Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 2 Sayı: 4 Ekim 1968
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 2 Issue: 4 October 1968
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 T4R Mutant Bakteriyofajları ile Serolojik Deneyler ve Normal İnsan Serumlarının Faj Enfeksiyonunda Stimülan Etkisi
Serological Experiments and Stimulus Effect on T4r Mutant Bacteriophages of Normal Human Sera (929 defa görüntülendi)
131 - 141
Şemsettin USTAÇELEBİ, Melahat OKUYAN, Nail ODABAŞIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Modifiye Peroksidaz Boyama Tekniği
About Peroxydase Staining (744 defa görüntülendi)
142 - 144
Şakir COŞKUNER 
[Özet ] [PDF ] 
 Kobayların İzole İleum ve Uteruslarına Acetylcholine, Histamine ve Serotonin'in Etkisinde, Östrus Durumunun Rolü
The Effect of Estrus on the Response of the Excised Guinea-Pig Uteri and Ileum to Serotonin, Histamine, and Acthylcholine (930 defa görüntülendi)
145 - 153
Kemal ÖZKARAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Çiçekte Bağışıklık Mekanizması ve Bağışıklığa Tesir Eden Faktörler
Immunisation Mechanism in Smallpox and Factors Effecting Immunisation (996 defa görüntülendi)
154 - 159
Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Tarihimizden Bilgiler: Osmanlılar Devrinde Tababet ve Bu Zamanda Yetişmiş Büyük Türk Hekimler
Tarihimizden Bilgiler: Osmanlılar Devrinde Tababet ve Bu Zamanda Yetişmiş Büyük Türk Hekimler (1168 defa görüntülendi)
160 - 165
Necmettin AKYAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)166 - 171
Bize Gelen Kitaplar (1 defa görüntülendi)172
Türkçe Mesleki Makaleler Bibliyografyası (1 defa görüntülendi)173 - 174
Bilimsel Yazı Özetleri Bölümü (1 defa görüntülendi)