Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 52 Sayı: 4 Ekim 2018
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 52 Issue: 4 October 2018
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Kümülatif Antibiyogram ile Antibiyotik Direncinin İzlenmesi
Surveillance of Resistance in the Intensive Care Units Using a Cumulative Antibiogram (483 defa görüntülendi)
329-339
Doi No: 10.5578/mb.67408 •  PubMed No: 30522419 
Caner YÜRÜYEN, Şölen DALDABAN DİNÇER, Özgür YANILMAZ, Efe Serkan BOZ, Sebahat AKSARAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ortopedik Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından İzole Edilen Staphylococcus aureus'larda Panton-Valentine Lökosidin Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Pantone-Valentine Leukocidin in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Orthopedic Surgical Site Infections (312 defa görüntülendi)
340-347
Doi No: 10.5578/mb.67328 •  PubMed No: 30522420 
Yücel DUMAN, Reşit SEVİMLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 MOTAKK HBV DNA ve HCV RNA Dış Kalite Kontrol Ulusal Programı 2015-2016 Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of 2015-2016 MOTAKK HBV DNA and HCV RNA External Quality Assessment National Program Results (423 defa görüntülendi)
348-366
Doi No: 10.5578/mb.67081 •  PubMed No: 30522421 
Ersin KARATAYLI, Ege SOYDEMİR, Zeynep Büşra AKSOY, Mehtap KIZILPINAR, Aylin ALTAY KOÇAK, Senem Ceren KARATAYLI, Esra YURDCU, Umut YILDIRIM, Haluk GÜRİZ, Gülendam BOZDAYI, Cihan YURDAYDIN, Osman İLHAN, Yasin YILDIRIM, MOTAKK HBV ve HCV Çalışma Grubu*, A. Mithat BOZDAYI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erzurum İlinde 52.000 Kadında Hybrid Capture 2 Yöntemi Kullanılarak Yapılan İnsan Papilloma virüs (HPV) Tarama Sonuçlarının Serviks Kanseri ile İlişkisi
Relation of Cervical Cancer with the Results of Human Papillomavirus (HPV) Screening Carried out via Hybrid Capture 2 Method on 52.000 Women in Erzurum (391 defa görüntülendi)
367-375
Doi No: 10.5578/mb.67419 •  PubMed No: 30522422 
Berrin GÖKTUĞ KADIOĞLU, Esra ÇINAR TANRIVERDİ, Handan ALAY, Mahmut UÇAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bazı Dezenfektanların Candida albicans Üzerine Antifungal Aktivitelerinin İncelenmesi
Investigation of Antifungal Activities of Some Disinfectants on Candida albicans (427 defa görüntülendi)
376-389
Doi No: 10.5578/mb.67402 •  PubMed No: 30522423 
Ali ÖZTÜRK, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Encephalitozoon intestinalis'in Dört Farklı Hücre Hattında Üreme Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Reproductive Potential of Encephalitozoon intestinalis in Four Different Cell Line (360 defa görüntülendi)
390-400
Doi No: 10.5578/mb.67383 •  PubMed No: 30522424 
Ülfet ÇETİNKAYA, Arzuv CHARYYEVA, Esra GÜRBÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İshalli Olgularda Microsporidia Sıklığının Calcofluor Beyazı ve Uvitex 2B Kemiluminesans Boyama Yöntemleriyle Araştırılması ve Türlerinin Moleküler Yöntemle Tiplendirilmesi
Investigation of Microsporidia Prevalence with Calcofluor White and Uvitex 2B Chemiluminescence Staining Methods and Molecular Analysis of Species in Diarrheal Patients (318 defa görüntülendi)
401-412
Doi No: 10.5578/mb.67363 •  PubMed No: 30522425 
İlkiz OĞUZ KAYA, Funda DOĞRUMAN AL, İpek MUMCUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Anti-dense Fine Speckled 70/lens Epithelium Derived Growth Factor p75 Otoantikorunun Otoimmün Hastalıklarda Klinik Tanıya Katkısının Araştırılması
Investigation of the Diagnostic Value of Anti-dense Fine Speckled 70/lens Epithelium Derived Growth Factor p75 Autoantibody for Autoimmune Diseases (508 defa görüntülendi)
413-424
Doi No: 10.5578/mb.67385 •  PubMed No: 30522426 
Gamze TÜRKOĞLU, Rukiye BERKEM, Ayşe Esra KARAKOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Kronik Hepatit B Hastalarında Antinükleer Antikorların Araştırılması
Investigation of Antinuclear Antibodies in Chronic Hepatitis B Patients (465 defa görüntülendi)
425-430
Doi No: 10.5578/mb.67262 •  PubMed No: 30522427 
Aslı Gamze ŞENER, Neriman AYDIN, Cengiz CEYLAN, Sevin KIRDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Rickettsia conorii'nin Neden Olduğu Riketsiyal Enfeksiyon Olgusu
A Rickettsia Case Caused by Rickettsia conorii (400 defa görüntülendi)
431-438
Doi No: 10.5578/mb.67139 •  PubMed No: 30522428 
Bekir ÇELEBİ, Murat YEŞİLYURT, Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner Miyazisin Eşlik Ettiği Pnömoniye Bağlı Sepsis Olgusu
Case of Pneumonia Associated Sepsis Accompaning Pulmonary Myiasis (332 defa görüntülendi)
439-443
Doi No: 10.5578/mb.67395 •  PubMed No: 30522429 
Hasan NAZ, Levent ASLAN, Gülden SÖNMEZ TAMER, Canan NAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Düzeltme444
Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 52, 2018 Yazar ve Konu İndeksi445-451