Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 5 Sayı: 2 Nisan 1971
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 5 Issue: 2 April 1971
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çeşitli Etkenlerle Oluşan İnsan Enfeksiyonlarında Bactrim in Terapötik Etkisi Üzerinde Bir Araştırma
An Investigation on the Therapeutic Effect of Bactrim in Various Infectious Diseases of Men (786 defa görüntülendi)
84 - 100
Fethi TEZOK, Kazım KURTAR, Kemal BİROL, Erdoğan ONUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'nin İllerine Ait Köylerde Toksoplasmin Hassasiyeti
Toxoplasmin Skin Sensitivity in Various Parts of Anatolia (1059 defa görüntülendi)
102 - 108
Hayati EKMEN, Saim KİRİŞÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
 2200 Kişilik Bir Toplumda Kolera Portörlüğü Araştırması
Research About Carriers On a Community of 2200 People (883 defa görüntülendi)
110 - 126
İsmail GÜRER, Nihat MERİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Memleketimizde İlk Defa Tesbit Edilen S. Berta, S. Lindenburg ve S. San-Diego Serotipleri
Serotypes of S. Berta, S. Lindenburg and S. Sandiego Detected For the First Time in Our Country (950 defa görüntülendi)
128 - 130
K. ÖZSAN, N. AKSOYCAN, A. FAZLI, M. AKTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kliniğimizde Yatan Viral Hepatitli Vakaların AU - SH Antijeni Yönünden Araştırılması
Detection of AU - SH Antigen in the Patients of Viral Hepatitis Hospitalized in Our Clinic (820 defa görüntülendi)
132 - 141
Kemal ÇAĞLAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Neisseria Catarrhalis Menenjiti Vakası
A Case of Neisseria Catharralis Meningitis (874 defa görüntülendi)
142 - 145
Fethi SERTER, Emel TÜMBAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Listeria Enfeksiyonları ve Listeriosis’e Bağlı Menengo - Ansefalit Vakası
Listeria Infections and A Meningo - Encephalitis Case of Listeriosis (1089 defa görüntülendi)
146 - 151
Fethi SERTER, Demir SERTER 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda Polyo Savaşı ve Yeni Uygulama Prensipleri
Battle Against Polio in Our Country and New Principles in Application (785 defa görüntülendi)
153 - 169
Sabri SARIGÖL 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Menengokok Enfeksiyonları Profilaksisinin Bugünkü Durumu
Current Status of Prophylaris of Menengoccal Disease (856 defa görüntülendi)
170 - 179
Çeviren: İsmail GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
 Kamboçya'da Üç Epidemi Sırasında Elde Edilmiş Olan El TOR Vibriyonlarının Lizojenisi ve Lizosanbibilitesi
Lizeogeny and Lizosensibility of El-TOR Vibrios which were Isolated in Kamboçya During Three Epidemics (868 defa görüntülendi)
180 - 183
Çeviren: Nilüfer YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Amibiasis WHO Uzmanlar Komisyonu Raporu
Ameobiasis, Report of a WHO Expert Committee (814 defa görüntülendi)
184 - 194
Gültekin CAYMAZ, Muzaffer KAMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)195 - 243
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)