Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 52 Sayı: 4 Ekim 2018
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 52 Issue: 4 October 2018
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Kümülatif Antibiyogram ile Antibiyotik Direncinin İzlenmesi
Surveillance of Resistance in the Intensive Care Units Using a Cumulative Antibiogram (17 defa görüntülendi)
329-339
Doi No: 10.5578/mb.67408 
Caner YÜRÜYEN, Şölen DALDABAN DİNÇER, Özgür YANILMAZ, Efe Serkan BOZ, Sebahat AKSARAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Ortopedik Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından İzole Edilen Staphylococcus aureus'larda Panton-Valentine Lökosidin Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Pantone-Valentine Leukocidin in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Orthopedic Surgical Site Infections (16 defa görüntülendi)
340-347
Doi No: 10.5578/mb.67328 
Yücel DUMAN, Reşit SEVİMLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 MOTAKK HBV DNA ve HCV RNA Dış Kalite Kontrol Ulusal Programı 2015-2016 Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of 2015-2016 MOTAKK HBV DNA and HCV RNA External Quality Assessment National Program Results (15 defa görüntülendi)
348-366
Doi No: 10.5578/mb.67081 
Ersin KARATAYLI, Ege SOYDEMİR, Zeynep Büşra AKSOY, Mehtap KIZILPINAR, Aylin ALTAY KOÇAK, Senem Ceren KARATAYLI, Esra YURDCU, Umut YILDIRIM, Haluk GÜRİZ, Gülendam BOZDAYI, Cihan YURDAYDIN, Osman İLHAN, Yasin YILDIRIM, MOTAKK HBV ve HCV Çalışma Grubu*, A. Mithat BOZDAYI 
[Özet ] [PDF ] 
 Erzurum İlinde 52.000 Kadında Hybrid Capture 2 Yöntemi Kullanılarak Yapılan İnsan Papilloma virüs (HPV) Tarama Sonuçlarının Serviks Kanseri ile İlişkisi
Relation of Cervical Cancer with the Results of Human Papillomavirus (HPV) Screening Carried out via Hybrid Capture 2 Method on 52.000 Women in Erzurum (9 defa görüntülendi)
367-375
Doi No: 10.5578/mb.67419 
Berrin GÖKTUĞ KADIOĞLU, Esra ÇINAR TANRIVERDİ, Handan ALAY, Mahmut UÇAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Dezenfektanların Candida albicans Üzerine Antifungal Aktivitelerinin İncelenmesi
Investigation of Antifungal Activities of Some Disinfectants on Candida albicans (19 defa görüntülendi)
376-389
Doi No: 10.5578/mb.67402 
Ali ÖZTÜRK, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Encephalitozoon intestinalis'in Dört Farklı Hücre Hattında Üreme Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Reproductive Potential of Encephalitozoon intestinalis in Four Different Cell Line (6 defa görüntülendi)
390-400
Doi No: 10.5578/mb.67383 
Ülfet ÇETİNKAYA, Arzuv CHARYYEVA, Esra GÜRBÜZ 
[Özet ] [PDF ] 
 İshalli Olgularda Microsporidia Sıklığının Calcofluor Beyazı ve Uvitex 2B Kemiluminesans Boyama Yöntemleriyle Araştırılması ve Türlerinin Moleküler Yöntemle Tiplendirilmesi
Investigation of Microsporidia Prevalence with Calcofluor White and Uvitex 2B Chemiluminescence Staining Methods and Molecular Analysis of Species in Diarrheal Patients (8 defa görüntülendi)
401-412
Doi No: 10.5578/mb.67363 
İlkiz OĞUZ KAYA, Funda DOĞRUMAN AL, İpek MUMCUOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Anti-dense Fine Speckled 70/lens Epithelium Derived Growth Factor p75 Otoantikorunun Otoimmün Hastalıklarda Klinik Tanıya Katkısının Araştırılması
Investigation of the Diagnostic Value of Anti-dense Fine Speckled 70/lens Epithelium Derived Growth Factor p75 Autoantibody for Autoimmune Diseases (11 defa görüntülendi)
413-424
Doi No: 10.5578/mb.67385 
Gamze TÜRKOĞLU, Rukiye BERKEM, Ayşe Esra KARAKOÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Kronik Hepatit B Hastalarında Antinükleer Antikorların Araştırılması
Investigation of Antinuclear Antibodies in Chronic Hepatitis B Patients (9 defa görüntülendi)
425-430
Doi No: 10.5578/mb.67262 
Aslı Gamze ŞENER, Neriman AYDIN, Cengiz CEYLAN, Sevin KIRDAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Rickettsia conorii'nin Neden Olduğu Riketsiyal Enfeksiyon Olgusu
A Rickettsia Case Caused by Rickettsia conorii (17 defa görüntülendi)
431-438
Doi No: 10.5578/mb.67139 
Bekir ÇELEBİ, Murat YEŞİLYURT, Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Miyazisin Eşlik Ettiği Pnömoniye Bağlı Sepsis Olgusu
Case of Pneumonia Associated Sepsis Accompaning Pulmonary Myiasis (6 defa görüntülendi)
439-443
Doi No: 10.5578/mb.67395 
Hasan NAZ, Levent ASLAN, Gülden SÖNMEZ TAMER, Canan NAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Düzeltme444
Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 52, 2018 Yazar ve Konu İndeksi445-451