Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 5 Sayı: 1 Ocak 1971
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 5 Issue: 1 January 1971
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 1968 İstanbul Poliomyelit Epidemisi ve Düşündürdükleri
The Epidemic of Poliomyelitis in Istanbul in 1968 and It's Impressions (1050 defa görüntülendi)
5 - 10
Mualla KAYMAK 
[Özet ] [PDF ] 
 165-169 Yılları Arasında Yurdumuzda Polio ile İlgili Laboratuvar Çalışmaları ve Yapılan İncelemeler
Laboratory Studies and Investigation Related to Polio in Our Country Between (1052 defa görüntülendi)
13 - 32
Neriman GEMİCİOĞLU, Azmi ARI 
[Özet ] [PDF ] 
 Poliomyelitisin Rehabilitasyonu
Rehebilitation in Poliomyelitis (1059 defa görüntülendi)
35 - 41
Türkyılmaz ÖZEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Zeynep Kamil Hastanesinde Enterovirus Çalışmaları (1963-1969)
The Enterovirus Studies in Zeynep Kamil Children Hospital, Istanbul (1963-1969) (1257 defa görüntülendi)
43 - 50
Ziyaettin AKBAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Virusu İzole Edilen Üç Poliomyelit Vakası
Three Polio Cases in Which Virus Was Isolated (1112 defa görüntülendi)
53 - 58
Gültekin ALTAY, Sevgi GÖZDAŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)60 - 73
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)