Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 24 Sayı: 1 Ocak 1990
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 24 Issue: 1 January 1990
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Tekrarlayan Abortuslarda Antisperm ve Antikardiyolipin Antikorları
Antisperm and Anticardiolipin Antibodies in Recurrent Abortions (957 defa görüntülendi)
1 - 7
Sibel ERGÜVEN, Günan AŞAR, A. Metin GÜLMEZOĞLU, Y. Ziya YERGÖK 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsan Kadavra ve Otopsi Materyallerinden Elde Edilen Ganglion Cervicale Superius'larda Herpes Simplex Tip I Virusunun Araştırılması
Herpes Simplex Type I Virus Observed in the Superior Cervical Ganglia Obtained From Human Cadavers and Autopsy Maretials (3039 defa görüntülendi)
8 - 15
Cevat ŞİMŞEK, Dürdal US, Sezgin İLGİ, Şemsettin USTAÇELEBİ; Doğan AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda Adenovirus Grup Kompleman Birleşmesi Antikor Dağılımı
Frequency of Adenovirus Group Specific Antibodies Amongst Children (1098 defa görüntülendi)
16 - 19
Güner SÖYLETİR, Dürdal US, Nilgün ÇERİKCİOĞLU, Funda BABACAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bakteriyel Menenjit Teşhisinde Latex Aglütinasyon Yöntemi ile Antijen Aranması
Antigen Detection in the Diagnosis of Bacterial Menengitis by Using Latex Agglutionation Test (1157 defa görüntülendi)
20 - 26
Süheyla ÖZTÜRK, Ayşe SARAÇOĞULLARI, Nergiz BAŞBUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Farklı Özelliklere Sahip Türberküloz Hastalarının Serunlarında İnderekt Hemaglütinasyon Testinin Duyarlılığının Araştırılması
Invetigation of the Sensitivity of Indirect Haemagglutination test on Sera From Patients with Different Properties (956 defa görüntülendi)
27 - 31
Rıza DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Aminoglikozid Tedavisinin Serum Magnezyum Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Aminoglycoside on the Serum Magnesium Level (932 defa görüntülendi)
32 - 40
Semra TARLAKAZAN, Füsun GÜLTEKİN, S. Leyla ASLAN, Gülümser HEPER 
[Özet ] [PDF ] 
 Elektif Kolon Cerrahisinde Sistemik Seftriakson ve Ornidazolun Yara Enfeksiyonunda Profilaktik Etkisi
The Prophylaxis of the Wound Infection in the Elective Colon Surgery with the Systemic Use of Ceftriaxon and Ornidazol (1030 defa görüntülendi)
41 - 47
Etem ALHAN, Adnan ÇALIK, Mustafa ÖNCÜ, Mustafa YANDI, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Gıdalara Katılan Bazı Azo Boyaların Mutajenik Etkilerinin Test Edilmesi
Mutagenicity Testing of Some Azo Dyes Used as Food Additives (1236 defa görüntülendi)
48 - 56
Afife İZBIRAK, Sibel SÜMER, Nuran DİRİL 
[Özet ] [PDF ] 
 İstanbul'da Ev Tozu Küfleri Üzerine Çalışmalar II. Ev Tozu Mikolojik Florasında Allerji Nedeni olan Küflerin Tanımlanması
Investigation on House Dust Mould in Istanbul II. Detection of Mould Species Causing Allergy in House Dust Mycologic Flora (911 defa görüntülendi)
57 - 65
Oğuz ÖZYARAL, Candan BOZOK JAHANSSON 
[Özet ] [PDF ] 
 Tedavi Edilmiş Botulizm Vakası
Two Treated Botulism Cases (1035 defa görüntülendi)
66 - 70
Nihal IŞIK, Bülent ELİBOL, Neşe Subutay ÖZTEKİN, Turgut ZİLELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Göz Enfeksiyonlarında Konjonktiva Kültürlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Conjunctival Cultures In Various Eye Infections (1255 defa görüntülendi)
71 - 78
Nilgün YILDIRIM, Yurdanur AKGÜN, Seyhan TOPBAŞ, Hikmet BAŞKAM, Nuri KİRAZ, Sumru YURDAKUL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 İmmünotoksinler
Immunotoxins (1109 defa görüntülendi)
79 - 87
Suna GEDİKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (2 defa görüntülendi)88 - 90