Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 5 Sayı: 4 Ekim 1971
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 5 Issue: 4 October 1971
   
 
 
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Editörden Mektup (1 defa görüntülendi)361 - 362
  
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çok Çabuk Sonuç Veren Yeni Antibiyotik Duyarlılık Testi ve Sonuçları
Rapid Antibiotic Sensitivity Test (759 defa görüntülendi)
363 - 372
Fethi TEZOK, Kazım KURTAR, Erdoğan ONUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Atipik Bir Erişkin Kala-Azar Vakası
An Atypical Case Kala-Azar in Adult (850 defa görüntülendi)
375 - 383
Fethi SERTER, Emin N. ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Santral Sinir Sistemi Hastalıklarının Tanı ve Ayırıcı Tanısında Likörde Guanaz Enzim Testinin Değeri
The Value of Guanase Activity in Cerebrospinal Fluid as an Aid to Diagnosis and Differentiation of Central Nervous System Disorders (745 defa görüntülendi)
385 - 394
Fethi TEZOK, Kazım KURTAR, Alpay ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Bolu Bölgesinde Yapılan Patojen Barsak Bakterisi İzolasyon Çalışması Sonuçları
Results of the Isolation Work on Pathogenic Enteric Bacteria Made in Bolu Region (726 defa görüntülendi)
395 - 401
İsmail GÜRER, Nihat MERİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Tiroid Hastalığı Belirtileri Gösteren ve Normal Kimselerde Anti-Tiroid Antikorların Durumu
A Survey For Antithyroid Antibodies in Euthyroidic Patient Sera and in Normal Person Sera (732 defa görüntülendi)
403 - 417
Rasim CİCİOĞLU, Sabahattin PAYZIN, Kemal ÖKTEM 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Toxoplasma Gondii (Nicolle ve Manceux, 1908)'in Biyolojisiyle İlgili Yeni Buluşlar ve Çözümlenmemiş Bazı Sorunlar
New Discoveries Related to the Biology of Toxoplasma Gondii and Some Unsolved Problems (673 defa görüntülendi)
419 - 427
Fahri SAYIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Derin Mikozlarda Serolojik Teşhisler
Serologic Diagnosis of Deep Mycotic Infections (1027 defa görüntülendi)
429 - 434
Enis DALKILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Hepatit ve Avustralya Antijeni
Australia Antigen and Viral Hepatitis (766 defa görüntülendi)
435 - 442
Kazım KURTAR, İ. Kemal BİROL 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Sıhhatli Hayvanlarda Station ile İnterferon Uyarılması
Interferon Induction with Statolon in the Intact Animal (671 defa görüntülendi)
443 - 454
Çeviren: İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral ve Nonviral Ajanlar Tarafından İnterferonun Değişik Moleküler Türleri
Various Molecular Species of Interferon by Viral and Nonviral Agents (768 defa görüntülendi)
455 - 467
Çeviren: İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
 İnterferon Uyarımında Hücre Direnci
Cellular Resistance to Induction of Interferon (698 defa görüntülendi)
469 - 491
Çeviren: İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)493 - 504
Meslekle İlgili Yeni Kitaplar (1 defa görüntülendi)505 - 507
Meslekle İlgili Türkçe Makaleler Bibliyografyası (1 defa görüntülendi)508 - 512
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)