Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 50 Sayı: 4 Ekim 2016
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 50 Issue: 4 October 2016
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Klinik Acinetobacter baumannii İzolatlarında Beta-Laktamaz Gen Sıklığı ve Dağılımının Araştırılması: Çok Merkezli Bir Çalışma
Investigation of the Frequency and Distribution of Beta-Lactamase Genes in the Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii Collected From Different Regions of Turkey: A Multicenter Study (1254 defa görüntülendi)
511-521
Doi No: 10.5578/mb.29176 •  PubMed No: 28124956 
Fatih Şaban BERİŞ, Emine Esra BUDAK, Duygu GÜLEK, Aytül UZUN, Zeynep ÇİZMECİ, Fırat Zafer MENGELOĞLU, Şahin DİREKEL, Yeliz ÇETİNKOL, Yasemin AY ALTINTOP, Meryem IRAZ, Tuba DAL, Safiye Umut SAY COŞKUN, Pervin Özlem BALCI, Tuba KAYMAN, Ahmet ÇALIŞKAN, Yelda YAZICI, İsmail TOSUN, Ayşe ERTÜRK, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesinde İzole Edilen Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılığı ve Moleküler Karakterizasyonu
Antimicrobial Susceptibility and Molecular Characterization of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolated in an University Hospital (963 defa görüntülendi)
522-534
Doi No: 10.5578/mb.34158 •  PubMed No: 28124957 
Şahin DİREKEL, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Alper KARAGÖZ, Nebahat AYDOĞAN EJDER, Efdal OKTAY, Nuran DELİALİOĞLU, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ, Rıza DURMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Enfeksiyonunda Atipik Serolojik Profiller: HBsAg ve Anti-HBs Birlikte Pozitif Olgularda S Geni Mutasyonlarının Araştırılması
Atypical Serological Profiles in Hepatitis B Infections: Investigation of S Gene Mutations in Cases with Concurrently Positive for HBsAg and Anti-HBs (4875 defa görüntülendi)
535-543
Doi No: 10.5578/mb.32197 •  PubMed No: 28124958 
Neriman AYDIN, Sevin KIRDAR, Nilgül UZUN, Mete EYİGÖR, Murat SAYAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV ile Enfekte Hastalarda İnsan Lökosit Antijeni (HLA)-B*57:01 Prevalansı
Prevalence of Human Leukocyte Antigen (HLA)-B*57:01 in HIV-Infected Patients (1525 defa görüntülendi)
544-551
Doi No: 10.5578/mb.29179 •  PubMed No: 28124959 
Aydın DEVECİ, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trichomonas vaginalis Klinik İzolatlarında İn Vitro Metronidazol Direncinin Araştırılması
Investigation of In Vitro Metronidazole Resistance in the Clinical Isolates of Trichomonas vaginalis (5008 defa görüntülendi)
552-558
Doi No: 10.5578/mb.30140 •  PubMed No: 28124960 
Hatice ERTABAKLAR, Senem YAMAN KARADAM, Erdoğan MALATYALI, Sema ERTUĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şanlıurfa'da İlköğretim Okullarında Aktif Tarama Yöntemiyle Kütanöz Leyşmanyaz Araştırması
Investigation of Cutaneous Leishmaniasis by Active Screening in Primary Schools in Sanliurfa, Turkey (777 defa görüntülendi)
559-568
Doi No: 10.5578/mb.32180 •  PubMed No: 28124961 
Nebiye YENTÜR DONİ, Gülcan GÜRSES, Reşat DİKME, Zeynep ŞİMŞEK, Mehmet MURATOĞLU, Fadile YILDIZ ZEYREK, Yavuz YEŞİLOVA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Melissa officinalis L., Mentha x piperita L. ve Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) Uçucu Yağlarının Acanthamoeba castellani Kist ve Trofozoitleri Üzerine İn Vitro Etkisinin Araştırılması
