Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 47 Sayı: 3 Temmuz 2013
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 47 Issue: 3 July 2013
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Toplum ve Hastane Kökenli Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentine Lökosidin Varlığının ve Klonal İlişkinin Araştırılması*
Investigation of the Presence of Panton-Valentine Leukocidin and Clonal Relationship of Community- and Hospital-Acquired Clinical Isolates of Staphylococcus aureus (4867 defa görüntülendi)
389 - 400
Doi No: 10.5578/mb.5760 •  PubMed No: 23971918 
Yücel DUMAN, Mehmet Sait TEKEREKOĞLU, Barış OTLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kateter ile İlişkili Hastane Enfeksiyonlarından İzole Edilen Metisiline Direncli Stafilokoklarda Biyofilm ile İlişkili Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması
Investigation of Biofilm-Associated Antibiotic Susceptibilities of Methicillin-Resistant Staphylococci Isolated from Catheter-Related Nosocomial Infections (5437 defa görüntülendi)
401 - 416
Doi No: 10.5578/mb.5637 •  PubMed No: 23971919 
Fulya BAYINDIR BİLMAN, Fusun CAN, Melek KAYA, Ayşe Canan YAZICI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yayma Negatif Tüberküloz Olgularının Tanısında MTD Gen-Probe® Testi, BACTEC 960TM Sistemi ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Performansının Karşılaştırılması
Comparison of Performances of MTD Gene-ProbeR Test, BACTEC 960sup>TM System and Lowenstein-Jensen Culture Methods in the Diagnosis of Smear-Negative Tuberculosis Cases (10706 defa görüntülendi)
417 - 431
Doi No: 10.5578/mb.5728 •  PubMed No: 23971920 
Ayperen KUNDURACIOĞLU, Işıl KARASU, Can BİCMEN, Ayşe OZSOZ, Ahmet Emin ERBAYCU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşlarının MLST Tipleri
MLST Types of Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium Strains Isolated from Blood Cultures (3341 defa görüntülendi)
432 - 441
Doi No: 10.5578/mb.5085 •  PubMed No: 23971921 
Uğur ARSLAN, Esra DEMİR, Erman ORYAŞİN, Hatice TÜRK DAĞI, İnci TUNCER, Duygu FINDIK, Bülent BOZDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de 2011 Yılı Sonuna Kadar İzolasyonu Bildirilen Salmonella Serovarları
Salmonella Serovars Isolated in Turkey Up to the End of Year 2011 (3572 defa görüntülendi)
442 - 460
Doi No: 10.5578/mb.5564 •  PubMed No: 23971922 
Kurtuluş TÖRECİ, Birsel ERDEM, Betigül ÖNGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pediatrik Renal Transplant Alıcılarında BK Virus Enfeksiyonları
BK Virus Infections in Pediatric Kidney Transplant Recipients (4502 defa görüntülendi)
461 - 471
Doi No: 10.5578/mb.4957 •  PubMed No: 23971923 
Derya MUTLU, İmran SAĞLIK, Mustafa KOYUN, Elif ÇOMAK, Esvet MUTLU, Arife USLU GÖKÇEOĞLU, Serpil ÇAĞLA DOĞAN, Ayhan DİNÇKAN, Sakine Halide AKBAŞ, Bahar AKKAYA, Sema AKMAN, Gültekin SÜLEYMANLAR, Dilek ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Yıldan Uzun Süreli Antiviral İlaç Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Direnç Mutasyonlarının Saptanması
Detection of Resistance Mutations in Chronic Hepatitis B Patients Receiving Antiviral Therapy for Over One Year (3359 defa görüntülendi)
472 - 481
Doi No: 10.5578/mb.5625 •  PubMed No: 23971924 
Sibel AYDOĞAN, Koray ERGÜNAY, Yasemin BALABAN, Alpaslan ALP, Halis ŞİMŞEK, Gonca TATAR, Gülşen HASÇELİK, Dürdal US 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de HIV-1 ile Enfekte Olgularda APOBEC3 Hipermutasyonları
APOBEC3 Hypermutations in HIV-1 Infected Cases in Turkey (3654 defa görüntülendi)
482 - 492
Doi No: 10.5578/mb.5150 •  PubMed No: 23971925 
Murat SAYAN, Funda ŞİMŞEK, Nurgül CERAN, Başak DOKUZOĞUZ, Haluk ERAKSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İstanbul'da Anti-HIV-1 Pozitif Hastalarda HHV-8 Prevalansının Araştırılması
Investigation of HHV-8 Prevalence in Anti-HIV-1 Positive Patients in Istanbul, Turkey (4439 defa görüntülendi)
