Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 52 Sayı: 3 Temmuz 2018
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 52 Issue: 3 July 2018
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Akut Bakteriyel Menenjit Tanısı ve Neisseria meningitidis Serogruplandırmasında Gerçek Zamanlı Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Optimizasyonu
Optimization of Real-Time Multiplex Polymerase Chain Reaction for the Diagnosis of Acute Bacterial Meningitis and Neisseria meningitidis Serogrouping (538 defa görüntülendi)
221-232
Doi No: 10.5578/mb.67019 •  PubMed No: 30156509 
Dilek GÜLDEMİR, Meral TURAN, Zekiye BAKKALOĞLU, Selin NAR ÖTGÜN, Rıza DURMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Streptococcus pyogenes İzolatlarının Virülans Faktörlerinin Araştırılması ve "Multiple Locus Variable Number Tandem Repeat Fingerprinting (MLVF)" Yöntemi ile Tiplendirilmesi
Investigation of Streptococcus pyogenes Virulence Factors and Typing by Multiple Locus Variable Number Tandem Repeat Fingerprinting (MLVF) Method (299 defa görüntülendi)
233-246
Doi No: 10.5578/mb.66841 •  PubMed No: 30156510 
Hatice TÜRK DAĞI, Şerife YÜKSEKKAYA, Tuba SEYHAN, Duygu FINDIK, İnci TUNCER, Uğur ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Keratit Olgularından Elde Edilen Fusarium İzolatlarının Virülans Faktörlerinin ve Antifungal Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Detection of Virulence Factors and Antifungal Susceptibilities of Fusarium Strains Isolated from Keratitis Cases (386 defa görüntülendi)
247-258
Doi No: 10.5578/mb.66738 •  PubMed No: 30156511 
Tuğba ÇUHADAR, Nilgün KARABIÇAK, Tuğba ÖZDİL, Didem ÖZGÜR, Feza OTAĞ, Kenan HIZEL, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Kutanöz Leyşmanyaziste Kemiricilerin Rolü Var mı?
Do the Rodents Have a Role in Transmission of Cutaneous Leishmaniasis in Turkey? (392 defa görüntülendi)
259-272
Doi No: 10.5578/mb.66828 •  PubMed No: 30156512 
Ahmet ÖZBİLGİN, İbrahim ÇAVUŞ, Ahmet YILDIRIM, Cumhur GÜNDÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İzlemdeki HIV/AIDS Olgularındaki İntestinal Parazitlerin Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler ile Saptanması
Detection of Intestinal Parasites with Conventional and Molecular Methods in Follow-up HIV/AIDS Cases (350 defa görüntülendi)
273-283
Doi No: 10.5578/mb.66971 •  PubMed No: 30156513 
Özer AKGÜL, Kadriye KART YAŞAR, Burcu SAPMAZ, Hayriye KIRKOYUN UYSAL, Taner YILDIRMAK, Funda ŞİMŞEK, Ömer Faruk KARASAKAL, Reyhan ÇALIŞKAN, Yaşar Ali ÖNER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'nin Güney ve Güneydoğusundaki Evlerin İklimlendirmelerinde Balamuthia mandrillaris Parazitinin İzolasyonu
Isolation of Balamuthia mandriallaris Parasite from air Conditioning of the Houses in South and Southeast of Turkey (325 defa görüntülendi)
284-292
Doi No: 10.5578/mb.67092 •  PubMed No: 30156514 
Fadime EROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Klinik ve Çevresel Exophiala İzolatlarında Biyosurfaktan Üretiminin Karşılaştırılması
A Comparison of Biosurfactant Production Between Clinical and Environmental Exophiala Isolates (280 defa görüntülendi)
293-299
Doi No: 10.5578/mb.66755 •  PubMed No: 30156515 
Çağrı ERGİN, Levent AKSOY, Engin KAPLAN, Macit İLKİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Providencia rettgeri'de OXA-48 ve NDM-1 Karbapenemaz Genlerinin Birlikte Üretimi: İlk Bildirim
Co-Production of OXA-48 and NDM-1 Carbapenemases in Providencia rettgeri: the First Report (537 defa görüntülendi)
300-307
Doi No: 10.5578/mb.67153 •  PubMed No: 30156516 
Barış OTLU, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Nafia Canan GÜRSOY, Yücel DUMAN, Yaşar BAYINDIR, Mehmet Sait TEKEREKOĞLU, Yasemin ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Görülen Zika Virüsü Olguları: Küba'dan Dönen Yeni Evli Çift
Cases of Zika Virus Infection in Turkey: Newly Married Couple Returning from Cuba (444 defa görüntülendi)
308-315
Doi No: 10.5578/mb.66991 •  PubMed No: 30156517 
Ayşegül İnci SEZEN, Mustafa YILDIRIM, Melike Nur KÜLTÜR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Dilek MENEMENLİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hatay'da Tır Şoförlerinde Saptanan Yurt Dışı Kaynaklı Kutanöz Leyşmanyazis Olguları
Imported Cutaneous Leishmaniasis Cases Detected in Truck Drivers in Hatay (288 defa görüntülendi)
316-323
Doi No: 10.5578/mb.66937 •  PubMed No: 30156518 
Gülnaz ÇULHA, Asena Çiğdem DOĞRAMACI, Tuğba KAYA, İbrahim ÇAVUŞ, Burcu GÜLKAN, Ahmet ÖZBİLGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 İlk Altı Ayda Maternal Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Antikorlarının Durumu
Prevalence of Maternal Measles, Rubella, Mumps and Varicella Antibodies in the First Six Months of Life (282 defa görüntülendi)
324-327
Doi No: 10.5578/mb.67169 •  PubMed No: 30156519 
Esra DEVECİOĞLU, Gülbin GÖKÇAY, Perran BORAN, Tijen EREN, Gonca YILMAZ, Selim BADUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]