Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 45 Sayı: 1 Ocak 2011
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 45 Issue: 1 January 2011
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Marmara Üniversitesi Hastanesinde Yatan İshalli Hastalardan İzole Edilen Clostridium difficile Kökenlerinde Toksin Genlerinin Araştırılması
Investigation of Toxin Genes of Clostridium difficile Strains Isolated from Hospitalized Patients with Diarrhoea at Marmara University Hospital (3749 defa görüntülendi)
1 - 10
Umut DENİZ, Nurver ÜLGER, Burak AKSU, Melda KARAVUŞ, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Peptik Ülserli ve Ülser Olmayan Dispepsili Hastaların Mide Doku Örneklerinde Helicobacter pylori vacA ve cagA Genlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Molecular Detection of Helicobacter pylori vacA and cagA Genes in Gastric Tissue Specimens of Patients with Peptic Ulcer Disease and Non-Ulcer Dyspepsia (4120 defa görüntülendi)
11 - 20
Meral KARAMAN, Hakan ABACIOĞLU, Ömer S. TOPALAK, İlkay ŞİMŞEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Enterokok Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Mikrodilüsyon Yöntemi ile Phoenix Otomatize Sisteminin Karşılaştırılması
Comparison of Microdilution Method and Phoenix Automated System for Testing Antimicrobial Susceptibilities of Enterococcus Strains (4176 defa görüntülendi)
21 - 27
Dolunay GÜLMEZ, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella spp. Suşlarının Ertapenem ve Diğer Karbapenemlere Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması
Investigation of the Susceptibilities of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli and Klebsiella spp. Strains to Ertapenem and Other Carbapenems (4067 defa görüntülendi)
28 - 35
Çiğdem KUZUCU, Funda YETKİN, Sündüz GÖRGEÇ, Yasemin ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranları
Resistance Rates of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains Isolated from Clinical Specimens (5440 defa görüntülendi)
36 - 42
Faruk AYDIN, Neşe KAKLIKKAYA, Gülçin BAYRAMOĞLU, Gülsün ÖZKUL, Kurtuluş BURUK, Uğur DİNÇ, Tuba KÖSE, Ruşen DEDE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerde Mycobacterium tuberculosis Varlığının Gösterilmesinde Xpert MTB/RIF Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Xpert MTB/RIF Results for the Detection of Mycobacterium tuberculosis in Clinical Samples (5369 defa görüntülendi)
43 - 47
İhsan Hakkı ÇİFTÇİ, Mehtap Hülya ASLAN, Gülşah AŞIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çanakkale'de Hızla Önlenen Bir Tularemi Salgınının Epidemiyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Epidemiological Evaluation of a Rapidly-Prevented Tularemia Outbreak in Canakkale Province, Turkey (3556 defa görüntülendi)
48 - 57
Müşerref TATMAN OTKUN, Alper AKÇALI, Aynur KARADENİZLİ, Nilgün ÖZBEY1, Deniz GAZEL, Alper ŞENER, Oğuz GÜÇLÜ, Arzu TANRIÖVER, Metin OTKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Orta Anadolu Bölgesi İllerinden Hastanemize Başvuran Orofaringeal Tularemi Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Oropharyngeal Tularemia Cases Admitted to Our Hospital from the Provinces of Central Anatolia (5512 defa görüntülendi)
58 - 66
Melek UYAR, Buğra CENGİZ, Murat ÜNLÜ, Bekir ÇELEBİ, Selçuk KILIÇ, Adil ERYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erzurum Merkez ve Kırsalında Yaşayan Riskli Gruplarda Tularemi Seroprevalansı
Tularemia Seroprevalence in the Risky Population Living in Both Rural and Urban Areas of Erzurum (4146 defa görüntülendi)
67 - 74
Halil YAZGI, M. Hamidullah UYANIK, Mustafa ERTEK, Selçuk KILIÇ, Ekrem KİREÇCİ, Kemalettin ÖZDEN, Ahmet AYYILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Kateter ile İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Assessment of Diagnostic Methods for the Catheter-Related Bloodstream Infections in Intensive Care Units (4956 defa görüntülendi)
75 - 85
