Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 3 Sayı: 3-4 Temmuz-Ekim 1969
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 3 Issue: 3-4 July-October 1969
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Irak'ta, Fasciola Gigantica Cobbold (1885) Biyoloji ve Arakonakçısı Üzerinde Araştırmalar
Study on Fasciola Gigantica Cobbold (1885) in Iraq with Observations on the Bionomics of the Larval Stages and the Intermediate Hosts (781 defa görüntülendi)
117 - 129
Hasip KURTPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Hastalardan Tecrit Edilen Ps. Aeruginosaların Serotipleri
Ankara'da Hastalardan Tecrit Edilen Ps. Aeruginosaların Serotipleri (991 defa görüntülendi)
130 - 136
Çetinay YUMUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır Belediyesi Sınırları İçerisindeki İçme Sularının Bakteriyolojik Tetkiki
Analysis of Drinking Waters of City of Diyarbakır (956 defa görüntülendi)
137 - 152
Mustafa GÜREL, Eralp ARIKAN, Ferhan PAYDAK, Turgay BUDAK,
Sabahattin PAYZIN
 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Fagositoz ve Bağışıklık
Phagocytosis and Immunity (1023 defa görüntülendi)
153 - 168
Şefik Şanal ALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Virüs Enfeksiyonlarında Görülen Değişiklikler
Virüs Enfeksiyonlarında Görülen Değişiklikler (1157 defa görüntülendi)
169 - 176
Elmas TUNÇEL 
[Özet ] [PDF ] 
  
Tarihimizden Bilgiler (1 defa görüntülendi)177 - 185
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)186 - 188
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)