Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 4 Sayı: 1-2 Ocak-Nisan 1970
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 5 Issue: 1-2 January-April 1970
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Yurdumuzda Koruyucu Hekimlik Çalışmaları
Work on Preventive Medicine in Our Country (869 defa görüntülendi)
1 - 4
Vedat Ali ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Geri Zekalılarda Konjenital Toksoplasmosisin Cilt Testleri ile Araştırılması
Toxoplasmin Skintest in Mentally Retarded Children (1121 defa görüntülendi)
5 - 10
Hayati EKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Köpek ve Kedilerde Toksoplasma Antikorları
Antibodies Against T. Gondii in Dogs and Cats (953 defa görüntülendi)
11 - 15
Hayati EKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Afganistan'da Barsak Helmintlerinin Dağılışı ile İlgili Koprolojik Bir Araştırma
Afganistan'da Barsak Helmintlerinin Dağılışı ile İlgili Koprolojik Bir Araştırma (1043 defa görüntülendi)
16 - 21
Şir Ahmet FAZLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Patojen Stafilokokların Muhtelif Okullarda Portörlük Bakımından İncelenmesi
Studies of Pathogenic Staphylococci Carriers in Various Schools Since 1964 to 1969 in Ankara (941 defa görüntülendi)
22 - 28
Necdet SEVÜK 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda Kancalı Kurt Yayılışının Bugünkü Durumu
Yurdumuzda Kancalı Kurt Yayılışının Bugünkü Durumu (955 defa görüntülendi)
29 - 36
Demir EREL, Burhan SELLİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 1963-1968 Yılları Arasında Laboratuvarımızda Hasta Materyallerinden Ayrılan Bazı Mikroorganizmlerin Antibiyotiklere Karşı Durumları
The Antibiotic Resistance Patterns of Different Microorgnaisms Isolated in Our Laboratory During The Last Six Yeras (935 defa görüntülendi)
37 - 42
Aydın YAZICIOĞLU, Gülsen OKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 ABRO (Arthropod-Borne) Virüs İnfeksiyonlarının Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri
Clinical and Epidemiological Characteristics of Arthropod - Borne Viruses (1075 defa görüntülendi)
44 - 61
Goronwy O. Broun, Çeviren: Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikrobiyolojik Teşhiste Yeni Bir Teknik Mikroseroloji ve ASO Testinin Bu Sisteme Adaptasyonu
Adaption of Antistreptolsysin O Test to Micro Titer System (942 defa görüntülendi)
62 - 66
Mehalat OKUYAN, Şemsettin USTAÇELEBİ, Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)67 - 71
Yeni Kitaplar (1 defa görüntülendi)72
Türkçe Mesleki Makaleler Bibliyografyası (1 defa görüntülendi)73 - 74
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)