Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 53 Sayı: 1 Ocak 2019
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 53 Issue: 1 January 2019
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 MALDI-TOF MS'nin EMB Agarda Üreyen Gram-negatif Bakterileri Tanımlama Performansı: Tanı Etkinliğini Arttıran Basit Bir Yöntem
Performance of MALDI-TOF MS for the Identification of Gram-negative Bacteria Grown on Eosin Methylene Blue (EMB) Agar: A Simple Method for Improving the Effectiveness of Identification (176 defa görüntülendi)
1-11
Doi No: 10.5578/mb.67523 •  PubMed No: 30683034 
Yusuf YAKUPOĞULLARI, Barış OTLU, Betül ÇELİK, Harika Gözde GÖZÜKARA BAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürü Uygulamalarının Değerlendirilmesi: İşletim Sistemi (Epicenter) Verilerinin Kullanımı
Evaluation of Blood Culture Practices: Use of System (Epicenter) Data (56 defa görüntülendi)
12-21
Doi No: 10.5578/mb.67782 •  PubMed No: 30683035 
Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Serap SÜZÜK YILDIZ, İpek MUMCUOĞLU, Zeynep Ceren KARAHAN, Dilara ÖĞÜNÇ, İlknur KALELİ, Şenol KURŞUN, Ebru EVREN, Betil ÖZHAK BAYSAL, Melek DEMİR, Patrick MURRAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kistik Fibrozisli ve Kistik Fibrozisi Olmayan Hasta Grubunda Burkholderia Türlerinin Multilokus Sekans Analizi, Biyofilm Oluşturma, Antibiyotik Duyarlılık ve Sinerji Testleri
Multilocus Sequence Analysis, Biofilm Production, Antibiotic Susceptibility and Synergy Tests of Burkholderia Species in Patients with and without Cystic Fibrosis (46 defa görüntülendi)
22-36
Doi No: 10.5578/mb.67730 •  PubMed No: 30683036 
Özlem AKIŞOĞLU, Doruk ENGİN, Seyyide SARIÇAM, Hamit Kaan MÜŞTAK, Burçin ŞENER, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV ile Enfekte Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp. ve Mycoplasma spp. Varlığının Aranmasında İmmünokromatografik (IK) ve Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Rt-PCR) Testlerinin Kıyaslanması
Comparison of Immunochromatographic (IC) and Real-time Polymerase Chain Reaction (Rt-PCR) Tests for Screening Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp. and Mycoplasma spp. in HIV-infected Men (39 defa görüntülendi)
37-42
Doi No: 10.5578/mb.67694 •  PubMed No: 30683037 
Pınar ZARAKOLU, Sıla ÇETİK, Ahmet Çağkan İNKAYA, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Farklı Hayvanlardan Elde Edilen Çiğ Sütlerde HEV RNA Miktarının ve Genotiplerinin Tespiti
Detection of HEV RNA Amounts and Genotypes in Raw Milks Obtained from Different Animals (47 defa görüntülendi)
43-52
Doi No: 10.5578/mb.67468 •  PubMed No: 30683038 
Mehmet DEMİRCİ, Akın YİĞİN, Özge ÜNLÜ, Serap KILIÇ ALTUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yenidoğan Bebeklerin Tükürük Örneğinde CMV DNA Varlığı ile Konjenital CMV Enfeksiyonunun Araştırılması
Investigation of Congenital CMV Infection with the Presence of CMV DNA in Saliva Samples of New Born Babies (40 defa görüntülendi)
53-60
Doi No: 10.5578/mb.67724 •  PubMed No: 30683039 
Ayşın ZEYTİNOĞLU, Demet TEREK, Ayşe ARSLAN, Selda ERENSOY, Özge ALTUN KÖROĞLU, Tuğba BOZDEMİR, Mehmet YALAZ, Serap Nur ERGÖR, Mehmet Fatih ÖĞÜT, Nilgün KÜLTÜRSAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Denizli Bölgesinde Kestane (Castanea sativa) Ağacından Cryptococcus neoformans İzolasyonu
Isolation of Cryptococcus neoformans from a Chesnut Tree (Castanea sativa), Denizli, Turkey (29 defa görüntülendi)
61-69
Doi No: 10.5578/mb.67583 •  PubMed No: 30683040 
Mustafa ŞENGÜL, Murat KUTLU, Aylin DÖĞEN, Levent AKSOY, Serpil GONCA, Macit İLKİT, Çağrı ERGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yenidoğanlarda Mikafungin Kullanımı Sonuçları
Results of the Use of Micafungin in Newborns (39 defa görüntülendi)
70-80
Doi No: 10.5578/mb.67599 •  PubMed No: 30683041 
Salih Çağrı ÇAKIR, Solmaz ÇELEBİ, Hilal ÖZKAN, Nilgün KÖKSAL, Bayram Ali DORUM, Edanur YEŞİL, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toxoplasma gondii'nin İnvazyonundan Sorumlu Hedef Rhoptry Neck Protein (RON) Geninin siRNA Transfeksiyonu ile Susturulması
Silencing the Target Rhoptry Neck Protein (RON) Gene Responsible For the Invasion of Toxoplasma gondii with siRNA Transfection (33 defa görüntülendi)
81-95
Doi No: 10.5578/mb.67701 •  PubMed No: 30683042 
Merve YÜRÜK, Tülay AKSOY, Eda SİVCAN, Hilal NERGİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toxoplasmosis Şüpheli Hastalara Ait Serolojik ve Moleküler Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Serologic and Molecular Test Results of Toxoplasmosis Suspected Patients (121 defa görüntülendi)
96-105
Doi No: 10.5578/mb.67469 •  PubMed No: 30683043 
Emrah ERDOĞAN, Merve YÜRÜK, Eda SİVCAN, Serkan KARACA, Hanife TEMEL, Tuba ŞABANOĞLU, Aslıhan GÜLTEKİN, İzzet ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Plasmodium ovale Sıtması ve Moleküler Tanısı: Relaps Olabilir mi?
Plasmodium ovale Malaria and Molecular Diagnosis: Could it be a Relapse? (135 defa görüntülendi)
106-113
Doi No: 10.5578/mb.67713 •  PubMed No: 30683044 
Emrah ERDOĞAN, Merve YÜRÜK, Eda SİVCAN, Serkan KARACA, Orhan YILDIZ, İzzet ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Düşük Düzeyde Klorhekzidin ile Karşılaştırılmış Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Karakterizasyonu
Characterization of Klebsiella pneumoniae strains Exposed to Subinhibitory Concentrations of Chlorhexidine (33 defa görüntülendi)
114-117
Doi No: 10.5578/mb.67793 •  PubMed No: 30683045 
Gamze Gizem DUMAN, Tuğba ÇUHADAR, Ahmet Sungur YAMAK, Katren ALBAKKOUR, Kayhan ÇAĞLAR, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]