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Korhan İPEKKAN, Behiç ORAL, Ufuk ÖNDE, Cemal BULUT, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Damar İçi Kateter ile İlişkili Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Causative Agents of Intravenous Catheter-Related Infections and Their Antibiotic Susceptibilities (4698 defa görüntülendi)
86 - 92
Elif AKTAŞ, Emre Nur SARI, Ayşegül SEREMET KESKİN, Nihal PİŞKİN, Canan KÜLAH, Füsun CÖMERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Taramada Treponemal Test Kullanan Bir Sifiliz Tanı Algoritmasının Değerlendirilmesi
Evaluation of a Syphilis Testing Algorithm Using a Treponemal Test for Screening (6346 defa görüntülendi)
93 - 103
Ö. Alpay ÖZBEK, Yavuz DOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus Prevalansı, Serotip ve Elektroferotip Dağılımı
Rotavirus Prevalence in Children with Acute Gastroenteritis and the Distribution of Serotypes and Electropherotypes (4074 defa görüntülendi)
104 - 112
Melda MERAL, Gülendam BOZDAYI, Seçil ÖZKAN, Buket DALGIÇ, Gülçin ALP, Kamruddin AHMED 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kan Donörlerinde Batı Nil Virusu Seroprevalansının Araştırılması ve Pozitif Sonuçların Plak Redüksiyon Nötralizasyon Testi ile Doğrulanması
Investigation of West Nile Virus Seroprevalence in Hacettepe University Hospital Blood Donors and Confirmation of the Positive Results by Plaque Reduction Neutralization Test (7772 defa görüntülendi)
113 - 124
Şeniz AYTURAN, Sibel AYDOĞAN, Koray ERGÜNAY, Osman İ. ÖZCEBE, Dürdal US 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kapadokya Bölgesinde Takip Edilen HIV/AIDS Hastalarının Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri: 18 Yıllık Deneyim
Epidemiological and Clinical Characteristics of HIV/AIDS Patients Followed-up in Cappadocia Region: 18 Years Experience (4856 defa görüntülendi)
125 - 136
Emine ALP, İlkay BOZKURT, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların İdrarlarından İzole Edilen Candida Türlerinin Moleküler Epidemiyolojisi ve Antifungal Duyarlılıkları
Molecular Epidemiology and Antifungal Susceptibility of Candida Species Isolated from Urine Samples of Patients in Intensive Care Unit (4081 defa görüntülendi)
137 - 149
Şerife YÜKSEKKAYA, Duygu FINDIK, Uğur ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Onikomikozlu Olguların Direkt Tırnak Kazıntı Örneklerinden DNA İzolasyonu ve Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Trichophyton rubrum Tanımlanması
DNA Extraction and Identification of Trichophyton rubrum by Real-Time Polymerase Chain Reaction from Direct Nail Scraping Specimens of Patients with Onycomycosis (5406 defa görüntülendi)
150 - 158
Elife BERK, Semra KUŞTİMUR, Ayşe KALKANCI, O. Murat ÖZTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trichophyton rubrum Klinik İzolatlarının Hemolitik Aktivitesi ve Antifungal İlaçlara İn Vitro Duyarlılığının Saptanması
Determination of Hemolytic Activity and In Vitro Antifungal Susceptibility of Trichophyton rubrum Clinical Strains (5158 defa görüntülendi)
159 - 167
Gülkan SOLGUN, Duygu FINDIK, Hatice TÜRK DAĞI, Uğur ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut ve Kronik Ürtikerli Hastalarda Microsporidia Pozitiflik Oranı
Investigation of Microsporidia in Patients with Acute and Chronic Urticaria (3681 defa görüntülendi)
168 - 173
Ülkü KARAMAN, Serpil ŞENER, Sinan ÇALIK, Sezai ŞAŞMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Fertil ve İnfertil Kadınlarda Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Toxoplasma gondii Seropositivity in Fertile and Infertile Women (3459 defa görüntülendi)
174 - 180
Gülay ARAL AKARSU, Halil Atilla ELHAN, Cem AKARSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Çok İlaca Dirençli Tüberkülozdan Sonra Yaygın İlaca Dirençli ve Tüm İlaçlara Dirençli Tüberküloz Formları: Eski Hastalığın Yeni Yüzleri
Extensively Drug Resistant and Extremely Drug Resistant Tuberculosis Forms After Multi-Drug Resistant Tuberculosis: New Faces of the Old Disease (3965 defa görüntülendi)
181 - 195
Orhan BAYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]