Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 27 Sayı: 1 Ocak 1993
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 27 Issue: 1 January 1993
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Allerjik Astmalı 420 Hastanın 10 Adet Antijen Grubuna Karşı Erken-Geç Faz ve Geç Deri Reaksiyonlarının Analizi
Analysis of Immediate, Late Phase and Delayed Skin Reactions Against Teh Group of Antigenes in 420 Patients With Allergic Asthma (945 defa görüntülendi)
1 - 19
Rasim CİCİOĞLU, Buket CİCİOĞLU, Hatice ÖZENCİ, Aynur YAKAR, Sabahattin PAYZIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bakteriyel Menenjitli Olguların Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinde, Lateks Aglütinasyon Yöntemi ile Bakteriyel Antijenlerin Belirlenmesi
Detection of Bacterial Antigens in Cerebrospinal Fluid by a Latex Agglutination Test in Bacterial Menengitis (1252 defa görüntülendi)
20 - 26
Ergin AYAŞLIOĞLU, Tuncay Hasip SÖZEN, Şengül ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebeliğin Son Haftasında Alınan Amniyon Sıvıların Antibakteriyel Etkinliğinin Araştırılması
Detection of Antibacterial Activity of Amnion Fluid in the Last Week of Pregnancy (1186 defa görüntülendi)
27 - 30
Nuri KİRAZ, Yurdanur AKGÜN, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Ofloxacin ve Ciprofloxacin'in Mycobacterium Tuberculosis Suşlarına Karşı İn-Vitro Etkileri
In-Vitro Activity of Ofloxacin and Ciprofloxacin Against Mycobacterium Tuberculosis Strains (1007 defa görüntülendi)
31 - 35
A. Derya AYSEV 
[Özet ] [PDF ] 
 Epididimo-Orşitli 18 Olgunun Değerlendirilmesi
The Evaluation of 18 Epididymo-Orchitis Cases (1275 defa görüntülendi)
36 - 41
Atila TATLIŞEN, Mehmet ÇARPINLIOĞLU, Bülent SÜMERKAN, İbrahim GÜLMEZ, Mustafa KARACAGİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Genital Klamidya Enfeksiyonu Saptanan Kadınların Gözlerinde ve Cinsel Eşlerinde Chlamydia Trachomatis Araştırılması
Ivestigation of Chlamydia Trachomatis in Eyes and Sexual Partners of Women with Genital Chlamydial Infection (998 defa görüntülendi)
42 - 45
Ekin ERTEM, Deniz DERELİ; Demir SERTER 
[Özet ] [PDF ] 
 Transseksüel ve Homoseksüellerde Herpes Simpleks Virus (HSV)-2 IgG ve IgM'nin ELISA ile Gösterilmesi
Detection of Herpes Simplex Virus (HSV)-2 IgG and IgM with ELISA in Homosexual and Transsexuals (1097 defa görüntülendi)
46 - 51
A. Tevfik CENGİZ, Özer KENDİ, Mehmet KIYAN, Yaşar BİLGE, Şahin UĞUREL, Ali Rıza TÜMER 
[Özet ] [PDF ] 
 Genelev Kadınlarında, ELISA Yöntemi ile Hepatit-B Marker Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Hepatitis-B Marker Seropositivity with ELISA in Prostitutes (1419 defa görüntülendi)
52 - 55
Gülay KILIÇ, Onur URAL, Zehra YAŞAYAN 
[Özet ] [PDF ] 
 AKUT HAV ve HBV Olgularından Alınan Deri Biyopsisi Örneklerinde Histopatolojik Bulgular
Histopathologic Examination of Skin Biyopsy Specimens Obtained From Patients with Acute HAV and HBV Infections (1082 defa görüntülendi)
56 - 61
Şükran KÖSE, Hasan ÇOLAK, Ülkü ÖNER 
[Özet ] [PDF ] 
 Gıda Elleyicileri'nde Burun ve Boğaz Portorlüğü
Nasal and Throat Carriage in Food-Handlers (1377 defa görüntülendi)
62 - 70
Aziz HACIBEKTAŞOĞLU, Can Polat EYİGÜN, M. Fevzi ÖZSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Fusorium Link ex Fr. 1821 (Dueteromycetes) Türlerinin Çeşitli Karbohidratlar İçeren Besiyerlerinde Meydana Getirdikleri Renk Oluşumları Üzerine Araştırmalar I. Fusarium Equiseti (Corda) Sacc. 1886
Studies of the Colours Produced by Fusarium Link ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) Species In Various Carbohydrates Cultures I. Fusairum Equiseti (Corda) Sacc. 1886 (1067 defa görüntülendi)
71 - 76
Ahmet ASAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Laboratuvar Enfeksiyonları
Laboratory Infections (1381 defa görüntülendi)
77 - 84
Özay Arıkan AKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozun Serolojik Tanısında Son Gelişmeler
Final Approaches in the Serodiagnosis of Tuberculosis (967 defa görüntülendi)
85 - 88
Sefa Can SAÇILIK 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)89 - 91