Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 26 Sayı: 3 Temmuz 1992
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 26 Issue: 3 July 1992
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Steril-İnfertil Olguların Endoservikal Sürüntü Örneklerinde Chlamyida Trachomatis Antijeninin ve Serumlarında IgG Antikorlarının ELISA ile Araştırılması
Investigation of Chlamydia Trachomatis Antigen in Endoservical Swab Material and IgG Antibodies in Sera of Steril-Infertile Women by ELISA (1154 defa görüntülendi)
203 - 213
Lügen CENGİZ, Mehmet KIYAN, A. Tevfik CENGİZ, A. Murat AKSOY, Fadıl KARA, Levent SEÇKİN, Hasan KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Böbrek ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda BK Virus Aktivasyonun Serolojik ve Virolojik Yönden Araştırılması
Investiagation of BK Virus Activation in Renal and Bone Marrow Transplantation Patients by Serological and Virological Methods (1402 defa görüntülendi)
214 - 223
Dürdal US, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B Virus Taşıyıcılarında Hepatit D Virus Enfeksiyon İnsidansı
Incidence of Hepatitis D Virus Infection in Chronic Hepatitis B Virus Carriers (1281 defa görüntülendi)
224 - 232
Aziz HACIBEKTAŞOĞLU, Altuğ BARUT, Ali İNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Gram Negatif Nozokomiyal Bakteriyemi Etkenlerine Karşı Çeşitli Antibiyotiklerin İn-Vitro Etkinliği
In-Vitro Efficacy of Various Antibiotics Against Gram Negative Nosocomial Bacteremia Pathogenes (987 defa görüntülendi)
233 - 241
Deniz GÜR, Tanıl KOCAGÖZ, H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Personelinde Hepatit C Virus Antikor Prevalansı
Prevalence of Hepatitis C Virus Antibodies in Hospital Staffs (1049 defa görüntülendi)
242 - 247
Mustafa ÇAĞATAY, Necla TÜLEK, Handan KÖKSALAN, Ali MERT 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Yaş Grubunda İdrar Yolu Enfeksiyonları
Urinary Tract Infections in Childhood (1036 defa görüntülendi)
248 - 252
Dursun Ali ŞENSES, Uğur DİLMEN, İ. Safa KAYA, Diba NURİSTANİ, Mete F. TOPPARE 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebe Kadınların Genitoüriner Sistemlerinde Mycoplasma ve B Grubu Streptokokların İnsidansı ile Gebeliğe Etkileri
Incidence of Mycoplasma and Group B Streptococci in The Genitourinary Systems of Pregnant Women and Their Effects to Pregnancy (984 defa görüntülendi)
253 - 260
S. SHOKOUHIZADEH, F. KÖKSAL, F. YARKIN, R. ULUHAN, C. EVRÜKE, C. ÖZTÜRK, C. TAHERI 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarında HBsAg ve Anti-HBs Görülme Sıklığı
Prevalence of HBsAg and Anti-HBs in Hemodialysis Patients (963 defa görüntülendi)
261 - 265
Ömer POYRAZ, Yasemin ÖZTOP, Muharrem GÖKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Malignansili Bir Çocukta Acyclovir Tedavisine Cevap Vermeyen FATAL Suçiçeği Pnömonisi
Fatal Varicella Pneumonia Unresponsive to Acyclovir Therapy in a Child With Malignancy (1073 defa görüntülendi)
266 - 270
Mehmet CEYHAN, Güler KANRA, Gülten SEÇMEER, Kansu OKUYAN, Gülsev KALE 
[Özet ] [PDF ] 
 Eldivenli Eller Üzerine Çeşitli Dezenfeksiyon Yöntemlerin Etkinliği
The Efficacy of Various Disinfection Methods Onto the Gloved Hands (1134 defa görüntülendi)
271 - 280
Paşa GÖKTAŞ, Gülten OKTAY, Aydın ÖZEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Balıklı Besiyerinin Pseudomonas Pigmentelerini Üretme Yeteneği
The Ability of Fish Medium for the Production of Pseudomonas Pigments (1000 defa görüntülendi)
281 - 283
Gülten KANTARCI 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Bakteriyel Gastroenteritte Antibiyotik Tedavisi
Antibiotic Treatment of Bacterial Gastroenteritis (1297 defa görüntülendi)
284 - 296
Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Helicobacter Pyloir Enfeksiyonunun Epidemiyolojik Özellikleri
Epidemiological Proferties of Helicobater Pylori Infetcions (1012 defa görüntülendi)
297 - 300
Nihal KARABİBER 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)301 - 305