Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 51 Sayı: 2 Nisan 2017
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 51 Issue: 2 April 2017
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Enterokok Türlerinin Virulans Faktörlerinin Araştırılması
Evaluation of Virulence Factors in Enterococcus Species (898 defa görüntülendi)
101-114
Doi No: 10.5578/mb.53992 •  PubMed No: 28566074 
Ergun METE, İlknur KALELİ, Nural CEVAHİR, Melek DEMİR, Yüksel AKKAYA, Özgün KİRİŞ SATILMIŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mycobacterium tuberculosis Enfeksiyonu Tanısında QuantiFERON®-TB Gold in Tube Testi ve Tüberkülin Deri Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of QuantiFERON®-TB Gold in Tube Test and Tuberculin Skin Test in the Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection (515 defa görüntülendi)
115-126
Doi No: 10.5578/mb.53842 •  PubMed No: 28566075 
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Raika DURUSOY, Melike YAŞAR, Münevver KAYIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Viral Etiyolojinin İzmir'de Bir Üniversite Hastanesinin Yedi Yıllık Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi
Evaluation of Viral Etiology in Central Nervous System Infections from A University Hospital Point of View in Izmir Based on Seven Years Data (762 defa görüntülendi)
127-135
Doi No: 10.5578/mb.53825 •  PubMed No: 28566076 
Ayşın ZEYTİNOĞLU, Selda ERENSOY, Rüçhan SERTÖZ, İmre ALTUĞLU, Candan ÇİÇEK, Münevver KAYIN, Hadiye ŞİRİN, Şafak TANER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HBsAg Nötralizasyon Testinin Hepatit B Hastalığının Tanı Algoritmasındaki Yeri ve Önemi
The Significance and Place of HBsAg Neutralization Test in the Diagnosis and Algorithm of Hepatitis B Infection (5490 defa görüntülendi)
136-144
Doi No: 10.5578/mb.53835 •  PubMed No: 28566077 
Özlem AYTAÇ, Alparslan TOYRAN, Altan AKSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genotip 1 ile Enfekte Kronik Hepatit C Hastalarında NS3 İnhibitörü İlaçların Direnç Mutasyonlarının Belirlenmesi
Determination of Drug Resistance Mutations of NS3 Inhibitors in Chronic Hepatitis C Patients Infected with Genotype 1 (437 defa görüntülendi)
145-155
Doi No: 10.5578/mb.53824 •  PubMed No: 28566078 
Tamer ŞANLIDAĞ, Murat SAYAN, Sinem AKÇALI, Elmas KASAP, Tahir BURAN, Ayşe ARIKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Caco-2 İnsan Kolon Epidermal Adenokarsinom ve THP-1 İnsan Lösemi Monosit Hücre Dizilerinin Çeşitli Koşullarda Toxoplasma gondii'ye Karşı Sitokin Yanıtlarının ve İnsan Beta-defensin-3 Ekspresyon Değişikliklerinin Araştırılması*
Investigation of Cytokine Responses and Variations in the Expression of Beta-defensin-3 of Caco-2 Human Colon Epidermal Adenocarsinoma and THP-1 Human Leukemia Monocyte Cell Lines in Response to Toxoplasma gondii Under Various Conditions (414 defa görüntülendi)
156-164
Doi No: 10.5578/mb.53941 •  PubMed No: 28566079 
Gülay ARAL AKARSU, Derya BİRİKEN, Zeynep Ceren KARAHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Ege Bölgesi'nde İnsan Mycobacterium bovis Enfeksiyonlarının Moleküler Epidemiyolojisi
Molecular Epidemiology of Human Mycobacterium bovis Infection in Aegean Region, Turkey (429 defa görüntülendi)
165-170
Doi No: 10.5578/mb.53963 •  PubMed No: 28566080 
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Fethiye Ferda YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Nadir İzole Edilen Bir Etken: Streptococcus uberis
A Rarely Isolated Bacterium in Microbiology Laboratories: Streptococcus uberis (476 defa görüntülendi)
171-176
Doi No: 10.5578/mb.40378 •  PubMed No: 28566081 
Canan ERYILDIZ, Şebnem BUKAVAZ, Şaban GÜRCAN, Osman HATİPOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Femoral Hemodiyaliz Kateteri ile İlişkili Globicatella sanguinis Bakteremisi: Tür Düzeyinde Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Femoral Hemodialysis Catheter-Related Bacteremia Due to Globicatella sanguinis: Challenges in Species Identification (695 defa görüntülendi)
177-182
Doi No: 10.5578/mb.53821 •  PubMed No: 28566082 
Elif AKTAŞ, Nafia Canan GÜRSOY, Tamer SAKACI, Yener KOÇ, Aziz Ahmad HAMİDİ, Emin BULUT, Duygu ERDEMİR, Barış OTLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri Kaynaklı Bir Koksidiyoidomikoz Olgusu
A Case of Coccidioidomycosis in Turkey Imported from the United States of America (441 defa görüntülendi)
183-190
Doi No: 10.5578/mb.54033 •  PubMed No: 28566083 
Seniha BAŞARAN, Nilgün KARABIÇAK, Serap ŞİMŞEK YAVUZ, Nathan P. WIEDERHOLD, Seda ŞAFAK, Aysun SARIBUĞA, Deanna A. SUTTON, Züleyha BİNGÖL, Atahan ÇAĞATAY, Halit ÖZSÜT, Zeki KILIÇASLAN, Haluk ERAKSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Bufavirusun Çocuklar ve Erişkinlerdeki Viral Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarının Etiyolojisi Açısından Çok Merkezli Olarak Araştırılması
Multicenter Investigation of Bufavirus in the Etiology of Viral Central Nervous System Infections of Adults and Children (471 defa görüntülendi)
191-194
Doi No: 10.5578/mb.54035 •  PubMed No: 28566084 
Aylin ALTAY KOÇAK, Murat ÖCAL, Meltem POLAT, Saliha KANIK YÜKSEK, Anıl AKTAŞ TAPISIZ, Hasan TEZER, Aykut ÖZKUL, Koray ERGÜNAY, Gülendam BOZDAYI, Kamruddin AHMED 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]