Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 3 Sayı: 1 Ocak 1969
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 3 Issue: 1 January 1969
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 TPI, KAHN ve Tarafımızdan Hazırlanan Kolmer Antijeni ile Yapılan Wassermann ve Kolmer Testlerinin Karşılaştırılması
Comparative Results of TPI, KAHN, Wassermann ve Kolmer Complement Fixation Test Carried Out in Numune Hospital Laboratory by Kolmer Antigen (1036 defa görüntülendi)
1 - 8
Adyın YAZICIOĞLU, Gülsen OKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğazın Bakteriyel Florasının Sosyo - Ekonomik Durumla İlgilisi
The Relation of Microbial Flora of the Throat to Socio - Economical Status (969 defa görüntülendi)
9 - 18
Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
 Sakarya İlinde Görülen S. Paratyphi-A Epidemisi
A S. Paratyphi-A Epidemic Which Occurred in Sakaryas (926 defa görüntülendi)
19 - 22
A S. Paratyphi-A Epidemic Which Occurred in Sakaryas 
[Özet ] [PDF ] 
 Streptokoksik Enfeksiyonların Teşhisinde Kağıt Elektroforzenin Değeri
The Valuelessness of Using Paper Electrophoresis in Streptococcal Infections (1035 defa görüntülendi)
23 - 28
İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
 Vücudunda Küçük Apsecikler ile Poliadenopatisi Bulunan Bir Hastadan İzole Edilen Anaerojenik S. Typhimurium Bakterisi
An Anaerogenic S. Typhimurium Strain Isolated From a Patient with Multiple Abcesses and Polyadenopathy (997 defa görüntülendi)
29 - 31
Namık AKSOYCAN, Sadık OKKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Akut Viral Hepatit'te Etiyo-Patogenez
Etipathogenese De L'Hepatite Virale (913 defa görüntülendi)
32 - 42
Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Bakteriyosinler
Bacteriocins (1038 defa görüntülendi)
43 - 46
Necdet LELOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)47 - 51
Bize Gelen Kitaplar (1 defa görüntülendi)52 - 53
Türkçe Mesleki Makaleler Bibliyografyası (1 defa görüntülendi)54 - 55
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)