Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 4 Sayı: 3 Temmuz 1970
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 4 Issue: 3 July 1970
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Halk Sağlığı Laboratuvarları
Public Health Laboratories (980 defa görüntülendi)
85 - 89
Sabri SARIGÖL 
[Özet ] [PDF ] 
 Memleketimizde İlk Defa Tesbit Edilen Salmonella Bispebjerg Bakterisi
Memleketimizde İlk Defa Tesbit Edilen Salmonella Bispebjerg Bakterisi (975 defa görüntülendi)
90 - 91
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Askeri Birlikte İncelediğimiz Hong Kong İnfluenza Epidemisi
Une Epidemie D’influenza Due Au Type A2/Hong Kong/68 Dans Une Troupe Militaire (1096 defa görüntülendi)
92 - 104
Fethi TEZOK, Kaya KILIÇTURGAY, Nihat MERİÇ, Turgut BİLGİN, Turhan ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Afganistan'da Brucella Yönünden Serolojik Bir Araştırma
A Serological Survey on Brucellosis in Afghanistan (941 defa görüntülendi)
105 - 110
Şir Ahmet FAZLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Orta ve Güneydoğu Anadolu Yabani Kemirici Favonasında Leptospira Araştırılması
Leptospirosis in Wild Life Animals in Middle and South – East Parts of Turkey (935 defa görüntülendi)
111 - 136
Şir Ahmet Fazlı 
[Özet ] [PDF ] 
 Statik Kültür Metodu ile Yüksek Potensli Difteri Toksini Üretimi
Production of a High Potent Diphtheria Toxin in Static Culture (997 defa görüntülendi)
137 - 148
Ramazan ŞENTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Kansere Karşı İmmünolojik Savunmalar
Immunological Defenses Against Cancer (1010 defa görüntülendi)
149 - 158
İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Osmanlı İmparatorluğu’nda Mikrobiyoloji Tarihçesi Üzerine Bir Deneme
An Attempt on the History of the Ottoman Microbiology (1095 defa görüntülendi)
159 - 175
Ekrem Kadri UNAT 
[Özet ] [PDF ] 
 Adenopatiler
Lymphadenopathies (1144 defa görüntülendi)
176 - 181
Kemal BİROL 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)182 - 194
Meslekle İlgili Yeni Kitaplar (1 defa görüntülendi)195 - 197
Türkiye Haricindeki Meslekle İlgili Kongre ve Konferanslar (1 defa görüntülendi)198
Meslekle İlgili Türkçe Makaleler Bibliyografyası (1 defa görüntülendi)199 - 200
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)