493 - 499
Doi No: 10.5578/mb.5491 •  PubMed No: 23971926 
Bahar KARLI, Mustafa ÖNEL, Haluk ERAKSOY, Ali AĞAÇFİDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 On Dört Erişkin Viseral Leyişmanyoz Olgusunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Fourteen Adult Cases with Visceral Leishmaniasis (3870 defa görüntülendi)
500 - 506
Doi No: 10.5578/mb.4914 •  PubMed No: 23971927 
Ebru KURŞUN, Tuba TURUNÇ, Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Soner SOLMAZ, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Isparta İlinde 10-15 Yaş Grubu Sağlıklı Çocuklarda Boğmaca Seroepidemiyolojisi
Seroepidemiology of Pertussis in 10-15 Years Old Healthy Children in Isparta Province, Turkey (2776 defa görüntülendi)
507 - 513
Doi No: 10.5578/mb.5598 •  PubMed No: 23971928 
Hakan SEÇKİN, Ahmet Rıfat ÖRMECİ, Gonca SANDAL, Selçuk KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tularemi Mikroaglütinasyon Testi İçin Tetrazolyum Mavisi ile Boyalı Francisella tularensis Antijeninin Geliştirilmesi
Development of a Novel Francisella tularensis Antigen Stained with Tetrazolium-blue for Tularemia Microagglutination Test (4664 defa görüntülendi)
514 - 522
Doi No: 10.5578/mb.5565 •  PubMed No: 23971929 
Bekir CELEBİ, Selcuk KILIC 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Biyoagregat ve Mineral Trioksit Agregatın Antimikrobiyal Etkilerinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması
Comparison of In Vitro Antimicrobial Activities of Bioaggregate and Mineral Trioxide Aggregate (3046 defa görüntülendi)
523 - 528
Doi No: 10.5578/mb.5057 •  PubMed No: 23971930 
Esma Asuman ÇAVDAR TETİK, Meltem DARTAR ÖZTAN, Mehmet KIYAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bursa'da Sepsis Klinik Tablosu ile Seyreden Ağır Deri Şarbonu Olgusu
A Severe Cutaneous Anthrax Case Complicated with Sepsis in Bursa, Turkey (3420 defa görüntülendi)
529 - 537
Doi No: 10.5578/mb.5186 •  PubMed No: 23971931 
Gül DURMUŞ, Murat YEŞİLYURT, Alper KARAGÖZ, Canan DEMİR, Nilüfer EREN, Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diyarbakır'da Saptanan Dört Kütanöz Şarbon Olgusu
Four Cases of Cutaneous Anthrax in Diyarbakir, Turkey (3196 defa görüntülendi)
538 - 543
Doi No: 10.5578/mb.5125 •  PubMed No: 23971932 
Nezire Mine TURHANOĞLU, Fulya BAYINDIR BİLMAN, Safiye KUTLU YÜRÜKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nükleoz(t)id Analogları Tedavisi Altında HBV Aşı Kaçağı Mutasyonları Gelişen Bir Kronik Hepatit B Olgusu
HBV Vaccine Escape Mutations in a Chronic Hepatitis B Patient Treated with Nucleos(t)ide Analogues (3381 defa görüntülendi)
544 - 549
Doi No: 10.5578/mb.5442 •  PubMed No: 23971933 
Murat SAYAN, Mehmet Sait BUĞDACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de İlk Kez Saptanan Hepatit B Virus Genotip H Enfeksiyonu Olgusu
First Case of Hepatitis B Virus Genotype H Infection in Turkey (3441 defa görüntülendi)
550 - 555
Doi No: 10.5578/mb.4769 •  PubMed No: 23971934 
Onur URAL, Murat SAYAN, Sıla AKHAN, Şua SÜMER, Funda ŞİMŞEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Clostridium difficile Enfeksiyonu: Epidemiyoloji, Risk Faktörleri, Patogenez, Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
Clostridium difficile Infection: Epidemiology, Risk Factors, Pathogenesis, Clinical Features, Diagnosis and Therapy (4011 defa görüntülendi)
556 - 566
Doi No: 10.5578/mb.5208 •  PubMed No: 23971935 
Abdullah KILIC 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Erken Dönem HIV Enfeksiyonunda Line Immunoassay Testinin Yeri: Tanısal Bir Olgu
Role of Line Immunoassay in the Diagnosis of Early HIV Infection: A Diagnostic Case (4205 defa görüntülendi)
567 - 569
Doi No: 10.5578/mb.4949 •  PubMed No: 23971936 
Muhammed SOYLAR, İmre ALTUĞLU, Rüçhan SERTÖZ, Deniz GÖKENGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Düzeltme570