Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 53 Sayı: 3 Temmuz 2019
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 53 Issue: 3 July 2019
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Klinik Örneklerden Elde Edilen Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Moksifloksasin MİK Değerlerinin Tespiti ve Moleküler Analizi
Detection and Molecular Analysis of Moxifloxacin MIC Values of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated from Clinical Specimens (45 defa görüntülendi)
245-253
Doi No: 10.5578/mb.68291 •  PubMed No: 31414626 
Taylan BOZOK, Begüm KAYAR, Gülfer YAKICI, Emel EKER, Mahdi MARZİ, Fırat KARSLI, Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kolistinin Gram-negatif Bakterilere İn Vitro Etkinliğinin Belirlenmesinde BD Phoenix100 Sistemi ve Kolistin Sıvı Disk Elüsyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the BD Phoenix100 System and Colistin Broth Disk Elution Method for Antimicrobial Susceptibility Testing of Colistin Against Gram-negative Bacteria (38 defa görüntülendi)
254-261
Doi No: 10.5578/mb.68066 •  PubMed No: 31414627 
Özlem KOYUNCU ÖZYURT, Betil ÖZHAK, Dilara ÖĞÜNÇ, Emre YILDIZ, Dilek ÇOLAK, Filiz GÜNSEREN, Gözde ÖNGÜT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Abdominal Ağrı Yakınmalı Hastalarda Helicobacter pylori Pozitifliği ve Risk Analizi
Helicobacter pylori Positivity and Risk Analysis in Patients with Abdominal Pain Complaints (28 defa görüntülendi)
262-273
Doi No: 10.5578/mb.68267 •  PubMed No: 31414628 
Serdal TARHANE, Turgut ANUK, Aliye GÜLMEZ SAĞLAM, Hacer Ece ÖZCAN, Mustafa Reha COŞKUN, Fatih BÜYÜK, Salih OTLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Endokarditli Bir Olgudan Coxiella burnetii'nin Türkiye'de İlk İzolasyonu; Antijen Üretimi ve Faz Değişimi Çalışması
First Isolation of Coxiella burnetii in Turkey from a Patient with Endocarditis; Antigen Production and Phase Change Study (44 defa görüntülendi)
274-284
Doi No: 10.5578/mb.68336 •  PubMed No: 31414629 
Bekir ÇELEBİ, Bülent BAŞ, Elif AGÜLOĞLU BALİ, Serap ŞİMŞEK YAVUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 BK Virüs (BKV) Kantitasyonunda Kullanılan İki Farklı Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Karşılaştırması ve BKV Genotip Tayini
Evaluation of the Two Different Real Time Polymerase Chain Reaction Methods Used for BK Virus (BKV) Quantification and BKV Genotype Assignment (26 defa görüntülendi)
285-296
Doi No: 10.5578/mb.68059 •  PubMed No: 31414630 
Aylin ERMAN DALOĞLU, Derya MUTLU, İmran SAĞLIK, Rabia CAN SARINOĞLU, Esvet MUTLU, Hubert G.M. NIESTERS, Dilek ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Konjunktivitli Olgularda İnsan Adenovirüslerinin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu
Detection and Molecular Characterization of Human Adenoviruses from Acute Conjunctivitis Cases (21 defa görüntülendi)
297-307
Doi No: 10.5578/mb.68108 •  PubMed No: 31414631 
Seda TEZCAN ÜLGER, Aslıhan BEKÇİ, Ayça YILMAZ, Gönül ASLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 DNA Barkotlama Yöntemiyle Blastocystis Alt Tiplerinin Belirlenmesi ve Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Subtype Distribution of Blastocystis spp. with DNA Barcoding and Evaluation of Diagnostic Methods (20 defa görüntülendi)
308-318
Doi No: 10.5578/mb.68344 •  PubMed No: 31414632 
Erdoğan MALATYALI, Hatice ERTABAKLAR, Sema ERTUĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinin Parazitoloji Laboratuvarında Analiz Öncesi Sürecin Kalite Belirteçleri ve Altı Sigma Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Pre-analytical Process with Quality Indicators and Six Sigma Methodology in the Parasitology Laboratory of a Tertiary Healthcare Center (21 defa görüntülendi)
319-329
Doi No: 10.5578/mb.68362 •  PubMed No: 31414633 
Orçun ZORBOZAN, Nergiz ZORBOZAN, Nevin TURGAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Türkiye'de Bir Referans Hastanede Akciğer Örneklerinden Sıklıkla İzole Edilen Yavaş Üreyen Tüberküloz Dışı Mikobakteriler ve İlaç Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Frequently Isolated Slow Growing Nontuberculous Mycobacteria from Pulmonary Samples and Evaluation of Drug Susceptibility Testing Results in a Referral Hospital in Turkey (24 defa görüntülendi)
330-335
Doi No: 10.5578/mb.68091 •  PubMed No: 31414634 
İsmail CEYHAN, Şeref ÖZKARA, Müjgan Zuhal GÜLER, Güngör DULKAR, Resul ALTINSOY, Sedat VEZİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Konjenital Sifilis Olgusu ve Prozon Fenomeni
A Case of Congenital Syphilis and Prozone Phenomenon (28 defa görüntülendi)
336-342
Doi No: 10.5578/mb.68172 •  PubMed No: 31414635 
Özgür APPAK, Mert MANYASLI, Meryem Merve CENGİZ, Burak DELİLOĞLU, Hatice KARAOĞLU ASRAK, Canan ÖZLÜ, Ayça Arzu SAYINER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Lumbo-peritoneal Şantlı Hastada Globicatella sanguinis'e Bağlı Menenjit Olgusu
A Case of Meningitis Caused by Globicatella sanguinis in a Patient with a Lumbo-peritoneal Shunt (25 defa görüntülendi)
343-347
Doi No: 10.5578/mb.68131 •  PubMed No: 31414636 
Mürşit HASBEK, Kübra FIRTINA TOPÇU, Ünal ÖZÜM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Seyahat İlişkili Ateş ve Döküntü: İki Dengue Ateşi Olgusu
Travel Related Fever and Rash: Two Cases of Dengue Fever (21 defa görüntülendi)
348-353
Doi No: 10.5578/mb.68050 •  PubMed No: 31414637 
Oğuz KARABAY, Ertuğrul GÜÇLÜ, Adem ŞİMŞEK, Hüseyin Doğuş OKAN, Aziz ÖĞÜTLÜ, Yasemin COŞGUN, Dilek MENEMENLİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]