Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 52 Sayı: 2 Nisan 2018
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 52 Issue: 2 April 2018
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Staphylococcus aureus İzolatlarında Biyofilm Üretiminin Genotipik ve Fenotipik Karakterlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Genotypic and Phenotypic Characteristics in Biofilm Production of Staphylococcus aureus Isolates (251 defa görüntülendi)
111-122
Doi No: 10.5578/mb.66773 
Rasim ŞAHİN, İlknur KALELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının Antitüberküloz İlaç Duyarlılığını Saptamada İki Yöntemin Karşılaştırılması: Sensititre MycoTB MIC Plak ve İndirekt Agar Proporsiyon Yöntemleri
Comparison of Two Methods for The Detection of Antituberculous Drug Susceptibility in Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates: Sensititre MycoTB MIC Plate and The Indirect Agar Proportion Methods (184 defa görüntülendi)
123-134
Doi No: 10.5578/mb.66683 
Fatma Kamer VARICI BALCI, Cengiz ÇAVUŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kandan ve Kan Kültür Şişelerinden <İ>Brucella Saptanmasında İki Farklı Ticari DNA Ekstraksiyon Kiti ve PCR Master Miksinin Karşılaştırılması
Comparison of Two Commercial DNA Extraction Kits and PCR Master Mixes for the Detection of Brucella from Blood Samples and Blood Culture Bottles (274 defa görüntülendi)
135-146
Doi No: 10.5578/mb.66742 
Tuba DAL, Ziya Cibali AÇIKGÖZ, Tuğcan BAŞYİĞİT, Hasan ZEYBEK, Rıza DURMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Değişik Konsantrasyonlarda ve Sürelerde Phorbol-12-Myristate-13-Acetate ile Uyarılan İnsan THP-1 Lösemi Hücrelerinin Sitokin ve Midkin Yanıtlarının Araştırılması
Investigation of Cytokine and Midkine Responses of Human THP-1 Leukemia Cells Induced by Phorbol-12-Myristate-13-Acetate (PMA) at Different Concentrations and Times (224 defa görüntülendi)
147-155
Doi No: 10.5578/mb.66745 
Derya BİRİKEN, Nuray YAZIHAN, Şükran YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adana İlinde Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs Prevalansı ve Genotip Dağılımı
Rotavirus Prevalence and Genotype Distribution in Children with Acute Gastroenteritis in Adana Province (189 defa görüntülendi)
156-165
Doi No: 10.5578/mb.66648 
Özlem Özgür GÜNDEŞLİOĞLU, Emine KOCABAŞ, Zeliha HAYTOĞLU, Gülperi TİMURTAŞ DAYAR, Merve KILIÇ ÇİL, Rıza DURMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gastrointestinal Şikayeti Olan Hastalarda Dientamoeba fragilis Enfeksiyonu
Dientamoeba fragilis Infection in Patients with Gastrointestinal System Complaints (385 defa görüntülendi)
166-179
Doi No: 10.5578/mb.66468 
Eda SİVCAN, Arzuw CHARYYEVA, Şirin Sahra CEYLAN, Merve YÜRÜK, Emrah ERDOĞAN, İzzet ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Hücre İçermeyen Boğmaca Aşı Uygulamasının Altıncı Yılında Türkiye'nin Manisa İlindeki Pertussis Toksin Antikoru Seroprevalansı
Seroprevalence of Pertussis Toxin Antibody in Manisa Province of Turkey, After Six Years Implementation of Acellular Pertussis Vaccine (204 defa görüntülendi)
180-189
Doi No: 10.5578/mb.57534 
Özgen Alpay ÖZBEK, İbrahim Mehmet Ali ÖKTEM, Can Hüseyin HEKİMOĞLU, Özgür SEKRETER, Mestan EMEK, Gonca ATASOYLU, Ayla AÇIKGÖZ, Nur DEMİRPENÇE, Ali CEYLAN, Elif Sanem BAYKAL, Belgin ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Enfeksiyonlarının Tedavisinde Kullanılan Çeşitli Antibiyotik Kombinasyonları ve İn Vitro Sinerji Test Sonuçları (2002-2016)
Various Antibiotic Combinations Against Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Infections and In Vitro Synergy Test Results (2002-2016) (197 defa görüntülendi)
190-197
Doi No: 10.5578/mb.61903 
Pınar ZARAKOLU, Çağlayan Merve AYAZ, Gökhan METAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aydın'da <İ>Echinococcus granulosus İzolatlarının Mitokondriyal Sitokrom C Oksidaz Alt Ünite 1 Geni (cox1) Dizi Analizi ile Genotiplendirilmesi
Genotyping of Echinococcus granulosus Isolates by Sequencing of Mitochondrial Cytochrome C Oxidase Subunit 1 (cox1) Gene in Aydin (177 defa görüntülendi)
198-205
Doi No: 10.5578/mb.66711 
Aylin ORAL BABAOĞLU, Aykut SOYDER, Erdoğan MALATYALI, Sema ERTUĞ, Hatice ERTABAKLAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hatay'da Yurt Dışı Kaynaklı Sıtma Olgularının Moleküler Yöntem Kullanarak Değerlendirilmesi
Determination of Imported Malaria Cases in Hatay by the Use of Molecular Methods (179 defa görüntülendi)
206-213
Doi No: 10.5578/mb.66637 
Gülnaz ÇULHA, Fadile Yıldız ZEYREK, Yusuf ÖNLEN, Nebiye YENTÜR DONİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bir Öğrencide Köpek İlişkili Demodex spp. Enfestasyonu: Nadir Bir Demodex Olgusu
A Dog Related Demodex spp. Infestation in a Student: A Rare Demodex Case (255 defa görüntülendi)
214-220
Doi No: 10.5578/mb.66410 
Fatma ESENKAYA TAŞBENT, Bilal DİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]