Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 46 Sayı: 3 Temmuz 2012
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 46 Issue: 3 July 2012
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Toplumdan Kazanılmış ve Nozokomiyal Staphylococcus aureus Suşlarında SCCmec Tiplerinin ve Panton-Valentine Lökosidin Varlığının Araştırılması: Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları ile Diğer Enfeksiyonların Karşılaştırılması
Investigation of SCCmec Types and Panton-Valentine Leukocidin in Community-Acquired and Nosocomial Staphylococcus aureus Strains: Comparing Skin and Soft Tissue Infections to the Other Infections (4135 defa görüntülendi)
341 - 351
Dolunay GÜLMEZ, Banu SANCAK, Serpil ERCİS, Jale KARAKAYA, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Yedi İldeki Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen MRSA Suşlarında VISA-VRSA Araştırılması ve Antibiyotik Duyarlılık Durumlarının Saptanması
Evaluation of Antibiotic Susceptibilities and VISA-VRSA Rates Among MRSA Strains Isolated from Hospitalized Patients in Intensive Care Units of Hospitals in Seven Provinces of Turkey (4441 defa görüntülendi)
352 - 358
Salih CESUR, Hasan IRMAK, Hüsniye ŞİMŞEK, Nilay ÇÖPLÜ, Hasan KILIÇ, Uğur ARSLAN, Gülçin BAYRAMOĞLU, Betil Özhak BAYSAN, Zeynep GÜLAY, Salih HOŞOĞLU, Mustafa BERKTAŞ, Serap GENCER, Ali Pekcan DEMİRÖZ, Berrin ESEN, Nihal KARABİBER, Faruk AYDIN, Ata Nevzat YALÇIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Linezolid ve Dalbavansinin Vankomisine Dirençli Enterokok Suşlarına Karşı İn Vitro Aktivitesi
In Vitro Activity of Linezolid and Dalbavancin Against Vancomycin-Resistant Enterococci (2654 defa görüntülendi)
359 - 365
Gülseren AKTAŞ, Bülent BOZDOĞAN, Şengül DERBENTLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Enterobacteriaceae Üyelerinde Plazmid Aracılı Kinolon Direnç Determinantlarının Araştırılması: Çok Merkezli Bir Çalışma
Investigation of Plasmid-Mediated Quinolone Resistance Determinants in Enterobacteriaceae: A Multicenter Study (4343 defa görüntülendi)
366 - 374
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Okan Kadir NOHUT, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Gülçin BAYRAMOĞLU, Müjgan PİRİNÇÇİLER, Ebru ÇETİNKAYA, Çiğdem ÇEKİÇ CİHAN, Bülent BOZDOĞAN, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sefoksitine Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarında Plazmid Aracılı AmpC Beta-Laktamaz Tespiti
Detection of Plasmid-Mediated AmpC Beta-Lactamase in Clinical Isolates of Cefoxitin-Resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae (3979 defa görüntülendi)
375 - 385
Serpil COŞKUN, Nurten ALTANLAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları ve Beta-Laktam Direnç Mekanizmalarının Tiplendirilmesi
Antibiotic Susceptibility Rates and Beta-Lactam Resistance Mechanisms of Pseudomonas aeruginosa Strains (3285 defa görüntülendi)
386 - 397
Zerrin AKTAŞ, Dilek SATANA, Çiğdem KAYACAN, Barış CAN, Nevriye GÖNÜLLÜ, Ömer KÜÇÜKBASMACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mide Biyopsi Örneklerinden Helicobacter pylori'nin Tanımlanması ve Antimikrobiyal Direncinin Araştırılması
Detection of Helicobacter pylori and Antimicrobial Resistance in Gastric Biopsy Specimens (4089 defa görüntülendi)
398 - 409
Umut ÇAĞDAŞ, Feza OTAĞ, Seda TEZCAN, Orhan SEZGİN, Gönül ASLAN, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dama Tahtası Sinerji Testi Sonuçlarının Farklı Yöntemlerle Yorumlanması Sonuçlarımızı Etkiliyor mu?
