Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 51 Sayı: 4 Ekim 2017
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 51 Issue: 4 October 2017
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 İzoniazide Dirençli Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında Minimal İnhibitör Konsantrasyonun ve Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi
Defining of Gene Mutations and Minimal Inhibitory Concentrations in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (686 defa görüntülendi)
305-316
Doi No: 10.5578/mb.57614 •  PubMed No: 29153061 
Esra YILDIRIM, Meltem UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı Nötropenik Ateş Ataklarında LightCycler® SeptiFast Testinin Tanısal Doğruluğu
Diagnostic Accuracy of the LightCycler® SeptiFast Assay in the Childhood Febrile Neutropenia (1034 defa görüntülendi)
317-328
Doi No: 10.5578/mb.61826 •  PubMed No: 29153062 
Esra MİMAROĞLU, Elvan Çağlar ÇITAK, Necdet KUYUCU, Gönül ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Araştırılması
Investigation of Various Virulence Factors of Klebsiella pneumoniae strains Isolated from Nosocomial Infections (3472 defa görüntülendi)
329-339
Doi No: 10.5578/mb.59716 •  PubMed No: 29153063 
Halit KUŞ, Uğur ARSLAN, Hatice TÜRK DAĞI, Duygu FINDIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şanlıurfa'da Kutanöz Leyşmanyazis Şüpheli Hastalardan Alınan Klinik Örneklerin Tanısında Kinetoplast DNA'sına Özgül Primerlerin Kullanıldığı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Diğer Parazitolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Polymerase Chain Reaction Using Kinetoplast DNA Specific Primers and Other Parasitological Methods in the Diagnosis of Clinical Samples of Suspected Patients with Cutaneous Leishmaniasis in Şanlıurfa (536 defa görüntülendi)
340-349
Doi No: 10.5578/mb.61840 •  PubMed No: 29153064 
Fadile YILDIZ ZEYREK, Seray TÖZ, Fehmi YÜKSEL, Nevin TURGAY, Yusuf ÖZBEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlu Çocuk ve Erişkin Hastalarda Rinovirüs Genotiplerinin Belirlenmesi
Genotypes of Rhinoviruses in Children and Adults Patients with Acute Respiratory Tract Infections (749 defa görüntülendi)
350-360
Doi No: 10.5578/mb.61820 •  PubMed No: 29153065 
Eda DEMİRKAN, Sevin KIRDAR, Emel CEYLAN, Ayşe YENİGÜN, İmran Kurt ÖMÜRLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hatay'da Gebelerde Toksoplazmozun Yaşa Bağlı Prevalansı: Modele Bağlı Tahmin
Age-related Prevalence of Toxoplasmosis Among Pregnant Women in Hatay: Estimation Depending on Model (551 defa görüntülendi)
361-369
Doi No: 10.5578/mb.57569 •  PubMed No: 29153066 
Meryem ÇETİN, Şirin ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 İnfluenza Virüs Enfeksiyonlarının Moleküler ve İmmün Floresan Yöntemlerle Saptanması
Detection of Influenza Virus Infections by Molecular and Immunofluorescence Methods (936 defa görüntülendi)
370-377
Doi No: 10.5578/mb.58615 •  PubMed No: 29153067 
Deniz YILDIRIM, Deniz ÖZDOĞRU SAĞDIÇ, Buket ŞEFLEK, Mehmet ÇİMENTEPE, İbrahim BAYRAM, Fügen YARKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 EBV Serolojik Tanısında Atipik Profil Sorunu
Atypical Profile Problem in Serological Diagnosis of EBV (7047 defa görüntülendi)
378-386
Doi No: 10.5578/mb.58662 •  PubMed No: 29153068 
Fatma Kamer VARICI BALCI, Özgen Alpay ÖZBEK, Ayça Arzu SAYINER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Önem Kazanan Patojen: Candida kefyr (Kluvyeromyces marxianus)
Emerging Pathogen: Candida kefyr (Kluvyeromyces marxianus) (901 defa görüntülendi)
387-395
Doi No: 10.5578/mb.61813 •  PubMed No: 29153069 
Tuğba ÇUHADAR, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Mikroskopide Atipik Görünümlü Dış Kaynaklı İki Sıtma Olgusunda Hızlı Test, Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Tanıya Katkısının Önemi
The Importance of the Contribution of Rapid Test, Serological and Molecular Methods in the Diagnosis of Two Imported Malaria Cases with Atypical Microscopy (692 defa görüntülendi)
396-403
Doi No: 10.5578/mb.61822 •  PubMed No: 29153070 
Orçun ZORBOZAN, Hüsnü PULLUKÇU, Esra ATALAY ŞAHAR, Muhammet KARAKAVUK, Hüseyin CAN, Varol TUNALI, Mert DÖŞKAYA, Nevin TURGAY, Seray TÖZ, Ahmet ÖZBİLGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Mikovirüsler ve Mikolojideki Önemi
Mycoviruses and Importance in Mycology (882 defa görüntülendi)
404-412
Doi No: 10.5578/mb.54128 •  PubMed No: 29153071 
Sema Aşkın KEÇELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 51, 2017 Yazar ve Konu İndeksi413-415