Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 1968
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 2 Issue: 3 July 1968
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Entamoeba Muris Kistlerinin Kuruluğa Karşı Direnci
Tolerance of Cysts of E. Muris to Drying and to Low Temperatures (1043 defa görüntülendi)
87 - 92
Gülendam SAYGI 
[Özet ] [PDF ] 
 Toksoplazmozis Teşhisinde Floresan Antikor Tekniğinin Kullanılması
Use of the Fleorescent Antibody Technique in the Diagnosis of Toxoplasmosis (851 defa görüntülendi)
93 - 100
Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Myxomatosis Virusu ile Yapılan Çalışmalar: Ankara Tavşanları ve Diğer Tavşanlardaki Onkolojik Etkinin Mukayesesi
Studies on the Myxomatosis Virus: A Comparison of the Oncogenic Effect on Angora Rabbits and on Two Other Strains (808 defa görüntülendi)
101 - 111
Melahat OKUYAN, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Gnatobioloji ve İmmünolojideki Yeri
Gnatobiology and its Importance in Immunology (842 defa görüntülendi)
112 - 118
Sabahattin PAYZIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)119 - 122
Bize Gelen Kitaplar (1 defa görüntülendi)123 - 125
Türkçe Mesleki Makaleler Bibliyografyası (1 defa görüntülendi)126 - 129
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)