Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 25 Sayı: 1 Ocak 1991
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 25 Issue: 1 January 1991
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Allerjik Rinitli 581 Hastanın On Grup Antijene Karşı Erken-Geç Faz ve Geç Deri Reaksiyonlarının Analizi
Analysis of Immetiate, Late Phase and Delayed Skin Reactions Against Ten Group of Antigens in 581 Patients with Allergic Rhinitis (3295 defa görüntülendi)
1 - 14
Rasim CİCİOĞLU, Sabahattin PAYZIN, Aynur YAKAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Yörelere Ait Çiğ Sütler ile Ankara Piyasasında Satılan Pastörize Sütlerden Listeria Monocytogenes Kontaminasyonun Araştırılması
Investigation on Listeria Monocytogenes Contamination of Raw Milk Obtained From Different Regions of Anatolia and Pasteurized Milk Sold in Ankara (956 defa görüntülendi)
15 - 20
Arif SHARİF, Nezihe TUNAİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Spirofloksasinin Barsak Florası ve Paneth Hücrelerine Etkileri
The Effects of Ciprofloxacin on Intestinal Flora and Paneth Cells (1133 defa görüntülendi)
21 - 27
Gaye USLUER, Firdevs, GÜRER, Ergin AÇIKALIN, Kevser EROL 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Yollu İnfeksiyonlarında İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Çeşitli Antiboyitlere İn Vitro Duyarlılıkları
The In Vitro Sensitivity of Gram-Negative Bacteria Isolated From Urinary Tract Infections to Various Antibiotics (985 defa görüntülendi)
28 - 35
Hasan KILIÇ, Mehmet KARAHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Değişik Yaş Gruplarında İnfluenza B Virus Antikorlarının Hemaglutinasyon-Önlenim Yöntemiyle Araştırılması
The Investigation of Influenza B Virus Antibodies In Different Age Groups by Means of Hemagglutination-Inhibition Method (1226 defa görüntülendi)
36 - 46
Sevgi SONUVAR, Ömer KOCABEYOĞLU, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Genç Kızlarda Rubella IgG Antikoru İnsidansı
Incidence of Rubella IgG Antibodies in Young Girls (1043 defa görüntülendi)
47 - 50
A. Zeki ŞENGÜL, İnci TUNCER, Murat GÜNAYDIN, Mahmut BAYKAN, İ.H. ÖZEROL 
[Özet ] [PDF ] 
 Elazığ'daki Hayat Kadınlarının HIV, HBsAG ve Sifiliz Yönünden Serolojik İncelenmesi
Serological Investigation of HIV, HBsAg and Syphilis Infections of Prostitutes in Elazig (1202 defa görüntülendi)
51 - 56
Sıtkı ORAK, A. Enis DALKILIÇ, Yusuf ÖZBAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Sosyo-Ekonomik ve Çevre Koşulları Farklı İlkokul Öğrencilerinde Barsak Parazitlerinin Araştırılması
Investigation of Intestinal Parasites in Primary Schools of Different Social Status and Environmental Conditions (970 defa görüntülendi)
57 - 62
N. GÜRSES, Y. ÖZKAN, Y. PEKŞEN, S. UYSAL, M. AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tiokonazol'un Aerosol Tipindeki İlaç Şeklinin Antifungal Etkinliğinin Araştırılması
Investigition of Antifungal Effects of Tioconazole Aerosol Form (969 defa görüntülendi)
63 - 70
Kandemir CANEFE, Cem ÖZYURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Protez Stomatitlerinde Candida Albicans'ın Rolü
The Role of Candida Albicans in Denture Stomatitis (1033 defa görüntülendi)
71 - 79
Sibel ERGÜVEN, Şenay CANAY, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Dental Protezlerde Kullanılan Magnetik Tutucuların Ağız Florasındaki Patojen Mikroorganizmalara Etkisi
The Effect of Magnetic Retainers Used in Dental Prothesis to the Pathogen Microorganisms in Oral Flora (915 defa görüntülendi)
80 - 86
Gülbin SAYGILI, Sevil Meral ŞAHMALI, Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 E. Coli JM109 Suşunun pUC19 Vektörü ile Transformasyon Çalışmaları
Transformation Studies of E. Coli JM109 Strain with pUC19 Vector (1351 defa görüntülendi)
87 - 93
Şafak YALÇIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Gıda Katkı Maddelerinden Sodyum Nitrit ve Monosodyum Glutamatin Salmonella/Mikrozom Test Sistemiyle Mutajenik Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Mutagenic Effects of Sodium Nitrite and Monosodium Glutamate Used as Food Additives by Salmonella/Microsome Test System (1095 defa görüntülendi)
94 - 107
Alihan AKIN, Sibel SÜMER 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Aşırı Duyarlılık (Allerji) ve İnfeksiyon
Hypersensitivity and Infection (1044 defa görüntülendi)
108 - 117
Rasim CİCİOĞLU, Buket CİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Antifungal Tedavide Yeni Triazollerin Önemi
Importance of the New Triazoles in Antifungal Therapy (1437 defa görüntülendi)
118 - 123
Bengül DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)124 - 127