Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 4 Sayı: 4 Ekim 1970
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 4 Issue: 4 October 1970
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Denysel Kist Hidatik Teşekkülü ve Tedavisi Üzerinde Çalışmalar
Les Travuax Sur Le Cyste Hydatique Experimentale (1056 defa görüntülendi)
207 - 214
Fethi TEZOK, Kaya KILIÇTURGAY, Salih TOPPARE, Hayri AKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Lepsospiroloji'de Son Gelişmeler ve Şimdiye Kadar Türkiye'de Tesbit Edilen Lepstospira Serotipleri
Recent Advances in Leptospiris andn Leptospirosis in Turkey (964 defa görüntülendi)
215 - 230
Şir Ahmet FAZLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikobakteriyum Tüberkülozisin Tüberkülo-Statiklere Çapraz Dirençliği Üzerinde Elde Ettiğimiz Sonuçlar
Cross Resistance of Mycobacterium Tuberculosis Against Antimycobacterials (1089 defa görüntülendi)
231 - 239
Fethi TEZOK, Kazım KURTAR, Salih TOPPARE, Doğan YALÇIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Stafilokok İnfeksiyonları ve Patojen Stafilokokların İzolasyon ve İdantifikasyonlarında Kullanılan Selektif Bir Besiyeri
Infections Staphylococciques Et Un Milieu De Culture Selectif Utilise Pour Isoler Et Identifier Les Souches Pathogenes (955 defa görüntülendi)
240 - 249
Zeki DURUSU 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycoplasma ve Doku Kültürü
Mycoplasmas and Tissue Culture (948 defa görüntülendi)
250 - 254
Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Enfeksiyöz Hepatit Etkeninin Kromozomlar Üzerine Etkisi
The Effect of Infectious Hepatitis Agent on Chromosomes (910 defa görüntülendi)
255 - 263
Fethi TEZOK, Yavuz RENDA, Şekip AKI 
[Özet ] [PDF ] 
 Veba Tabii Odakları
Foyers Naturels De Peste (1005 defa görüntülendi)
264 - 280
Zeki DURUSU 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Hayatın Oluşum Sırası - Ribozomlar
Hayatın Oluşum Sırası - Ribozomlar (1077 defa görüntülendi)
281 - 288
İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)289 - 293
Meslekle İlgili Yeni Kitaplar (1 defa görüntülendi)294 - 298
Meslekle İlgili Türkçe Makaleler Bibliyografyası (1 defa görüntülendi)299 - 302
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)