Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 25 Sayı: 3 Temmuz 1991
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 25 Issue: 3 July 1991
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokokların Gruplandırılması ve Penisilin G'ye Duyarlılıklarının Araştırılması
Grouping of Beta Hemolytic Streptococci Isolated From Various Clinical Specimens and Their Sensitivities to Penicillin G (1099 defa görüntülendi)
219 - 226
Tülay KOÇOĞLU, Nuri KİRAZ, İlhan ÖZGÜNEŞ, Filiz AKŞİT, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Stafilokakların Antibiyotik Dirençliliklerinin İncelenmesi
Sensitivity of Methicillin-Resistant Staphylococcus to Antibiotics (978 defa görüntülendi)
227 - 234
Nedim SULTAN, Sevgi TÜRET, Turgut İMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Gonokokal Üretritlerde Penisilin Direnci
Penicillin Resistance in Gonococcal Urethritis (903 defa görüntülendi)
235 - 237
Handan KÖKSALAN, Nuran ESEN, Ali MERT 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğan Sepsisi
Neonatal Sepsis (1083 defa görüntülendi)
238 - 246
Dursun Ali ŞENSES, Mete F. TOPPARE, Uğur DİLMEN, İ. Safa KAYA, Hatice AYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kadın Genital Sistem Tüberkülozu
Famale Genital Tract Tuberculosis (1181 defa görüntülendi)
247 - 255
H. Aker GÜNEŞ, Ö.F. GÖZE, E. DÜZCAN, R. EĞİLMEZ, G. ÖZBİLİM, E. YILDIZ, L. ÇAKMALI 
[Özet ] [PDF ] 
 Yeni İnsan Polyoma Virusu: BK Virus Serolojisinde Hemaglütinasyon Önlenim, ELISA ve Kompleman Birleşmesi Testlerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Hemagglutination Inhibition ELISA and Complement Fixation Tests Using for A New Human Polymavirus: BK Virus Serology (1203 defa görüntülendi)
256 - 260
Dürdal US, Murat HAYRAN, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Hepatit Ön Tanılı Hastalarda ve Hastane Personelinde HBsAg Pozitifliği
HBsAg Positivity in Persons with Clinically Pre-Diagnosed Viral Hepatitis and Hospital Personnels (917 defa görüntülendi)
261 - 264
Rıza DURMAZ, Bengül DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Antibiyotiklerin Primer Antikor Yanıtına Etkisi
The Effect of Some Antibiotics on Primary Antibody Response (1181 defa görüntülendi)
265 - 271
Neşe ATABEY, Muharrem GÖKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Sıvılar ile Göz Damlası Olarak Hazırlanan Sefazolin Sodyumun Stabilitesi
Stability of Cephazolin Sodium When Prepared as Eye Drops in Various Solutions (1062 defa görüntülendi)
272 - 276
Nilgün YILDIRIM, Seyhan TOPBAŞ, Gaye USLUER, İlhan ÖZGÜNEŞ, Hikmet BAŞMAK, Sumru YURDAKUL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Ürogenital Chlamydia Trachomatis Enfeksiyonları
Urogenital Chlamydia Trachomatis Infections (958 defa görüntülendi)
277 - 284
Deniz DERELİ, Ekin ERTEM, Demir SERTER 
[Özet ] [PDF ] 
 Koloni Stimüle Edici Faktörler
Colony-Stimulating Factors (964 defa görüntülendi)
285 - 293
Özay Arıkan AKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozun Serolojik Tanısında Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Testinin Önemi
Importance of Enzyme-Linked Immonosorbent Assay (ELISA) in the Serodiagnosis of Tuberculosis (947 defa görüntülendi)
294 - 298
Sefa Can SAÇILIK 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)299 - 304