Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 1969
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 3 Issue: 2 April 1969
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Düşük Yapan ve Doğuran Kadın ve Plasenta Kordon Serumlarında Antistreptolizin O ve Beş Cins Riketsiya Antikorları
Antistreptolysin-O and Five Kinds of Rickettsia Antibodies in Cord Sera and in the Sera of Women with a History of Births and Stillbirths (975 defa görüntülendi)
57 - 69
Sabahattin PAYZIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ameliyathane, Personel ve Araçların Bakteri Florası
Bacterial Flora of Operation Rooms, Personnel and Instruments in Hacettepe Hospital (1125 defa görüntülendi)
70 - 83
Şadi ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis Var. Hominis’in Sebep Olduğu, Yaygın, Akciğer-Dışı Nodüler Bir Tüberküloz Vakası
A Rare Case of Extra-Pulmonary, Diffuse, Nodular Tuberculosis Caused by Mycobacterium Tuberculosis Var. Hominis (1126 defa görüntülendi)
84 - 89
O. Fethi TEZOK, M. Kazım KURTAR, Celal ADABAĞ, Sedat ARITÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Toksoplazmozis ve Epidemiyolojisi
Toxoplasmosis and Its Epidemiology (1036 defa görüntülendi)
90 - 101
Şefik Şanal ALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tarihimizden Bilgiler: İlk Türk Mikrobiyolog Miralay Doktor Hüseyin Remzi Bey (1839 - 1898)
Notes From Turkish History: The First Turkish Microbiologist Dr. Colonel Hüseyin Remzi Bey (1839 - 1898) (1129 defa görüntülendi)
103 - 105
Necmettin AKYAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)106 - 110
Bize Gelen Kitaplar (1 defa görüntülendi)111 - 112
Türkçe Mesleki Makaleler Bibliyografyası (1 defa görüntülendi)113 - 114
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)