Investigation of the In Vitro Effects of Melissa officinalis L., Mentha x piperita L. and Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) Essential Oils on the Cysts and Trophozoites of Acanthamoeba castellani (687 defa görüntülendi)
569-579
Doi No: 10.5578/mb.30141 •  PubMed No: 28124962 
Ceren ERGÜDEN, Soykan ÖZKOÇ, Bintuğ ÖZTÜRK, Songül BAYRAM DELİBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 PNA-FISH Yönteminin Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Direkt Tanımlanması ve Antifungal Tedavi Planına Olası Etki Yönünden Değerlendirilmesi
Evaluation of PNA-FISH Method for Direct Identification of Candida Species in Blood Culture Samples and Its Potential Impact on Guidance of Antifungal Therapy (1065 defa görüntülendi)
580-589
Doi No: 10.5578/mb.27948 •  PubMed No: 28124963 
Özlem DOĞAN, Ahmet Çağkan İNKAYA, Dolunay GÜLMEZ, Ömrüm UZUN, Murat AKOVA, Sevtap ARIKAN AKDAĞLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vajinit Yakınmaları Olan 15-49 Yaş Arasındaki Suriyeli Mülteci Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığının Araştırılması
Investigation of the Prevalence of Trichomonas vaginalis Among Female Syrian Refugees with the Complaints of Vaginitis Aged Between 15-49 Years (1434 defa görüntülendi)
590-597
Doi No: 10.5578/mb.28173 •  PubMed No: 28124964 
Nebiye YENTÜR DONİ, Mustafa AKSOY, Zeynep ŞİMŞEK, Gülcan GÜRSES, Neşe Gül HİLALİ, Fadile YILDIZ ZEYREK, Behire ÖZEK, Gökhan YILDIRIMKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Siprofloksasine Dirençli Salmonella Serotip Kentucky Bakteriyemisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Bacteremia Caused by Ciprofloxacin-Resistant Salmonella Serotype Kentucky: A Case Report and the Review of Literature (990 defa görüntülendi)
598-605
Doi No: 10.5578/mb.27710 •  PubMed No: 28124965 
Tuba MÜDERRİS, Fatma Yekta ÜRKMEZ, Şeref Alp KÜÇÜKER, Muhammet Fethi SAĞLAM, Gül Ruhsar YILMAZ, Rahmet GÜNER, Revasiye GÜLEŞEN, Ziya Cibali AÇIKGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnsan Metapnömovirus Bronşiyolitine İkincil Gelişen Bronşiyolitis Obliterans Olgusu
A Case of Bronchiolitis Obliterans Secondary to Human Metapneumovirus Bronchiolitis (929 defa görüntülendi)
606-612
Doi No: 10.5578/mb.32195 •  PubMed No: 28124966 
Osman YEŞİLBAŞ, Esra ŞEVKETOĞLU, Hasan Serdar KIHTIR, Mey TALİP PETMEZCİ, Elif BATO, Seda BALKAYA, Nevin HATİPOĞLU, Mert Ahmet KUŞKUCU, Figen PALABIYIK, Erkan ÇAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hematolojik Maligniteli Hastalarda Nadir ve Mortal Bir Enfeksiyon Etkeni: Saprochaete capitata
A Rare and Mortal Infection Agent in Patients With Hematological Malignancies: Saprochaete capitata (1179 defa görüntülendi)
613-620
Doi No: 10.5578/mb.28152 •  PubMed No: 28124967 
Lale AYDIN KAYNAR, Zübeyde Nur ÖZKURT, Burcu ÜLKÜDEN, Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Gülbin AYGENCEL, Nalan AKYÜREK, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarında Pseudomonas luteola'nın Doğru Tanısı: İki Suş Nedeniyle
Accurate Diagnosis of Pseudomonas luteola in Routine Microbiology Laboratory: On the Occasion of Two Isolates (617 defa görüntülendi)
621-624
Doi No: 10.5578/mb.27618 •  PubMed No: 28124968 
Muharrem ÇİÇEK1, Gülşen HASÇELİK1, H. Kaan MÜŞTAK2, K. Serdar DİKER2, Burçin ŞENER1 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 50, 2016 Yazar İndeksi
Bulletin of Microbiology Volume 50, 2016 Author Index
627-630
Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 50, 2016 Konu İçeriği
Bulletin of Microbiology Volume 50, 2016 Subject Contents
631-633