Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 6 Sayı: 3 Temmuz 1972
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 6 Issue: 3 July 1972
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 El Tor Kolerası ve Bunun Etkeni ile Yapılan Bazı Çalışmalar
El Tor Out - Breaks and Sone Researchs with This (953 defa görüntülendi)
245 - 253
Aydın YAZICIOĞLU, Süheyla ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Kaynaklardan Toplanan Materyallerde Bovin Tip Tüberküloz İnsidansı
Bovine Type Tuberculosis Incidence on Materials Collecter From Different Sources (934 defa görüntülendi)
255 - 263
Salih TOPPARE, Celal ADABAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Liyofilize Suşların Bugünkü Durumlarının Tesbiti ve Sonuçların Mukayesi
The Establishment of Current Status of Lyophilized Microorganisms and the Comparison of Results (989 defa görüntülendi)
265 - 270
Salih TOPPARE, Turan ÖZÜGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Streptokok Enfeksiyonlarında Depo Penisillin'in Tedavi ve Koruyucu Etkisi
Effect of Depot Penicillin in the Treatment and Preventions of Streptococcal Diseases (1118 defa görüntülendi)
273 - 282
Ali MERT 
[Özet ] [PDF ] 
 Kanal Tedavilerinde Retrograt Olarak Kullanılan Maddelerin Bakteriostatik Tesirlerinin İncelenmesi
The Investigation of Bacteriostatic Effect of Retrograde Root Fillin Materials (1215 defa görüntülendi)
285 - 292
Erdem YARKUT, Veli DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır ve Çevresinde Tesbit Edilen Salmonella Serotipleri
Salmonella Serotypes Found in Diyarbakır and Its Environ (941 defa görüntülendi)
295 - 311
Eralp ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida'ların Muhtelif Testlerle Verülansının Araştırılması
Determination of Candida Virulence Using Various Tests (982 defa görüntülendi)
313 - 342
Enis DALKILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Fişek Müller Miller Vasatı Modifikasyonlarının Tetanoz Toksini Üretimine Etkileri
The Effects of Modification of Fişek Muller Miller Medium on Tetanus Toxin Production (1047 defa görüntülendi)
347 - 352
Salih TOPPARE, Orhan ERBAŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 1972 Hong Kong Gribi: II. Epidemiyolojik Analiz (300 Kişide Yapıyan Enfluenza A Grubu ve Kabakulak Antikor Araştırması)
1972 Hong Kong Influenza Outbreak: II. Epidemiological Analyis (Influenza A Group and Mumps Antibody Investigation Carried Out on 300 People) (1000 defa görüntülendi)
355 - 361
Edip GÜMRÜKÇÜ, Fethi TEZOK, İsmail GÜRER, Halit KAMGÖZEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Erkek Üreme Organları ve İmmunoloji
Male Fertile Orngans and Immunology (1127 defa görüntülendi)
363 - 367
Erol TÜMER 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)371 - 379
Meslekle İlgili Yeni Kitaplar ve Derlemeler (1 defa görüntülendi)380 - 385
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)