Do Different Interpretative Methods Used for Evaluation of Checkerboard Synergy Test Affect the Results? (4378 defa görüntülendi)
410 - 420
Ayşe Gül ÖZSEVEN, Emel SESLİ ÇETİN, Levent ÖZSEVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısında Kullanılan Endotrakeal Aspirat Kültürü ile Mini-BAL Kültürünün Karşılaştırılması
Comparison of Endotracheal Aspiration and Mini-BAL Culture Results in the Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia (4231 defa görüntülendi)
421 - 431
Cumhur ARTUK, Hanefi Cem GÜL, Gürkan MERT, Ahmet KARAKAŞ, Orhan BEDİR, Can Polat EYİGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mersin İlinde Kronik Hepatit B Hastalarında Hepatit B Virusu Genotiplerinin Belirlenmesi
Determination of Hepatitis B Virus Genotypes in Chronic Hepatitis B Patients in Mersin Province, Turkey (4691 defa görüntülendi)
432 - 445
Gürol EMEKDAŞ, Seda TEZCAN, Gönül ASLAN, Mehmet Sami SERİN, Orhan SEZGİN, Enver ÜÇBİLEK, Mahmut ÜLGER, Engin ALTINTAŞ, Aylin DÖĞEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Spiramisin ve Beta-Glukan Kombinasyonu Etkinliğinin Akut Toksoplazmozlu Fare Modelinde Araştırılması ve IL-10, IL-12 ve TNF-α Düzeylerinin Belirlenmesi
Investigation of Combined Effectiveness of Spiramycin and Beta-Glucan in Mice Models of Acute Toxoplasmosis and Determination of IL-10, IL-12 and TNF-α Levels (4067 defa görüntülendi)
446 - 455
Özden BÜYÜKBABA BORAL, Gülden SÖNMEZ TAMER, Sema KEÇELİ ÖZCAN, Neşe SÖNMEZ, Halim İŞSEVER, Fatma TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toksokariyazis Serolojik Tanısında Trichinella Çapraz Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Trichinella Cross-Reactions in the Serological Diagnosis of Toxocariasis (3940 defa görüntülendi)
456 - 463
Soykan ÖZKOÇ, Songül BAYRAM DELİBAŞ, Çiler AKISÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Kan Donörlerinde Gerçek Zamanlı RT-PCR ile Batı Nil Virusu RNA'sının Araştırılması
Investigation of West Nile Virus RNA in Blood Donors by Real-Time RT-PCR (3146 defa görüntülendi)
464 - 469
Fatih ŞAHİNER, İsmail Yaşar AVCI, Orhan BEDİR, Özgür KORU, Kenan ŞENER, Mehmet YAPAR, Ayhan KUBAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus'a Bağlı Hemodiyaliz Kateteri ile İlişkili Bakteriyeminin Daptomisin Kilit Yöntemiyle Tedavisi
Treatment of Hemodialysis Catheter-Associated Bacteremia due to Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus by Daptomycin Lock Method (2640 defa görüntülendi)
470 - 474
Hava YILMAZ, Esmeray MUTLU YILMAZ, Şaban ESEN, Mustafa SÜNBÜL, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ile Karışan Bir Bruselloz Olgusu
A Case of Brucellosis Misdiagnosed as Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (2889 defa görüntülendi)
475 - 479
Habip ALMİŞ, Cengiz YAKINCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Q Ateşi ile İlişkili İki Akut Hepatit Olgusu
Two Cases of Acute Hepatitis Associated with Q Fever (2853 defa görüntülendi)
480 - 487
Murat YEŞİLYURT, Selçuk KILIÇ, Bensu GÜRSOY, Bekir ÇELEBİ, Mehmet YERER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ölümcül Seyreden Batı Nil Virusu Ensefaliti Olgusu
A Fatal Case of West Nile Virus Encephalitis (3127 defa görüntülendi)
488 - 492
Ayşegül YEŞİLKAYA, Özlem KURT AZAP, Hande ARSLAN, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK, Yavuz UYAR, Gülay KORUKLUOĞLU, Aykut ÖZKUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Eritrosit Değişimi Destek Tedavisi ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Ciddi Falciparum Sıtması
A Severe Falciparum Malaria Case Successfully Treated by Exchange Transfusion as an Adjunct Therapy (2964 defa görüntülendi)
493 - 498
Yusuf Ziya DEMİROĞLU, İlknur KOZANOĞLU, Tuba TURUNÇ, Ebru KURŞUN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ülkemizin Endemik Olmayan Bir İlinde (Ankara) Saptanan Leishmania infantum'a Bağlı Bir Kütanöz Leyşmanyazis Olgusu
A Case of Cutaneous Leishmaniasis Caused by Leishmania infantum in a Non-Endemic Province (Ankara) of Turkey (5875 defa görüntülendi)
499 - 506
Didem DİNÇER, Ercan ARCA, Erol KOÇ, Yusuf TOPAL, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Bekir ÇELEBİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
MİNİ DERLEME 
 
 İnsan Papillomavirusunun Genomik Yapısı ve Proteinleri
Genomic Organization and Proteins of Human Papillomavirus (3538 defa görüntülendi)
507 - 515
Gülçin ALP AVCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Linezolide Dirençli Enterococcus faecium: Türkiye'deki İlk G2576T Mutasyonu
Linezolid-Resistant Enterococcus faecium: The First G2576T Mutation in Turkey (3047 defa görüntülendi)
516 - 518
İlhan AFŞAR, İbrahim BARIŞ, Aslı Gamze ŞENER, Vedat KÖKSAL, Mustafa DEMİRCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Brusellozlu Hastalarda Mannoz-Bağlayan Lektin ve Plazma Çözünür Ürokinaz Reseptör Düzeyi Tanı ve Tedavi İzleminde Kullanılabilir mi?
Can Mannose-Binding Lectin and Plasma Level of Soluble Urokinase Receptor be Used in Diagnosis and Treatment Monitorization of Brucellosis Patients? (3027 defa görüntülendi)
519 - 521
Hasan KARSEN, Salih CESUR, Leman KARAAĞAÇ, İrfan BİNİCİ, Yasemin FİDAN, Elmas ÖĞÜŞ, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 


Düzeltme
522