Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 51 Sayı: 1 Ocak 2017
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 51 Issue: 1 January 2017
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Viridans Grup Streptokok Tanımlamasında MALDI-TOF ve 16S rRNA Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of MALDI-TOF and 16S rRNA Methods in Identification of Viridans Group Streptococci (1410 defa görüntülendi)
1-9
Doi No: 10.5578/mb.46504 •  PubMed No: 28283005 
Serap SÜZÜK YILDIZ, Banu KAŞKATEPE, Salih ALTINOK, Mustafa ÇETİN, Alper KARAGÖZ, Sümeyra SAVAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stafilokok İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of Biofilm Formation Properties of Staphylococcus Isolates (1097 defa görüntülendi)
10-19
Doi No: 10.5578/mb.46552 •  PubMed No: 28283006 
Duygu Nilüfer ÖCAL, İştar DOLAPÇI, Zeynep Ceren KARAHAN, Alper TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfluenza Benzeri Hastalık Nedeniyle Hastaneye Yatış Gerektiren Hastalarda Mortaliteyle İlişkili Faktörler
Mortality Related Factors in Patients Requiring Hospitalization for Influenza Like Illness (658 defa görüntülendi)
20-31
Doi No: 10.5578/mb.43419 •  PubMed No: 28283007 
Lale ÖZIŞIK, Mine DURUSU TANRIÖVER, Meral ÇIBLAK AKÇAY, Kübra YUNTÇU, Serhat ÜNAL, Selim BADUR, Banu ÇAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida albicans Biyofilm Etkilerinin Değerlendirilmesinde Galleria mellonella Larvası Modeli
Galleria mellonella Larva Model in Evaluating the Effects of Biofilm in Candida albicans (791 defa görüntülendi)
32-40
Doi No: 10.5578/mb.48622 •  PubMed No: 28283008 
Meral KARAMAN, Ali ALVANDİAN, İ. Hakkı BAHAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 37 NANP ve 4 NVDP Epitoplu Plasmodium falciparum Rekombinant Circumsporozoite Proteinin Ekspresyonu ve Moleküler Karakterizasyonu
Production and Molecular Characterization of Plasmodium falciparum Recombinant Circumsporozoite Protein with 37 NANP and 4 NVDP Epitopes (504 defa görüntülendi)
41-51
Doi No: 10.5578/mb.46549 •  PubMed No: 28283009 
Yunus UYAR, Abdüssamed AKŞİT, Serkan KARACA, Şirin Sahra CEYLAN, Merve YÜRÜK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Toksoplazmozlu Fare Modelinde Azitromisin ve Chlorella vulgaris'in Tedavi Etkinliğinin, NK Aktivasyonu ve Bazı Sitokin Değerlerinin Araştırılması
Effects of Azithromycin and Chlorella vulgaris Treatment on Certain Cytokine Values and NK Cell Activity in an Acute Murine Toxoplasmosis Model (741 defa görüntülendi)
52-61
Doi No: 10.5578/mb.48568 •  PubMed No: 28283010 
Deniz Gözde ÇELİK PAYÇU, Özden BÜYÜKBABA BORAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkinlerde Bordetella pertussis Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Seropositivity of Bordetella pertussis in Adults in A University Hospital (597 defa görüntülendi)
62-72
Doi No: 10.5578/mb.46533 •  PubMed No: 28283011 
Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER, Ali AĞAÇFİDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 A Grubu Beta-Hemolitik Streptokok Farenjiti Tanısında Mascia Brunelli Hızlı Antijen Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Mascia Brunelli Rapid Antigen Test in the Diagnosis of Group A Streptococcal Pharyngitis (967 defa görüntülendi)
73-78
Doi No: 10.5578/mb.43448 •  PubMed No: 28283012 
Ayşe BARIŞ, Nur ANLIAÇIK, Mehmet Emin BULUT, Rıdvan DENİZ, Elif YÜCEL, Elif AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Farklı Konaklardan Elde Edilen Echinococcus granulosus İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu
Molecular Characterization of Echinococcus granulosus Isolates Obtained From Different Hosts (935 defa görüntülendi)
79-86
Doi No: 10.5578/mb.45452 •  PubMed No: 28283013 
Emrah ERDOĞAN, Bora ÖZKAN, Fatih MUTLU, Serkan KARACA, İzzet ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Türkiye'de Kütanöz Larva Migrans: Bir İmporte Olgu Sunumu
Cutaneous Larva Migrans in Turkey: An Imported Case Report (1185 defa görüntülendi)
94-99
Doi No: 10.5578/mb.34189 •  PubMed No: 28283015 
Meliha Çağla SÖNMEZER, Şebnem ERDİNÇ, Necla TÜLEK, Cahit BABÜR, Ayşe BÜYÜKDEMİRCİ, Tuba İLGAR, Günay ERTEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Fanconi Aplastik Anemili Bir Hastada Saprochaete capitata'nın Neden Olduğu Fungemi ve Septik Artrit: Bir Olgu Sunumu
Fungemia and Septic Arthritis Caused by Saprochaete capitata in a Patient with Fanconi Aplastic Anemia: A Case Report (562 defa görüntülendi)
87-93
Doi No: 10.5578/mb.33176 •  PubMed No: 28283014 
Ömür Mustafa PARKAN, Mustafa Altay ATALAY, Ayşe Nedret KOÇ, Çiğdem PALA, Gonca AYDEMİR, Leylagül KAYNAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]