Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 5 Sayı: 3 Temmuz 1971
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 5 Issue: 3 July 1971
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Citellus Citellus Gelengius’lardan Tecrit Edilen Salmonella Ahuza ve Salmonella Mikawasima Serotipleri
Serotypes of Salmonella Ahuza and Salmonella Mikawasima Which Isolated From Citellus Citellus Gelengius (759 defa görüntülendi)
251 - 252
K. ÖZSAN, N. AKSOYCAN, A. FAZLI, M. AKTAN, H. DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Leptospirosis Butembo Vakası ve Bununla İlgili Araştırmalar
A Case of Leptospirosis Butembo and Some Related Studies (947 defa görüntülendi)
253 - 262
Niyazi SEZEN, Vasfi KAYNAR, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Viral Hepatitis Tedavisinde Kortizon Derivelerinin Yeri
Place of Cortison Derivaties in the Treatment of Acute Viral Hepatitis (915 defa görüntülendi)
263 - 271
Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kist Hidatik ve Weinberg Reaksiyonu
Hydatid Oyst and Weinberg's Reaction (851 defa görüntülendi)
273 - 281
Aydın YAZICIOĞLU, Hikmet DİNÇER 
[Özet ] [PDF ] 
 Diş Hekiminin Muayene ve Tedavi Sırasında Hastadan Alabileceği Mikroorganizmalar
Microorganisms That Will Pass to the Dentist During the Examination and Treatment of the Patient (754 defa görüntülendi)
283 - 292
İ. Hakkı ATUN, Cengiz TOKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsanda Görülen Bir Gonglyonema Pulchrum Vakası
A Gongylonema Pulchrum Case in Man (756 defa görüntülendi)
293 - 296
Kaya Gündüz GÖKBAYIR 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara Tıp Fakültesi Klinik ve Enstitülerindeki Personel ve Hastaların Boğaz ve
Burunlarından İzole Edilen Patojen Stafilokokların Faj Grublarına Göre Dağılışı ve Faj Tipleri
Bacteriophage Types of Staphylococci Isolated From Personnel
of the Medical Faculty and Their Distribution According to the Phage Groups
(710 defa görüntülendi)
297 - 311
Necdet SEVÜK 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Interferon
Interferon (769 defa görüntülendi)
313 - 326
Çeviren: İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
 Interferon: Anti-Malaryal ve Anti-Tümöral Bir Ajanmı?
Interferon: A Possible Antimalarial and Atitumoral Agent (1034 defa görüntülendi)
327 - 329
Çeviren: İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
 Interferon: Moleküler Biyolojinin Klinik Uygulaması
Interferon: Clinical Application of Molecular Biology (935 defa görüntülendi)
331 - 340
Çeviren: İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)341 - 349
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)