ, Özer KENDİ, A. Rıza TÜMER, Yaşar BİLGE, M. Şahin UĞUREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Konjonktival Örneklerde Chlamydia Trachomatis Araştırılması
Detection of Chlamydia Trachomatis in Conjunctival Specimens (902 defa görüntülendi)
127 - 130
D. DERELİ, E. ERTEM, D. SERTER, S. KÖSE, G. HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Karsinomatöz Zeminde Yerleşmiş Bir Aktinamikoz Olgusu
A Case of Cervico-Facial Actinomycosis Settled on Carcinomatosique Lesion (948 defa görüntülendi)
131 - 136
Buket CİCİOĞLU, Birsel ERDEM, Cengizhan ERDEM, Hayati EKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Böbrek Transplantasoyunu Sonrası Gelişen Lejyoner Hastalığı
Legionnaires' Disease Following Renal Transplantation (943 defa görüntülendi)
137 - 142
Güner ÖĞÜNÇ, Tülay ÖZDEMİR, Tümer VURAL, Gültekin SÜLEYMANLAR, Mustafa AKAYDIN, Tuncer KARPUZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 HBsAg (+) Annelerden Doğan Bebeklere Hepatit B Virusunun (HBV) Geçiş Sıklığı
The Incidence of Hepatitis B Virus (HBV) Transmission From HBsAg Positive Mothers to Their Infants (1101 defa görüntülendi)
143 - 146
Reşit MISTIK, Bülent BARAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Actinobacillus Actinomycetemcomitans'ın Çeşitli Antibiyotiklere İn Vitro Duyarlılığı
In Vitro Susceptibility of Actinobacillus Actinomycetemcomitans to Different Antibiotics (924 defa görüntülendi)
147 - 153
Hakan AKINCIBAY, Tanıl KOCAGÖZ, Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Doku Yapıştırıcı olan N-Bütil-2-Siyanoakrilant'ın Antibakteriyel ve Sitotoksik Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of the Antibacterial and Cytotoxic Effects of N-Butyl-2-Cyanoacrylate Used As a Tissue Adhesive (2603 defa görüntülendi)
154 - 163
C. Bahadır GİRAY, Dürdal US, Çakır GÜNEY, Kenan ARAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Süperantijenler ve T Lenfositlerinin Antijeni Tanıması
Superantigens and Antigen Recognition of Lymphocytes (903 defa görüntülendi)
164 - 170
Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Enfeksiyonları ve Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolünde Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü
Nosocomial Infections and the Role of Microbiology Laboratory in the Control of Nosocomial Infections (1070 defa görüntülendi)
171 - 178
Hasan KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)179 - 182