Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 24 Sayı: 3 Temmuz 1990
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 24 Issue: 3 July 1990
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Süt Çocuğunda Baktereminin Erken Tanımı
The Early Detection of Bacteremia in Infancy (840 defa görüntülendi)
187 - 192
Aynur OĞUZ, Ayşe GÖKALP, Asım GÜLTEKİN, Dilara İÇAĞASIOĞLU, M. Zahir BAKICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Bursa Yöresinde Besi Hayvanlarında Salmonella Typhimurium Araştırılması
Investigation of Salmonella Typhimurium in Food-Producing Animals in Bursa (859 defa görüntülendi)
193 - 197
Suna GEDİKOĞLU, Güher GÖRAL, Safiye HELVACI, Feridun AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Serolosjisinde ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) ve Farklı Mikobakteri Antijenlerinin Önemi
The Importance of Different Mycobacteria Antigens And ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) in the Serodiagnosis of Tuberculosis (756 defa görüntülendi)
198 - 204
Sefa Can SAÇILIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Nötropenik Farelerde Oluşturulan E. Coli Sepsisinde IgG Tedavisi
IgG Therapy of Experimental E. Coli Septicemia in Neutropenic Mice (849 defa görüntülendi)
205 - 213
İlyas DÖKMETAŞ, Mehmet DOĞANAY, Mehmet BAKIR 
[Özet ] [PDF ] 
 Yersinia Enterocolitica ile Serolojik Bir Çalışma
A Serological Study with Yersinia Enterocolitica (831 defa görüntülendi)
214 - 217
Suna GEDİKOĞLU, Güher GÖRAL, Safiye HELVACI, Reşit MISTIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Brucella Abortus, Brucella Melintensis, Yersinia Enterocolitica Serotip 0:3 ve 0:9 Arasındaki Antijenik İlişkinin Araştırılması
Investigation of Antigenic Interrelationship Between Brucella Abortus, Brucella Melintensis, Yersinia Enterocolitica Serotype 0:3 and Serotype 0:9 (797 defa görüntülendi)
218 - 225
Ömer KOCABEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı Enfeksiyonlarında İntravöz Seftazitim'in Etkinliği
Efficacy of Intravenous Ceftazidime in Childhood Infections (833 defa görüntülendi)
226 - 236
Güler KANRA, Müge GÜRSAVAŞ, Murat AYDIN, Reha CENGİZLİLER, Gülten SEÇMEER, Mehmet CEYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğaz Sürüntülerinden İzole Edilen Grup A Streptokokların Antibiyotik Duyarlılık Sonuçları
The Result of Antibiotic Suspectibility of Group A Streptococci Which Isolated From Throat Swabs (954 defa görüntülendi)
237 - 240
Nuri KİRAZ; Filiz AKŞİT, Tülay KOÇOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner Sistem İnfeksiyonu Olan Çocukların İdrarlarından İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları (Üç Merkezden Yapılan Karşılaştırmalı Çalışma)
Escherichia Coli Strains Isolated From Uriner of Children with Urinary Tract Infections and Their Susceptibility to Some Antibiotics (A Comparison Study Done From Three Centers) (797 defa görüntülendi)
241 - 247
İftihar KÖKSAL, Hilal MOCAN, Erdoğan BERKMAN, Neşe SALTOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Aztreonam, Cefoperazone ve Ceftiaxone'un Gram-Negatif Bakteriler Üzerine İn Vitro Aktiviteleri
In Vitro Activity of Aztreonam, Cefoperazone and Ceftriaxone to Gram-Negative Bacteria (801 defa görüntülendi)
248 - 250
Muzaffer BAYKAL, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Ofloxacin ve Nalidixic Acidin in Vitro Antibakteriyel Aktivitilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Antibacterial In Vitro Activity of Oflaxacin and Nalidixic Acid (960 defa görüntülendi)
251 - 256
Gülşeh HASÇELİK, Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Torasik Actinomyces Viscosus Olgusu
A Case of Thoracic Actinomyces Viscosus (792 defa görüntülendi)
257 - 261
Gönül MUTLU, Şafak YALÇIN, Ali KUMDALI; Abid DEMİRCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Atık ve Artıklar Kullanarak Bacillus Subtilis'den Poligalakturonaz Eldesi
Production of Polygalacturonase by Bacillus Subtilis Using Some Waste or Residues as Carbon Sources (934 defa görüntülendi)
262 - 271
Erol AKSÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Streptokokal Faranjit
Streptococcal Pharyngitis (1227 defa görüntülendi)
272 - 278
Nihal KARABİBER 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmün Yetmezliği olan Hastalarda Görülen İnfeksiyonlar
Infections in Patients with Immunodeficiencies (906 defa görüntülendi)
279 - 294
Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)295 - 297