Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 6 Sayı: 4 Ekim 1972
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 6 Issue: 4 October 1972
   
 
 
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Editörden Mektup (1 defa görüntülendi)395
  
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Akut Viral Hepatitis Vakalarında ve Sağlam Popülasyonda Avustralya Antijeni Araştırması
Australia Antigen Investigation in Viral Hepatis Cases and in Healthy Population (784 defa görüntülendi)
397 - 404
Kaya KILIÇTURGAY, Fethi TEZOK, Sedat ARITÜRK, Salih TOPPARE 
[Özet ] [PDF ] 
 Avustralya Antjieni ve İmmun Elektronmikroskopi
Australia Antigen and Immun Electronmicroscopy (806 defa görüntülendi)
407 - 413
Kaya KILIÇTURGAY, Sedat ARITÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Avustralya Antijenemiyası ve Sağlam Portörlük Meselesi
Chronic Australia Antigenemia and Healthy Carrier Problem (813 defa görüntülendi)
415 - 422
Kaya KILIÇTURGAY, Sedat ARITÜRK, Dinçer ÖĞÜN, Doğan TÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır ve Çevresinde Shigellosis
Shigellosis in Diyarbakır and Its Environ (821 defa görüntülendi)
425 - 430
Mustafa GÜREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Habituel Aborus Vakalarında Pyrimethamin ve Dopo Sulfamid Tedavisinden Sonra Toxoplasma Antikor Seviyelerindeki Değişiklikler
Changes in the Toxoplasma Antibody Levels on Habituel Abortus Cases After Treatment with Pyrimethamin and Depot Sulphamides (1256 defa görüntülendi)
433 - 438
Hayati EKMEN, Kürşat ALTINTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 1971-1972 Yıllarında İzole Edilen Salmonella Suşlarında Rezistans Tranfer Faktörlerinin Gösterilişi
Infectious Drug Resistance (R Factors) in Salmonella Strains Isolated in 1971-1972 (1071 defa görüntülendi)
439 - 444
Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bir Derialtı Miyazis (Myiasis) Vakası
A Case of Subcutaneous Myiasis (937 defa görüntülendi)
445 - 453
Kemal BİROL, Kemal SARIGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Buzağılarda Colibacillosis Sorunu
The Problems of Colibacillosis in Neonatal Calves (843 defa görüntülendi)
455 - 495
Hamdi GİRGİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Zagreb'de Tertiplenen Uluslar arası Karma Aşılar Simpozyumu ile İlgili Genel Görüşleri ve Değerlendirmeler
Zagreb'de Tertiplenen Uluslar arası Karma Aşılar Simpozyumu ile İlgili Genel Görüşleri ve Değerlendirmeler (1212 defa görüntülendi)
499 - 503
Azim ARI 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Sitomegalovirus Enfeksiyonlarında Epidemiyolojik Görüşler
Epidemiologic Aspects of Cytomegalovirus Infections (842 defa görüntülendi)
505 - 516
Çeviren: Muharrem GÖKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Antiboyitik ve Diğer İlaçların Birbirleri Üzerine Etkileri
The Effects of Antibiotics and Other Drugs to Each Other (852 defa görüntülendi)
517 - 524
Kayhan ATBİNER 
[Özet ] [PDF ] 
 Cephalexin ile Tedavi Edilen 6500 Vaka Üzerinde Yapılan Çalışmalar
Studies on 6500 Cases Whom Treated with Cephalexin (840 defa görüntülendi)
525 - 528
Muzaffer KAMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)532 - 542
Meslekle İlgili Yeni Kitaplar (1 defa görüntülendi)543 - 547
1973 Yılında Düzenlenen Meslekle İlgili Kongreler (1 defa görüntülendi)548 - 559
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)